Home Tags Praktijk

praktijk

Arbocuratieve zorg

Bescherming tegen hepatitis B bij werkgerelateerde besmettingsaccidenten

Diverse beroepsgroepen lopen risico op een hepatitis B-infectie door een besmettingsaccident. Naast personen die medische handelingen verrichten zijn bijvoorbeeld ook politieagenten en schoonmakers risicogroepen.
Communicatie

Een klacht is een gratis advies

Vorige week las ik een scriptie van een verzekeringsarts met als onderwerp De impact van een klacht op de verzekeringsarts.
Kennis en kwaliteit

Samen werken aan kennis voor arbeid en gezondheid

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen roepen de vraag op of we over de juiste kennis beschikken om de (potentiële) werkende bevolking duurzaam inzetbaar te houden.
Beroepsziekten

Geaccrediteerde e-learning Signaleren beroepsziekten

Ieder jaar overlijden 3300 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan stoffen en beroepslongziekten, zoals COPD, astma en longkanker.
Wet en ethiek

Bedrijfsarts schermt zich af: een waarschuwing

Een bedrijfsarts moet zonder drempels bereikbaar zijn voor een werknemer. De conclusie van het Regionaal Tuchtcollege is hierover duidelijk.
Psychische aandoeningen

Ervaringen van psychiaters bij het verrichten van expertises

Er worden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) regelmatig psychiatrische expertises aangevraagd door verzekeringsartsen bij arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen in het kader van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet.
Psychische aandoeningen

De essentie van psychotherapie

Dit boek is geschreven voor psychiaters in opleiding met als doel hen te informeren over de kern van de psychotherapie, de kern die gemeenschappelijk is aan de vele (meer dan 450!) verschillende stromingen.
Wet en ethiek

Modelbouw inzake de bescherming van de werknemer

De reglementering op het vlak van de arbeidsomstandigheden en de organisatie van takken uit de sociale zekerheid die het gevolg zijn van onveilig en ongezond werk (we hebben het dan over de regelingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen), liggen van oudsher volledig in de handen van elk land afzonderlijk.
Kennis en kwaliteit

De impact van een tuchtklacht

Een rode hamer die een aesculaap op de kop slaat. Dat is de omslagafbeelding van dit boek.
Wet en ethiek

Naar het hart van de sociale verzekeringsgeneeskunde

Het is een groot goed dat de wetenschappelijke kant van de verzekeringsgeneeskunde in de afgelopen jaren vleugels heeft gekregen, zowel nationaal en internationaal.