Home Tags Praktijk

praktijk

Psychische aandoeningen

Nagebootste stoornis

Hoe vaak heeft u vandaag al gelogen? Als het antwoord op deze vraag ‘nul keer’ is, mag u zichzelf achter de oren krabben. Want: u liegt, het is nog zeer vroeg op de dag of u bent misschien niet erg sociaal vaardig.
Arbocuratieve zorg

Beoordeling symptoomvaliditeit in neuropsychologisch onderzoek

De moeilijkheid bij neuropsychologisch onderzoek is dat we zo goed mogelijk de ‘ware capaciteiten’ (of afwijkingen) van het brein in kaart willen brengen, maar dat er allerlei invloeden zijn die dit meetproces kunnen verstoren.
Psychische aandoeningen

De ingebeelde zieke

Ziek zijn is niet leuk. Maar als je toch ziek bent, moet je er maar het beste van maken. Je kunt er zelfs profijt van trekken. Elk nadeel heb z’n voordeel! Sommige patiënten zijn daar heel goed in. Hun ziekte levert hun zoveel voordeel op dat ze soms niet meer beter willen worden. Dat heet ziektewinst.
Wet en ethiek

Op zoek naar waarheid in een meervoudige werkelijkheid

Werkelijkheid is de manier waarop de wereld en het leven dat zich daarin afspeelt zich aan het bewustzijn voordoen.1 Met elkaar leven we in verschillende werkelijkheden omdat we de werkelijkheid die ons gepresenteerd wordt op verschillende manieren waarnemen.

Symptoomvaliditeit

Opnieuw een intrigerend en gedegen proefschrift over symptoomvaliditeit uit de Maastrichtse forensisch psychologische school van Merckelbach en Jelicic. De stellingen van dit proefschrift zijn niets verhullend.

Geen woorden maar daden

Bij een internationaal rijdende vrachtwagenchauffeur (man, 54 jaar, lengte 178 cm, gewicht 92 kg, BMI 29 kg/m2) met het lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) is de vraag of hij nog geschikt is voor dit werk en zo niet welk passend werk hij kan uitvoeren.

Assessment of Depression Inventory (ADI)

Onderzoek naar de samenhang van depressie, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is gebaat bij het gebruik van specifieke symptoomvaliditeitstests (SVT).
Arbocuratieve zorg

Het SMZ Fraude Meldpunt

Sinds jaren bestaat binnen UWV het SMZ Fraude Meldpunt, ook bureau Gezondheidsfraude genaamd. Dit ondersteunend meldpunt adviseert over zaken die vanaf de oprichting in 2011 vele miljoenen hebben bespaard op uitkeringsgelden dan wel door het terugvorderen daarvan.
Re-integratie

Taakdelegatie door bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding en re-integratie

In TBV 3 van 2018 is het eerste artikel verschenen van een drieluik over taakdelegatie door bedrijfsartsen. In het eerste artikel zijn we met name op de juridische context ingegaan. In de tweede bijdrage in TBV3 van 2019 zijn we ingegaan op recente ontwikkelingen rondom taakdelegatie en is de mogelijke verwarring van het gebruik van de termen taakdelegatie, taakherschikking en supervisie aan de orde gekomen.
Wet en ethiek

Bedrijfsarts schermt zich af: een waarschuwing

Een bedrijfsarts moet zonder drempels bereikbaar zijn voor een werknemer. De conclusie van het Regionaal Tuchtcollege is hierover duidelijk.