Home Auteurs Posts van Martijn Haentjens

Laatste artikelen van deze auteur

Stop de WIA-uitvoering!

Uit de nieuwste ramingen van het capaciteitsorgaan(1) blijkt dat het tekort aan verzekeringsartsen een blijvertje is. Voor het eerst heeft nu ook een gezaghebbend instituut als De Rekenkamer geconcludeerd dat de WIA niet meer uitvoerbaar is.(2) Tegelijkertijd beveelt zij de minister aan om de WIA uitvoerbaar te houden en spreekt zichzelf daarmee opmerkelijk genoeg tegen.

Werken met taakdelegatie

Werken met taakdelegatie moet. Anders wordt de weg naar uitvoerbare en toekomstbestendige sociale zekerheid een lange lijdensweg. Hoe kan de verzekeringsgeneeskundige praktijk verbeteren met taakdelegatie? En wat betekent het voor de corebusiness, het claimbeoordelen?

Het motto ‘werken is gezond’ loopt op zijn laatste benen

De sluipende erosie van de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidswetten door bezuinigingen, capaciteitsproblemen en alsmaar toenemende werkvoorraden, leidt tot risico's voor burgers en uitvoerders. Verzekeringsartsen moeten luid en duidelijk de discussie aanzwengelen over fundamentele veranderingen in het stelsel, in plaats van zich zwijgzaam als kikkers in een pan aan de kook laten brengen. Het huidige paradigma 'werken is gezond' loopt op zijn laatste benen en is aan vervanging toe.

Telefonisch spreekuur

De beroepsverenigingen van bedrijfs- en verzekeringsartsen adviseerden vanwege de COVID-19 pandemie geen een-op-een-spreekuurcontacten uit te voeren. Dit betekende dat beoordeling en begeleiding in de afgelopen maanden vooral met behulp van telefonische spreekuren plaatsvond. TBV vroeg vijf Nederlandse en Belgische collega's hoe dit voor hen was. Wat zijn de voor-...

De bedrijfsarts en verzekeringsarts in gesprek

Aanleiding voor het dit congres was het wetsvoorstel van minister Koolmees Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA. Zijn voorstel om het oordeel van de bedrijfsarts leidend te maken in de toetsing van de re-integratie-inspanningen was de directe aanleiding om verzekeringsartsen en bedrijfsartsen nader tot elkaar te brengen. De verzekeringsarts...

Populaire artikelen

Nieuwsbrief