Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Vangnetters met psychische klachten

Yvonne Suijkerbuijk
Karen Nieuwenhuijsen
Zo'n 40 procent van de vangnetters* ervaart psychische klachten.1 Vergeleken met werknemers in loondienst hebben vangnetters een langere verzuimduur.2 De houdingen en opvattingen van vangnetters ten aanzien van werkhervatting zijn voorspellend voor de verzuimduur en werkhervatting.3
Voor verzekeringsartsen, sociaalmedisch verpleegkundigen, re-integratiebegeleiders en arbeidsdeskundigen – kortom voor Ziektewet-professionals – is het belangrijk om deze houdingen en opvattingen te herkennen bij een vangnetter met psychische klachten. Vervolgens kan door de Ziektewet-professional passende verzuimbegeleiding worden ingezet. Dit onderzoek evalueert welke houdingen en opvattingen over werkhervatting Ziektewetprofessionals herkennen bij vangnetters met psychische klachten en tevens hóe zij deze houdingen en opvattingen herkennen.
*Vangnetters zijn volwassenen zonder dienstverband (uitzendkrachten en WW-gerechtigden), die bij arbeidsongeschiktheid vallen onder het ‘vangnet’ van de Ziektewet.

Methode: analyse interviews

Vier focusgroep-interviews vonden plaats in 2017 en 2018 met elk vijf à zes verschillende Ziektewet-professionals op verschillende UWV-kantoren. Tijdens deze interviews bespraken de Ziektewet-professionals welke houdingen en opvattingen over werkhervatting zij herkennen bij vangnetters met psychische klachten. Ook werd aan de professionals gevraagd hoe zij deze houdingen en opvattingen in de praktijk herkennen. De audio-opnames werd verbatim getranscribeerd en onafhankelijk gecodeerd door twee onderzoekers. Vervolgens werd er een thematische analyse uitgevoerd.

Resultaten: drie types

Ziektewet-professionals herkennen verschillende houdingen en opvattingen over werkhervatting bij vangnetters met psychische klachten. Deze kunnen worden onderverdeeld in drie types: de passieve, de ambivalente-onzekere en de actieve werkhervattingsmodus (zie Tabel 1). De passieve werkhervattingsmodus kenmerkt zich door een afwachtende houding en de opvatting ‘nog niet in staat zijn om te werken’. Vangnetters met een actieve werkhervattingsmodus hebben daarentegen positieve opvattingen over werkhervatting en zijn ook al op zoek naar werk. De derde groep zit tussen de passieve en actieve werkhervattingsmodus in. Deze vangnetters zijn onzeker en ambivalent ten aanzien van werkhervatting en denken hulp nodig te hebben bij re-integratie. De Ziektewet-professionals herkennen de werkhervattingsmodus door specifieke uitspraken van cliënten, maar ook door observaties van de houding tijdens een persoonlijk gesprek. Een belangrijke bevinding is dat de werkhervattingsmodus kan veranderen tijdens de verzuimperiode. De Ziektewet-professionals vinden daarom dat de werkhervattingsmodus bij elk gesprek opnieuw dient te worden geëvalueerd, eventueel met hulp van een tool.

Tabel 1

Kenmerken van de werkhervattingsmodus.
Houdingen
Opvattingen

Passieve modus

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12498-022-2040-3/MediaObjects/12498_2022_2040_Fig1_HTML.jpg
Passief
Negatief
Afwachtend
Verlamd
Gespannen/angstig
Wanhopig
Afwerend
Ongemotiveerd
Onverschillig
Overtuiging niet in staat te zijn om te kunnen werken.
Overtuiging dat dagelijkse activiteiten maximaal haalbare is.
Overtuiging rustig nodig te hebben.
Gedachte dat er weinig perspectief is op de arbeidsmarkt.
Overtuiging dat werk tot toename van klachten zal leiden.

Ambivalente modus

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12498-022-2040-3/MediaObjects/12498_2022_2040_Fig2_HTML.jpg
Wisselend passief/actief
Ambivalent
Niet passief, niet actief
Onzeker
Gemotiveerd
De-identificatie met psychische problemen.
Onzekerheid over belastbaarheid voor werk.
Onzekerheid over hoe terug te keren in werk.
Overtuiging hulp nodig te hebben bij re-integratie.

Actieve modus

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12498-022-2040-3/MediaObjects/12498_2022_2040_Fig3_HTML.jpg
Actief
Overactief
Gemotiveerd
Werkzoekgedrag
Gemotiveerd
Overtuiging weer te kunnen werken.
Overtuiging weer aan het werk te komen.
Overtuiging dat werken een positief effect zal hebben.
Geen Ziektewetuitkering meer willen hebben.

Implicaties voor de praktijk

Er zijn drie types werkhervattingsmodi bij vangnetters met psychische klachten: de passieve, de ambivalent-onzekere en de actieve werkhervattingsmodus. Uiteraard heeft de onderliggende psychische problematiek invloed op de houdingen en opvattingen over werkhervatting. Het is belangrijk dat Ziektewet-professionals de werkhervattingsmodus in het begin van de verzuimperiode evalueren, zodat vangnetters met risico op langdurig verzuim kunnen worden geïdentificeerd en de juiste re-integratiebegeleiding kan worden ingezet. De werkhervattingsmodus dient bij vervolggesprekken opnieuw te worden beoordeeld, omdat de werkhervattingsmodus kan veranderen.
Er is een tool in ontwikkeling die Ziektewet-professionals ondersteunt bij het herkennen van de werkhervattingsmodus van vangnetters met psychische klachten. De tool wordt in 2023 opgeleverd en kan daarna worden geïmplementeerd.

Bron en referenties

Dit artikel is een samenvatting van: Identification of the return-to-work mode in unemployed workers with mental health issues: A focus group study among occupational health professionals. WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation: 2022:1-16.

 

1. Van der Burg C, Cuelenaere B, Friperson R, Gielen M, de Jong P, Molenaar-Cox P, Oostveen A, Schrijvershof C. Veranderingen in de weg naar de WIA Langdurig zieken van 2012 en 2007 vergeleken. Leiden/Den Haag: AStri Beleidsonderzoek en -advies; 2014.

2. Rijnsburger P. UWV Kennisverslag 2017-4: Werkhervatting langdurig zieke vangnetters. UWV; 2017.

3. De Vries H, Fishta A, Weikert B, Sanchez AR, Wegewitz U. Determinants of sickness absence and return to work among employees with common mental disorders: a scoping review. Journal of occupational rehabilitation.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen
account, maak dan hieronder een account aan.
Lees ook de spelregels.