Home Onderzoek aios

Onderzoek aios

Kennisverwerving door (bedrijfs)artsen voor de begeleiding van werknemers met Post-COVID en de rol van werkgever daarbij

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Ilse van de Leemkolk, aios bedrijfsgeneeskunde, die een onderzoek deed met de centrale vraag: 'wat is de ervaring van (bedrijfs)artsen van een grote landelijke arbodienst omtrent kennisverwerving over de begeleiding van werknemers met Post-COVID?'

Ervaren mentale, lichamelijke en cognitieve gezondheidseffecten bij de medewerkers die in de kassen werkzaam zijn bij het kweken van Cannabis Sativa

Het belang van onderzoek naar de ervaren fysieke en cognitieve gezondheidseffecten bij het werken in de teelt van Cannabis Sativa groeit, gezien de aanstaande uitbreiding van de gereguleerde teelt in Nederland. Zijn er fysiek of mentale ervaren gezondheidseffecten bij medewerkers in de teelt van Cannabis Sativa in de kas?
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Contact gezocht. Waarom, waarover en hoe overleggen arbeidsdeskundigen met verzekeringsartsen bij de claimbeoordeling bij UWV?

Het doel van dit onderzoek is om bij claimbeoordelingen in het kader van de WIA- en eerstejaarsziektewetbeoordeling bij UWV te onderzoeken welke redenen arbeidsdeskundigen hebben om te overleggen met de verzekeringsarts en hoe dit praktisch verloopt. Inzicht hierin kan de communicatie en efficiëntie doen verbeteren. Het betreft een kwalitatief onderzoek via vragenlijsten en interviews met acht arbeidsdeskundigen van een afdeling Sociaal Medisch Zaken van UWV.  

Ervaringen van werknemers met kanker met de Untire-app en hoe dit zich verhoudt tot hun behoeften tijdens de re-integratie

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Danka Labovic, met haar onderzoek naar ervaringen van werknemers met kanker met de Untire-app.