Home Tijdschrift

Tijdschrift

Psychische aandoeningen

Het verschil maken met BAT en 4DKL

Werkgerelateerde psychische klachten komen veel voor in Nederland. Zo blijkt uit de jongste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA1) dat 16 procent van de Nederlandse werknemers burn-outklachten heeft. Omgerekend gaat het om ongeveer 1,3 miljoen werknemers. Bovendien valt sinds 2007 een lichte maar gestage stijging waar te nemen, in dat jaar had namelijk ‘slechts’ 13 procent last van dit soort klachten.2
Psychische aandoeningen

‘We weten genoeg over burn-out: aan de slag met preventie’

Karen Nieuwenhuijsen is senior onderzoeker bij het Coronel Instituut van de afdeling Public and Occupational Health van het Amsterdam UMC. Al sinds haar promotie in 2004 verricht zij onderzoek naar de relatie tussen psychische klachten en arbeid, waaronder terugkeer in werk. Daarnaast deed zij veel research op dit gebied binnen de gezondheidszorg. Dit interview gaat dieper in op wat dit onderzoek opleverde en wat men ervan heeft geleerd. Ook belicht het burn-out in ‘coronatijd’.

Kanteltafeltest doet appel op mij als zorgprofessional

Net nadat je met veel inspanning een verzekeringsgeneeskundige beoordeling op papier hebt gezet, komt er nog spontaan specialistische informatie binnen. Tot overmaat van ramp gaat deze over zaken waar je maar beperkte weet van hebt. Bovendien worden er leefadviezen gegeven die nauwelijks te verenigen zijn met de opgestelde mogelijkhedenlijst voor arbeid. De neiging ontstaat om de informatie te beoordelen als ‘geen nieuwe gezichtspunten’ en voor gezien te tekenen. Resoluut stel je dat het mandaat om de mogelijkheden voor arbeid te bepalen, bij de verzekeringsarts ligt. Maar loopt de lijn tussen verzekeringsarts en informatieverstrekker wel zo scherp? En kunnen we niet beter eerst tot 10 tellen?

Inzichten in klinische burn-out

Burn-out is een veelvoorkomende oorzaak van ziekmelding onder de beroepsbevolking. Het artikel van Arno van Dam geeft een overzicht van verschillende inzichten, diagnostiek, pathogenese en behandeling van de klinische burn-out.

Moe: nog veel te begrijpen

Zoals de pandemie de afgelopen twee jaar haast overal de planning in de war heeft geschopt, is dat ook het geval voor het TBV-congres en bijbehorend themanummer. Niet in november, maar in maart. En...
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Beoordelen van belastbaarheid bij CVS

Het beoordelen van de belastbaarheid voor arbeid is met name een uitdaging bij pijn- en vermoeidheidsklachten, waarbij geen duidelijke bevindingen zijn te objectiveren. In dit artikel wordt onderzo...
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Duurbeperking bij chronische moeheid

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) zijn aandoeningen die langer dan enkele weken duren en waarbij adequaat medisch onderzoek niks oplevert wat de klachten voldoende verklaart.1 Beoordeling van dergelijke SOLK-cliënten wordt door verzekerings- en bedrijfsartsen als moeilijk ervaren, in het bijzonder waar het gaat over het aantal uren dat een cliënt belastbaar moet worden geacht.2-4
Psychische aandoeningen

Wat doet de rattenbestrijder beter dan het Kamerlid?

Getriggerd door de aandacht voor mensen uit de Tweede Kamer die door de hoge mentale druk de grootste moeite hebben hun werk vol te houden, denken we terug aan een leerzame ervaring als bedrijfsarts respectievelijk arbeids- en organisatiepsycholoog voor een waterschap. Hier kampte een vrij hoog percentage van medewerkers met klachten van overbelasting, zoals burn-out.
Psychische aandoeningen

Geen volksziekte

Dit boek van ‘burn-outprofessor’ Wilmar Schaufeli en econoom Jan Jaap Verolme geeft een overzicht van wat burn-out wel en niet is. Zeker geen ‘volksziekte’, zoals regelmatig wordt gesuggereerd.

Als compenseren niet meer gaat

‘Vermoeidheid is een vrij aspecifieke klacht, die op vele oorzaken kan berusten. Voor bedrijfsarts en verzekeringsarts het startpunt van een zoektocht.’ Deze zin stond in november 2021 op de achterzijde van dit tijdschrift in een wervingstekst voor een congres. Moeheid is een belangrijke belemmerende factor voor duurzaam werkfunctioneren.1