Home Tijdschrift Pagina 2

Tijdschrift

Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Een nieuw MAOC…

Alexandrov en Spanjer zwengelen in TBV 6 2022 een discussie aan over de invulling van het MAOC. De juiste interpretatie van het MAOC wordt opgevoerd als probleem dat moet worden opgelost. Bestaande richtlijnen zouden niet volstaan. Dus moet de politiek de polisvoorwaarden verduidelijken.
Re-integratie

Arbeidsgerichte zorg bijnierziekte

Meer aandacht voor arbeid binnen de zorg, dat is het uitgangspunt van de KNMG-visie Zorg die werkt, ook wel arbeidsgerichte zorg genoemd (KNMG, 2017). In de praktijk krijgt dit echter mondjesmaat vorm. De zorg in het ziekenhuis richt zich over het algemeen nog vooral op het diagnosticeren en behandelen van ziekte en minder op het functioneren van mensen in het dagelijkse leven.
Re-integratie

Untire-app tijdens re-integratie

Kankerpatiënten ervaren moeilijkheden bij de terugkeer naar het werk als gevolg van de kanker en de behandeling daarvan.1 De Untire-app blijkt volgens een RCT-studie een effectief zelfmanagementprogramma.

Vangnetters met psychische klachten

Zo'n 40 procent van de vangnetters* ervaart psychische klachten.1 Vergeleken met werknemers in loondienst hebben vangnetters een langere verzuimduur.2 De houdingen en opvattingen van vangnetters ten aanzien van werkhervatting zijn voorspellend voor de verzuimduur en werkhervatting.3

‘Verzekeringsarts neem de regie, dit is je kans!’

Verzekeringsarts Chantal Gielen is per oktober vorig jaar benoemd tot medisch adviseur bij UWV SMZ. Ze volgt in die functie Herman Kroneman op die met pensioen gaat. In een dubbelinterview geven zij hun visie op de toekomst van de verzekeringsgeneeskunde binnen UWV. Een toekomst waarin de verzekeringsarts een regierol heeft, re-integratie centraal staat en de claimbeoordeling faciliterend is aan terugkeer naar werk.
Re-integratie

Werkhervatting na THP en TKP

In de praktijk is er nauwelijks contact tussen de orthopedisch chirurg en bedrijfsarts tijdens de begeleiding van het werkhervattingstraject van patiënten met een totale heup- of knieprothese (THP en TKP). Als dat contact er wel is, dan blijkt dat bijna altijd geïnitieerd door de bedrijfsarts, maar dit gebeurt sporadisch.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Werken met taakdelegatie

Werken met taakdelegatie moet. Anders wordt de weg naar uitvoerbare en toekomstbestendige sociale zekerheid een lange lijdensweg. Hoe kan de verzekeringsgeneeskundige praktijk verbeteren met taakdelegatie? En wat betekent het voor de corebusiness, het claimbeoordelen?
Beroepsziekten

Gehoorschade is nog altijd actueel

Het aantal meldingen van beroepsgebonden gehoorschade bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) neemt af. Het is niet waarschijnlijk dat dit de werkelijkheid representeert. Dit artikel...

Hoogbegaafden bij de verzekeringsarts

Het beeld dat veel mensen hebben over hoogbegaafden – extreem slim, hoogopgeleid, sociaal en sportief onhandig, arrogant en succesvol – klopt vaak niet.1 Niet alle hoogbegaafden zijn mensen die goed functioneren of hoogopgeleid zijn. Enkele professionals die met hoogbegaafden werken, schatten dat ongeveer een derde goed functioneert, een derde matig en een derde slecht.3 Er zijn veel hoogbegaafden die niet hoger opgeleid zijn en/of steeds weer vastlopen in hun werk.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Interdoktervariatie in duurbelastbaarheid

De (verzekerings)arts werkzaam bij UWV werkt binnen een juridische context. Daarbij wordt gestreefd naar rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Uit eerder onderzoek blijkt dat medische arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen een grote mate van variabiliteit vertonen.1 Hierbij was er een hogere mate van overeenkomst bij gebruik van een gestandaardiseerd instrument. Bij vijf van de zes Nederlandse studies2-4,6-7 hierin opgenomen, is een redelijke tot goede mate van overeenkomst gevonden.
Nieuwsbrief