TBV nr. 6/7, 2019

    THEMANUMMER WAARHEIDSBEVINDING | Nagebootste stoornis | Beoordeling symptoomvaliditeit | Empathie is een instrument | De ingebeelde ziekte | Interviewtechnieken bij de verdenking op simulatie |