Home actueel Pagina 14

actueel

Kennis en kwaliteit

Samen werken aan persoonsgerichte zorg

Op dinsdag 21 september 2021 organiseert de SGBO met praktische steun van de Radboudumc Health Academy het jaarlijkse Prinsjesdagsymposium. Het symposium heeft dit keer als thema ‘Samen werken aan persoonsgerichte zorg’ en is te volgen als webinar.
Covid-19

Gezamenlijk grootschalig long-Covid onderzoek

Vanaf oktober 2021 gaat het Nivel samen met drie vakgroepen Huisartsgeneeskunde (UMCG, Radboud UMC, Maastricht UMC+) en DHD (Dutch Hospital Data) onderzoek doen naar aanhoudende klachten na een Covid-19-besmetting, ook wel long-Covid genoemd. Extra aandacht gaat uit naar diverse kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met meerdere chronische aandoeningen, mensen met een migratieachtergrond en zwangeren.
Communicatie

Online spreekuur: kennismaken met bedrijfsgeneeskunde

Dinsdag 7 september is er weer een online spreekuur waarop geneeskunde studenten of jonge artsen kennis kunnen maken de bedrijfsgeneeskunde. Belangstellenden kunnen tijdens het spreekuur in gesprek gaan met bedrijfsarts en opleider Femke van Leeuwen.
Covid-19

Webinar lange termijn effecten Covid-19

Het beloop van Covid-19 is vrij onvoorspelbaar en varieert per patiënt. De infectie kan leiden tot geen of milde klachten tot levensbedreigende situaties. Ook wordt steeds duidelijker dat Covid-19 lange termijn gevolgen kan hebben. De groep mensen die na drie maanden nog steeds klachten heeft groeit. De actuele inzichten van Covid-19 en ‘long-Covid disease’ waren onderwerp van een webinar georganiseerd door UWV, C-support en SGBO (Sociaalgeneeskundige beroepsopleidingen).
Covid-19

Onderzoek naar long-Covid patiënten

Wetenschappers uit Engeland en de Verenigde Staten hebben internationaal onderzoek gedaan naar de symptomen, het ziektebeloop en de impact op het dagelijks leven van long-Covid disease. Gedurende een periode van zeven maanden zijn met name extramurale patiënten gevolgd. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in The Lancet.