Home Tijdschrift Pagina 3

Tijdschrift

Moe: nog veel te begrijpen

Zoals de pandemie de afgelopen twee jaar haast overal de planning in de war heeft geschopt, is dat ook het geval voor het TBV-congres en bijbehorend themanummer. Niet in november, maar in maart. En...
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Beoordelen van belastbaarheid bij CVS

Het beoordelen van de belastbaarheid voor arbeid is met name een uitdaging bij pijn- en vermoeidheidsklachten, waarbij geen duidelijke bevindingen zijn te objectiveren. In dit artikel wordt onderzo...
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Duurbeperking bij chronische moeheid

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) zijn aandoeningen die langer dan enkele weken duren en waarbij adequaat medisch onderzoek niks oplevert wat de klachten voldoende verklaart.1 Beoordeling van dergelijke SOLK-cliënten wordt door verzekerings- en bedrijfsartsen als moeilijk ervaren, in het bijzonder waar het gaat over het aantal uren dat een cliënt belastbaar moet worden geacht.2-4
Psychische aandoeningen

Wat doet de rattenbestrijder beter dan het Kamerlid?

Getriggerd door de aandacht voor mensen uit de Tweede Kamer die door de hoge mentale druk de grootste moeite hebben hun werk vol te houden, denken we terug aan een leerzame ervaring als bedrijfsarts respectievelijk arbeids- en organisatiepsycholoog voor een waterschap. Hier kampte een vrij hoog percentage van medewerkers met klachten van overbelasting, zoals burn-out.
Psychische aandoeningen

Geen volksziekte

Dit boek van ‘burn-outprofessor’ Wilmar Schaufeli en econoom Jan Jaap Verolme geeft een overzicht van wat burn-out wel en niet is. Zeker geen ‘volksziekte’, zoals regelmatig wordt gesuggereerd.

Als compenseren niet meer gaat

‘Vermoeidheid is een vrij aspecifieke klacht, die op vele oorzaken kan berusten. Voor bedrijfsarts en verzekeringsarts het startpunt van een zoektocht.’ Deze zin stond in november 2021 op de achterzijde van dit tijdschrift in een wervingstekst voor een congres. Moeheid is een belangrijke belemmerende factor voor duurzaam werkfunctioneren.1
Chronische ziekten

Cognitieve vermoeidheid na hersenletsel

Anja heeft sinds 18 jaar MS en Henk is 25 jaar geleden getroffen door een herseninfarct, posterior in de rechterhemisfeer. In de afgelopen drie jaar hebben zij zich verdiept in cognitieve vermoeidheid na hersenletsel en de verklaringen hiervoor. Voordat ze uitleggen wat cognitieve vermoeidheid is en wat dit voor hen betekent, belichten ze eerst de verschillende vormen van vermoeidheid die er bestaan.

Info over stress en burn-out gebundeld

De Belgische overheid bracht praktische informatie over stress en burn-out samen op één plek met de website. TBV geeft je drie redenen om deze website te bezoeken.
Beroepsziekten

Oververmoeid door hinderlijk geluid

‘Alleen een piepend wiel krijgt olie.’ Dit oud-Hollands gezegde betekent zoveel als: je krijgt alleen aandacht als je erom vraagt. Maar er valt ook een tweede betekenis aan te ontlenen. Namelijk, pas wanneer geluid als storend wordt ervaren, komt men in actie. In menig werkomgeving blijkt echter dat werknemers en werkgevers niet tijdig in actie komen om storend of hinderlijk geluid aan te pakken.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Adequate beoordeling van long covid

Inmiddels is bekend dat covid-19 kan leiden tot langdurige klachten met forse beperkingen. Deze zijn niet altijd makkelijk te objectiveren of feitelijke informatie ontbreekt. Ontwikkeling van een leidraad van moeilijk objectiveerbare klachten voor de bedrijfsgeneeskundige en verzekeringsgeneeskundige praktijk is wenselijk om zo tot een adequate beoordeling van de belastbaarheid van long-covidpatiënten te komen.
Nieuwsbrief