Home Tijdschrift

Tijdschrift

Preventie

Vitaliteitsstudie

Covid-19 heeft ons eraan herinnerd dat immuniteit en vitaliteit essentieel zijn voor gezonde en productieve medewerkers. In een gezamenlijke studie hebben DSM Nederland, Zilveren Kruis en Just2BFit onderzocht hoe een vitaliteitsprogramma #Boostyourimmunity - gericht op verbetering van immuniteit en vitaliteit door middel van gezonde leefstijl, voedingstraining en voedingssupplementen - algemene en specifieke parameters beïnvloedt.
Beroepsziekten

Gehoorschade is nog altijd actueel

Het aantal meldingen van beroepsgebonden gehoorschade bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) neemt af. Het is niet waarschijnlijk dat dit de werkelijkheid representeert. Dit artikel...
Kennis en kwaliteit

Mentaal weerbaar

De wegwijzer Burn-out en mentale weerbaarheid geeft een overzicht van persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke factoren die bijdragen aan een burn-out en ook welke ertegen beschermen.

Hoogbegaafden bij de verzekeringsarts

Het beeld dat veel mensen hebben over hoogbegaafden – extreem slim, hoogopgeleid, sociaal en sportief onhandig, arrogant en succesvol – klopt vaak niet.1 Niet alle hoogbegaafden zijn mensen die goed functioneren of hoogopgeleid zijn. Enkele professionals die met hoogbegaafden werken, schatten dat ongeveer een derde goed functioneert, een derde matig en een derde slecht.3 Er zijn veel hoogbegaafden die niet hoger opgeleid zijn en/of steeds weer vastlopen in hun werk.
Kennis en kwaliteit

Onderzoek nutteloos?

Als uit onderzoek blijkt dat een specifieke chemotherapie een betere vijfjaarsoverleving heeft dan de gebruikelijke therapie, dan past een oncoloog deze toe. Als uit onderzoek blijkt dat een bepaalde operatietechniek minder complicaties geeft, dan zullen de meeste chirurgen deze gebruiken. Als uit onderzoek blijkt dat een vragenlijst naar ervaren belemmeringen zowel de cliënt als de verzekeringsarts helpt bij de beoordeling dan wordt die vragenlijst snel ingezet. Toch?
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Interdoktervariatie in duurbelastbaarheid

De (verzekerings)arts werkzaam bij UWV werkt binnen een juridische context. Daarbij wordt gestreefd naar rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Uit eerder onderzoek blijkt dat medische arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen een grote mate van variabiliteit vertonen.1 Hierbij was er een hogere mate van overeenkomst bij gebruik van een gestandaardiseerd instrument. Bij vijf van de zes Nederlandse studies2-4,6-7 hierin opgenomen, is een redelijke tot goede mate van overeenkomst gevonden.
Re-integratie

Late effecten

Werkenden die in het verleden met een kankerdiagnose werden geconfronteerd, kunnen te maken krijgen met late effecten van de behandelingen, zoals lichamelijke klachten, vermoeidheid of cognitieve problemen. Ingrid Boelhouwer onderzocht in haar promotieonderzoek Werk na kanker in hoeverre deze late effecten samenhangen met het functioneren in werk.

Moment van stilte

Op 21 oktober ontving de NVAB het droevige bericht dat Rocco Kloots was overleden. Rocco was bestuurslid, erelid en actief in de Commissie Wet- en Regelgeving.
Kennis en kwaliteit

VG-dagen 2022

De Verzekeringsgeneeskundige Dagen van november 2022: een mijlpaal, omdat het maximum aantal haalbare deelnemers bereikt werd. Enkele kernboodschappen worden hieronder beschreven.
Somatische aandoeningen

Werkende vrouwen in de overgang

Steeds meer vrouwen van 45 jaar en ouder werken. Vanaf deze leeftijd raken zij over het algemeen in de overgang en kunnen zij langdurig klachten ervaren. Deze hebben mogelijk invloed op het functioneren in het werk. Dit onderzoek onderzocht daarom het verband tussen overgangsklachten en werkuitkomsten.