Home Tags Praktijk

praktijk

Arbocuratieve zorg

Het SMZ Fraude Meldpunt

Sinds jaren bestaat binnen UWV het SMZ Fraude Meldpunt, ook bureau Gezondheidsfraude genaamd. Dit ondersteunend meldpunt adviseert over zaken die vanaf de oprichting in 2011 vele miljoenen hebben bespaard op uitkeringsgelden dan wel door het terugvorderen daarvan.
Re-integratie

Taakdelegatie door bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding en re-integratie

In TBV 3 van 2018 is het eerste artikel verschenen van een drieluik over taakdelegatie door bedrijfsartsen. In het eerste artikel zijn we met name op de juridische context ingegaan. In de tweede bijdrage in TBV3 van 2019 zijn we ingegaan op recente ontwikkelingen rondom taakdelegatie en is de mogelijke verwarring van het gebruik van de termen taakdelegatie, taakherschikking en supervisie aan de orde gekomen.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Prognose beoordeling door verzekeringsartsen

Waar binnen de curatieve geneeskunde prognose is gedefinieerd als herstel van ziekte, is prognose binnen de verzekeringsgeneeskunde gedefinieerd als verbetering, verslechtering of stabilisatie van functionele mogelijkheden.
Arbocuratieve zorg

Bescherming tegen hepatitis B bij werkgerelateerde besmettingsaccidenten

Diverse beroepsgroepen lopen risico op een hepatitis B-infectie door een besmettingsaccident. Naast personen die medische handelingen verrichten zijn bijvoorbeeld ook politieagenten en schoonmakers risicogroepen.
Communicatie

Een klacht is een gratis advies

Vorige week las ik een scriptie van een verzekeringsarts met als onderwerp De impact van een klacht op de verzekeringsarts.
Kennis en kwaliteit

Samen werken aan kennis voor arbeid en gezondheid

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen roepen de vraag op of we over de juiste kennis beschikken om de (potentiële) werkende bevolking duurzaam inzetbaar te houden.
Beroepsziekten

Geaccrediteerde e-learning Signaleren beroepsziekten

Ieder jaar overlijden 3300 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan stoffen en beroepslongziekten, zoals COPD, astma en longkanker.
Wet en ethiek

Bedrijfsarts schermt zich af: een waarschuwing

Een bedrijfsarts moet zonder drempels bereikbaar zijn voor een werknemer. De conclusie van het Regionaal Tuchtcollege is hierover duidelijk.
Psychische aandoeningen

Ervaringen van psychiaters bij het verrichten van expertises

Er worden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) regelmatig psychiatrische expertises aangevraagd door verzekeringsartsen bij arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen in het kader van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet.
Psychische aandoeningen

De essentie van psychotherapie

Dit boek is geschreven voor psychiaters in opleiding met als doel hen te informeren over de kern van de psychotherapie, de kern die gemeenschappelijk is aan de vele (meer dan 450!) verschillende stromingen.
Nieuwsbrief