Wet en ethiek

Wet en ethiek

Het duurzaamheidscriterium: niet uitvoerbaar!     

Het duurzaamheidscriterium is met goed fatsoen niet goed uitvoerbaar, stelt verzekeringsarts en jurist Jim Faas. Daar zijn twee heel belangrijke redenen voor, die op zich al voldoende zijn om acuut met deze beoordelingen te stoppen. Er is namelijk geen enkele oplossing in zicht.

Life-events, huilbaby’s, postnatale klachten en zwangerschapsperikelen

Huilbaby “Ik wist van voren niet of ik van achteren nog leefde. Ik vergat alles, stond met de was bij de koelkast, liep als verdoofd door het huis. Ik had geen geduld, was te moe om met onze dochter te spelen en vergat direct wat ze me vroeg. Ik trok het echt niet meer. We […]
Wet en ethiek

Verzekeringsarts moet poortwachter van sociale zekerheid blijven

Met het wetsvoorstel wordt de cruciale rol van de verzekeringsarts in de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter en de WIA geëlimineerd. De verzekeringsarts is een onafhankelijke poortwachter van ons sociale zekerheidssysteem. Door de beoordeling in de handen van door werkgevers gefinancierde bedrijfsartsen of arbodiensten te leggen, wordt de ‘geest’ van de bestaande wetgeving onherroepelijk […]

TBV-congres

Wet en ethiek