Home Auteurs Posts van Frederieke Schaafsma

Laatste artikelen van deze auteur

Waar leg jij de lat met BAR?

Onlangs is de definitieve versie van het Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR)-instrument en de bijbehorende leidraad verschenen. Het instrument en de leidraad moeten bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen helpen een betere samenwerking en afstemming te vinden in de re-integratie van verzuimende werknemers en hun werkgevers. Het instrument en de leidraad zijn klaar voor gebruik in de praktijk.

Duurzame inzetbaarheid en/of gezond werk?

Er zijn in Nederland nog te veel werknemers die ziek worden door hun werk. In deze Zeepkist pleit ik voor meer samenwerking tussen de bedrijfsarts en de arbeidshygiënist om werknemers beter te beschermen voor ziekte door het werk.

Verplichte beroepsziekte-analyse

Jaarlijks ontstaan naar schatting van TNO zo'n 447.900 nieuwe gevallen van beroepsziekten waarvan zo'n 407.300 onder de werkzame beroepsbevolking.1 Om dit terug te dringen dient er meer ingezet te worden op preventie door bedrijfsartsen, werkgevers en de overheid. Daarom pleiten wij ervoor dat preventie en een gedegen analyse naar werkgerelateerde aandoeningen en beroepsziekten, net als de toets op het re-integratieverslag, verplichte onderdelen worden van de wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim.

De regeling TSB: De drie ziektebeelden nader toegelicht

Ter voorbereiding op de start van de regeling TSB heeft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) in samenwerking met de andere Lexces partners (zie kader) de opdracht gekregen vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te komen tot een eerste werkbare lijst van stoffengerelateerde beroepsziekten, en om...

Invoering regeling TSB

De regeling TSB (tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten) is sinds 1 januari 2023 van kracht. Werkenden die ziek zijn geworden door het werken met schadelijke stoffen kunnen dan een éénmalige tegemoetkoming aanvragen van €22.839. Vooralsnog geldt de regeling TSB voor drie beroepsziekten: longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en chronische encefalopathie door oplosmiddelen (CSE of schildersziekte).

Populaire artikelen