Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

‘Harde’ risico’s

Marieke van Hoffen
Dit boek van vooraanstaande experts biedt een overzicht van werkgebonden risico's op het gebied van veiligheidskunde, arbeidshygiëne en ergonomie.
Dit naslagwerk uit 2019 wordt op dit moment geheel geactualiseerd. De teksten worden praktisch gemaakt zonder dat dit ten koste gaat van de inhoud. De uitgever verwacht de herziene versie begin 2023 uit te brengen (vmnmedia.​nl).
Veelvoorkomende arbeidsrisico’s worden besproken: zoals chemische factoren (kunstvezels, asbest en nanotechnologie), fysische factoren (geluid, binnenklimaat, warmte- en koudebelasting, trillingen en schokken, ioniserende straling, niet-ioniserende straling en verlichting), biologische factoren (microbiële toxinen, allergenen en micro-organismen) en fysieke belasting. Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen vanuit arbeidshygiëne, veiligheidskunde en ergonomie komen aan de orde. Per risicofactor komen de wetgeving, meetmethode van de blootstelling, gezondheidseffecten op de mens, mogelijke biomonitoring, beoordeling daarvan, technische maatregelen en beheersingsmaatregelen aan de orde. Dit is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke kennis. En die is nadrukkelijk in ontwikkeling en daarom nooit volledig. Van veel stoffen is nog weinig bekend over de schadelijkheid.

Eerst blootstelling goed meten

Om risico’s effectief te kunnen beheersen is het noodzakelijk om de blootstelling goed te meten. Dat vergt kennis van de chemische, fysische en toxische eigenschappen van de stof, informatie over het proces, de gebruikte apparatuur, werkomgeving en werkmethode.

Er blijken veel meer factoren een rol te spelen in de blootstelling dan op het eerste gezicht lijkt. Risicobeheersing begint bij bronmaatregelen zoals eliminatie of reductie van de blootstelling en isolatie van bronnen. Daarna volgen maatregelen die de overdracht verminderen zoals ventilatie, vergroten van de afstand tot de bron en verkorten van de blootstellingsduur. Als laatste wordt gebruikgemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen. Per arbeidsrisico wordt de risicobeheersing concreet omschreven.

Dit boek is een zeer volledig naslagwerk op het gebied van chemische, biologische, fysische en ergonomische arbeidsrisico’s. Als je het leest besef je hoeveel er nog onbekend is op dit vlak. Dagelijks overlijden in Nederland mensen door het werken met gevaarlijke stoffen en gaan er ruim 100.000 gezonde levensjaren verloren. De verwachting is dat inzicht in en kennis van chemische, fysische en biologische risico’s alleen maar belangrijker gaat worden voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Dit jaar heeft de arbeidsinspectie toxische stoffen als aandachtspunt. Ook is onlangs het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten opgericht. Tevens is een tegemoetkomingsregeling geïntroduceerd voor (ex-)werkenden die lijden aan beroepsziekten, te beginnen met drie beroepsziekten waar veel kennis over beschikbaar is. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een beroepsziekte moet er voldoende kennis zijn van de blootstelling en samenhang tussen blootstelling en diagnostiek van ziekte. Dit boek draag bij aan de kennisontwikkeling op dat vlak.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen
account, maak dan hieronder een account aan.
Lees ook de spelregels.