Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Taakdelegatie in het curriculum

Evelyne Van Caelenberghe
Erwin van Elsäcker
Het doel van de medische vervolgopleiding is om een volwaardig en breed ontwikkelde verzekeringsarts te worden. Om dit doel te bereiken zal het ook noodzakelijk zijn om voldoende bekwaam te worden in het delegeren van werktaken. Dit is onvermijdelijk om te ontwikkelen in de veranderende werkmethodiek binnen het UWV.
De veiligheid van een leeromgeving tijdens de opleiding is een uitstekend moment om te werken aan deze vaardigheid. Door het leren werken met taakdelegatie tijdens de opleiding kan een aios kennis en vaardigheden vanuit de (praktijk)opleiding spiegelen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij zijn van mening dat het oefenen met taakdelegatie een belangrijk onderdeel is in het ontwikkelen van de CanMEDS-competentie Medisch Leiderschap.1

Aanhoudend tekort aan verzekeringsartsen

Zoals bekend, zijn er bij het UWV achterstanden in de uitvoering van beoordelingen.2 Hiervoor zijn reeds maatregelen getroffen. Desondanks is het onwaarschijnlijk dat deze achterstanden geheel weggewerkt worden. Er is een aanhoudend tekort aan verzekeringsartsen, beperkte aanwas van nieuwe collega’s3 en mogelijk in de toekomst een toegenomen vraag naar beoordelingen. Hierbij zal de efficiëntie geoptimaliseerd moeten worden, waardoor er een noodzaak ontstaat om te werken met taakdelegatie.4
In de bedrijfsgeneeskunde lijkt taakdelegatie al langere tijd een grotere rol te spelen. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft in het verleden al kaders geschetst5 naar aanleiding van onderzoek vanuit het ministerie.6 Het doel van de betrokken partijen is altijd geweest om juridische kaders te schetsen voor het werken met taakgedelegeerd en taakondersteunend personeel. Ook bij private verzekeraars is dit al lange tijd de gebruikelijke werkwijze.
Naar aanleiding van een door aios verzekeringsgeneeskunde (NSPOH) georganiseerde opleidingsdag, werd gediscussieerd over recente ontwikkelingen bij het opleidingsinstituut UWV. Hierin was de onderliggende vraag: wat zullen de beoogde ontwikkelingen richting een sociaal-maatschappelijke benadering van gezondheid, vanuit de zogenaamde Sociaal-Medische Centra, betekenen voor de toekomstige verzekeringsarts? Hoe kunnen wij ons hierop voorbereiden?
Er bleek duidelijk draagvlak in de groep om aios in staat te stellen te werken met taakdelegatie. Enkelen, maar zeker niet alle collega’s, werken al met taakdelegatie. De ervaringen hiermee zijn overwegend positief.
Op dit moment komt werken met taakdelegatie enkel ter sprake tijdens de opleiding in een praktijkopdracht.7 Deze opdracht kan uitgevoerd worden vanaf opleidingsjaar 3. Dit betreft een beschrijvende opdracht met theoretische aspecten van taakdelegatie. Bijvoorbeeld welke taken wel en niet gedelegeerd kunnen worden, of dit tijdwinst oplevert en welke afspraken te maken. Voor de uitwerking wordt niet verwacht dat daadwerkelijk vlieguren worden gemaakt. Enkel het uitvoeren van deze opdracht lijkt onvoldoende om het werken met taakdelegatie meester te worden. Het begeleiden van een taakgedelegeerde omvat ook andere professionele vaardigheden, zoals goede samenwerking en communicatie. Eigenschappen die strikt noodzakelijk zijn voor het omgaan met de taakgedelegeerde. Om deze eigenschappen te ontwikkelen, is toegespitst onderwijs noodzakelijk. Hierbij valt te denken aan onderwijs over hoe je toetst, overlegt en bijdragen van de taakgedelegeerde beoordeelt. Deze collega zal tenslotte ook een eigen visie hebben die een rol speelt in diens werk. Hoe kom je achter die visie, hoe selecteer je een potentiële collega en hoe motiveer je de nieuwe collega? Dit, zodat de kwaliteit van de beoordelingen geborgd blijft.

Toekomstbestendig

Al is het werken met taakdelegatie in UWV-verband niet verplicht, wij pleiten voor het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden tijdens de vervolgopleiding, door aanpassing van het curriculum. Dit alles zodat de aios zich toekomstbestendig ontwikkelt tot een allround verzekeringsarts, niet enkel tot UWV-arts. Ons einddoel is om een volwaardig medisch specialist te worden, binnen een specialisme waar wij trots op kunnen zijn.

Referenties

1. Federatie Medisch Specialisten – Medisch Leiderschap in de medische vervolgopleiding – November 2016.

2. Ministerie van SZW. Aanpak mismatch sociaal-medisch beoordelen en hardheden WIA. 2022(08): 2022-0000181030.

3. Capaciteitsorgaan. Capaciteitsplan 2024 tot 2027 Deelrapport 4 Sociaal Geneeskundigen. Januari 2023.

4. Van der Burg-Vermeulen S, Haentjens M, Werken met taakdelegatie, Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde, 31 (1), 6-7.

5. NVAB-online.nl. Actualiteit taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg, nieuwsbericht. 2018-01-31.

6. Batenburg RS, Versteeg SE et al. Kansen van taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg. Een juridisch-empirische verkenning. 2017(11) ISBN 978-94-6122-472-9.

7. Toetsboek deel 2, juli 2019, nvvg.nl/opleiding/belangrijke-documenten.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen
account, maak dan hieronder een account aan.
Lees ook de spelregels.