TBV nr. 10, 2019

    THEMANUMMER LASTIGE CLIËNTEN | Monitor voortdurende je eigen emoties | Overzicht van het tuchtrecht voor bedrijfsartsen in cijfers | Uitspraken Regionale Tuchtcollege’s bij bedrijfsartsen | Het belang van de beroepscode | Tuchtstress | Lastige cliëntcontacten