Home Tijdschrift

Tijdschrift

Covid-19

Covid-19 als katalysator van burn-out

Het is bekend dat mensen na een doorgemaakte Covid-19-besmetting nog langdurig klachten kunnen overhouden, waarvan uitputting de meestgenoemde is3. Hiervoor bestaan inmiddels revalidatieprogramma’s met veel aandacht voor het opbouwen van belastbaarheid door middel van fysieke training en daarnaast psychologische begeleiding om copingvaardigheden te verwerven om beter om te gaan met de vermoeidheid en het verbeteren van het slaappatroon1,6
Re-integratie

Ervaringsdeskundige na herseninfarct in 1993

De redactie van het tijdschrift vroeg mij als ervaringsdeskundige – die 25 jaar geleden een herseninfarct opliep – om een reactie op de Richtlijn NAH en arbeidsparticipatie. Voor u goed te weten dat ik toentertijd helemaal geen hulp heb gehad van een bedrijfsarts of mijn behandelaars.

Goed op gang

Het vernieuwde TBV heeft tot veel positieve reacties geleid en daar zijn we als redactie erg blij mee. Blij zijn we ook dat het afgelopen jaar meerdere collega’s tot de redactie zijn toegetreden en dat we wat dat betreft weer op volle sterkte zijn. Ook buiten de redactie zien we een toenemende betrokkenheid bij TBV, heel concreet door de bijdragen aan TBV-online. We hebben al reacties gezien op TBV-artikelen uit de vorige editie en het bloggen lijkt goed op gang te komen. Precies wat we willen: meer meningsvorming, toegankelijk voor iedereen. Maar ook: meer mogelijkheid om door aiossen verricht afstudeeronderzoek te publiceren, wat al tot concreet resultaat heeft geleid. Door u aan te melden voor de online nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Chronische ziekten

‘Je gezonde boerenverstand gebruiken is van essentieel belang’

Henk Lindeman schrijft 25 jaar geleden geen hulp gehad te hebben van bedrijfsarts of behandelaars: helaas heb ik dezelfde ervaring. Het is daarom van belang dat het wel opgepakt wordt door bedrijfsartsen en dat goede op de persoon gerichte begeleiding gegeven wordt bij NAH en arbeidsparticipatie. Naast de richtlijn je gezonde boerenverstand gebruiken is van essentieel belang. Mensen met een kluitje het riet insturen en je kunt gewoon je werk wel doen werkt averechts. Aan de buitenkant zie je vaak niets en dat maakt het voor sommige mensen lastig om te willen inzien dat mensen met NAH wel degelijk beperkingen hebben.
Covid-19

Pak je rol als adviseur coronabeleid

‘Mogen niet-gevaccineerden dit werk wel doen?’ Deze actuele vraag voor coronabeleid kan van een werkgever komen, maar ook van collega’s van niet-gevaccineerden. Of van de klant, leerling of patiënt die in nauw contact kan komen met de werkende: in de winkel, op school of in de zorginstelling. Of misschien zelfs van een niet-gevaccineerde werkende zelf. Wij stellen dat in voorkomende situaties de bedrijfsarts moet adviseren dat niet-gevaccineerden het werk niet mogen verrichten. Vanaf deze zeepkist geven we enkele handvatten voor de bedrijfsarts. Hopelijk wordt deze hiermee wat assertiever.

Schaapskooi

Wat zou ik graag deze column beginnen met een herder. Met het werk van de schaapherder. Omdat je er zo beeldend de verschillende vormen van ‘wat wij mensen doen’ van Hannah Arendt in terugvindt: arbeiden, werken en handelen. En omdat het zich goed laat verbinden met Michael Sandels Tirannie van verdienste, een pleidooi tegen de meritocratie dat vorig jaar verscheen. En dan zien of in het eeuwenoude werk van de herder betekenis te vinden is voor het werk van de verzekeringsarts. Weet je wat, ik doe het gewoon.
Re-integratie

Langetermijngevolgen elektrische schok

Hoe vaak bedrijfsongevallen met elektriciteit voorkomen is niet precies bekend. In 2019 zijn 284 meldingen van zulke ongevallen geregistreerd, waarbij één betrokkene is overleden en 88 personen gewond raakten. Geen van deze slachtoffers werd naar het brandwondenziekenhuis vervoerd. TBV berichtte in 2014 al over cardiovasculaire complicaties in de acute fase na een elektrische schok.1 Maar dergelijke ongevallen kunnen ook op de langere termijn gevolgen hebben. Na maanden of soms wel vijf jaar later. Dit artikel gaat naar aanleiding van een casus dieper in op de pathogenese van de langeretermijngevolgen en de mogelijkheid van simulatie bij ziekmelding.
Covid-19

Covid-19: kanarie in de kolenmijn?

In mei 2020 werd Nederland opgeschrikt door clusters van coronabesmettingen onder arbeidsmigranten in slachthuizen. In Duitsland en de VS werden soortgelijke incidenten beschreven. In eerste instantie ging de discussie vooral over de werkomstandigheden en fysische condities (temperatuur en luchtvochtigheid), maar al snel werd duidelijk dat dit alleen de spreekwoordelijke top van de ijsberg betrof en dat dit niet meer was dan een uiting van een veel groter onderliggend probleem.1 Bij de gemelde Covid-19-beroepsziekten – vooral zorgwerkers – ontbreken zzp’ers en arbeidsmigranten.2
Arbocuratieve zorg

47 procent werknemers komt in contact met gevaarlijke stoffen

Het blijft een uitdaging een betrouwbaar beeld te krijgen van de blootstelling van Belgische werknemers aan chemische producten. In dit onderzoek ontwikkelden we een ‘hazardous chemical Products Register for Occupational use in Belgium’ (PROBE) met als doel in kaart te brengen in hoeverre medewerkers in contact komen met 22 gevaarlijke chemische stoffen. Met behulp van peilpraktijken werden de blootstellingsgegevens systematisch verzameld en geanalyseerd.
Preventie

Haken en ogen aan direct-to-consumer DNA-testen

Ook bedrijfs- en verzekeringsartsen worden af en toe geconfronteerd met cliënten die het resultaat van een genetische test tijdens het consult ter sprake brengen. Soms omdat ze daarover een vraag hebben, maar ook omdat ze met dat testresultaat hun claim willen onderbouwen.