Home 2019

Tijdschriften

TBV nr. 10, 2019

THEMANUMMER LASTIGE CLIËNTEN | Monitor voortdurende je eigen emoties | Overzicht van het tuchtrecht voor bedrijfsartsen in cijfers | Uitspraken Regionale Tuchtcollege's bij bedrijfsartsen | Het belang van de beroepscode | Tuchtstress | Lastige cliëntcontacten

TBV nr. 9, 2019

SPECIAL KANKER EN WERK | Richtlijn Kanker en Werk | Goede kankerzorg: begin bij het begin | Kanker, lichaamsbeleving en spiritualiteit | Comorbiditeiten bij longkankerpatiënten identificeren? | Bedrijfsarts, pak je rol in de begeleiding van werkenden met en na kanker! | De invloed van naasten op arbeidsparticipatie van werkenden...

TBV nr. 8, 2019

Bedrijfsartsen en inspectie | Werken aan gezond leiderschap | Stress te lijf met energie | Hoe kunnen we implementatie van nieuwe kennis bevorderen? | Frequent verzuim pak het aan! |

TBV nr. 6/7, 2019

THEMANUMMER WAARHEIDSBEVINDING | Nagebootste stoornis | Beoordeling symptoomvaliditeit | Empathie is een instrument | De ingebeelde ziekte | Interviewtechnieken bij de verdenking op simulatie |  

TBV nr. 5, 2019

Sociale geneeskunst: balanceren tussen regelgeving en cliënt | Een hoofdpijncongres | Geaccrediteerde e-learning Signaleren beroepsziekten | Samen werken aan kennis voor arbeid en gezondheid | Bescherming tegen hepatitis B bij werkgerelateerde besmettingsaccidenten

TBV nr. 4, 2019

Een requiem voor de bedrijfsarts? | Ervaringen van psychiaters bij het verrichten van expertises | De essentie van psychotherapie | Richtlijnen maken is meer dan werpen met een dobbelsteen | Is acuut coronair syndroom door werkstress een beroepsziekte?

TBV nr. 3, 2019

Van taakdelegatie naar taakherschikking | Werknemers met een WIA(-verleden) moeten de kans krijgen terug te keren op de arbeidsmarkt | Ziek, maar toch op de zaak |Preventief advies bij werkgebonden slaapritmeproblematiek |Professionalisering loopt als rode draad door 50 jaar NVVG

TBV nr. 2, 2019

SPECIAL ASBEST | Asbest in de Polder | Asbest, Jan Stumphius en het mesothelioom | Asbestziektes en -sterftes in Nederland | Asbest in straalgrit | Een goed gedocumenteerde aanklacht tegen de asbestindustrie | Preventie hoeft niet ingewikkeld te zijn

TBV nr. 1, 2019

Rol en positie bedrijfsarts: tijd voor verandering, het roer moet om! | Bevordering arbeidsparticipatie oudere werknemers (2) | Wie stroomt er in de WIA in en wie stroomt uit? | Verslaving en werk | Aan het werk met gezondheidsproblemen | Dokter aan het stuur | Het lijkt alsof behandelen alleen bestaat...

Archief TBV 2017 – 2018

U kunt hier het archief van TBV 2017 - 2018 bekijken.
Nieuwsbrief