Home Nieuws Pagina 15

Nieuws

Kennis en kwaliteit

Gedragwetenschappelijke expertise essentieel voor effectief leefstijlbeleid

Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor de gedragswetenschappelijke expertise bij een van de grootste maatschappelijke uitdagingen: mensen aanzetten tot een gezonde leefstijl en preventie. Immers, verandering in leefstijl is gedragsverandering. Daarom roepen twaalf gerenommeerde gedragsexperts op tot actie: zet primair gedragsexpertise in bij de ontwikkeling en implementatie van interventies en beleid op het gebied van leefstijl. Alleen dan halen we ons doel van een duurzaam gezonder Nederland.
Kennis en kwaliteit

Handreiking Taakdelegatie Publiek Domein

Bij de NVVG verscheen onlangs de Handreiking Taakdelegatie Publiek Domein. De handreiking werd gepresenteerd op de voorjaarsledenvergadering.

Scheidend hoofdredacteur Wim Otto laat toekomstbestendig TBV achter

Wim Otto (68) nam onlangs afscheid als hoofdredacteur van TBV, een functie die hij met veel plezier en enthousiasme zes jaar lang vervulde. ‘Je moet het doen omdat je er zin in hebt, het belangrijk vindt én omdat je vanuit die positie een bijdrage kunt leveren aan het vakgebied.’

Een derde van de Nederlandse werknemers heeft last van angst of depressie

Een derde (33%) van de Nederlandse werknemers zegt last te hebben van angst of depressie, en één op de tien (9%) rapporteert ernstige symptomen. Dit concludeert adviesbureau WTW op basis van eigen onderzoek onder 1036 Nederlandse werknemers. 
Covid-19

RVS-advies: ga ruimhartig om met werkenden met long covid 

Er moet ruimhartig worden omgegaan met werkenden die langdurige klachten na covid hebben, en in het bijzonder met zorgpersoneel dat in de frontlinie heeft gestaan tijdens de pandemie. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in het advies ‘(Maat)werk bij langdurige klachten na covid’. Dit maatwerk is nodig om deze groep te erkennen, te steunen en te behouden op de arbeidsmarkt.
Beroepsziekten

Eenmalige vergoeding voor mensen met beroepsziekte 

Mensen die tijdens hun werk zijn blootgesteld aan giftige stoffen en daardoor ernstig ziek zijn geworden, krijgen eenmalig een financiële vergoeding. Dit blijkt uit een brief van  minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer. . Slachtoffers krijgen zo'n 21.000 euro uitgekeerd, de regeling gaat in januari 2023 in. 
Covid-19

Belangenvereniging voor long covid patiënten

Voor het groeiend aantal long covid patiënten heeft het Longfonds onlangs een eigen patiëntenorganisatie opgericht: PostCovid NL. Hiermee brengt Longfonds de ondersteuning voor mensen met long covid  onder in een organisatie met een eigen naam en gezicht.
Covid-19

Meeste long covid patiënten volledig arbeidsongeschikt

Zo’n 85 procent van de zieke werknemers met langdurige coronaklachten die voor een WIA-beoordeling bij UWV terechtkomen, krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend. In het merendeel van de gevallen zijn zij volledig arbeidsongeschikt verklaard. Dat blijkt uit de eerste analyse van de WIA-beoordelingen van cliënten met coronaklachten als hoofddiagnose sinds het begin van de pandemie tot en met mei 2022.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Nieuwe UWV-bestuurder moet capaciteitsprobleem sociaal-medische beoordelingen oplossen

De Raad van Bestuur van UWV wordt tijdelijk versterkt met een vierde bestuurslid, Johanna Hirscher. Zij gaat zich met name richten op de opgaven waar UWV voor staat op het gebied van de sociaal-medische beoordelingen. De benoeming heeft plaatsgevonden in de ministerraad van 24 juni. Hirscher start maandag 27 juni en blijft tot 1 januari 2025.
Arbocuratieve zorg

Helft werknemers in overgang ondervindt hinder op werk

In 2021 gaven 173 duizend vrouwelijke werknemers aan dat overgangsklachten weleens van invloed op hun werk waren. Dit komt overeen met 55 procent van alle vrouwelijke werknemers in de overgang. Bij 8 procent speelde dit dagelijks, 9 procent had er wekelijks last van.
Nieuwsbrief