Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Wetenschappelijk onderzoek van aios bij NSPOH

Wouter van Kempen
Op 26 januari 2024 presenteerden zeven aios verzekeringsgeneeskunde en bedrijfsgeneeskunde hun wetenschappelijke onderzoek tijdens een minisymposium van de NSPOH. De aios voeren dit onderzoek uit ter afronding van hun opleiding. Het symposium werd gecoördineerd door Angarath van der Zee, dagvoorzitter was Ralph Hackmann, en Femke Abma en Rob Kok waren aanwezig als referenten.

De aios hebben slechts 25 dagen de tijd voor de uitvoering van hun wetenschappelijk onderzoek, en het was verrassend om te zien hoe er in een korte tijd toch interessante resultaten zijn neergezet. Besproken werden de belastbaarheid bij visuele beperkingen, veranderingen in de functiebelasting in arbeid tussen 2000 en 2022, ervaringen met medisch monitoren bij het UWV, ECG’s bij duikmedische keuringen, risicofactoren voor langdurig verzuim na zwangerschapsverlof, herstelzorg bij post covid syndroom, en factoren uit de ziektewet-intake die van invloed zijn op de duur van het ziekteverzuim.

Belastbaarheid bij visuele beperkingen

Een aios verzekeringsgeneeskunde onderzocht via semigestructureerde interviews bij een heterogene groep van zorgprofessionals en experts. Focus lag op stellen van de juiste vragen; welke vragen moet je stellen in het contact met een visueel gehandicapte om een goede indruk te krijgen van de belastbaarheid? Voorbeelden van vragen zijn: ‘moet je fietsen als je naar je werk gaat? Durf je het openbaar vervoer te nemen? Wat zie je buiten?’ Ook kun je praktisch uitvragen hoe het gaat met de dagelijkse activiteiten en huishoudelijke activiteiten thuis. Bijkomende verwacht effect is dat door het stellen van de juiste vragen, de cliënt zich ook beter begrepen voelt. In de discussie na afloop bleek dat een multidisciplinaire aanpak toegevoegde waarde kan hebben (invalshoek ergotherapeut).

Verandering functiebelasting in arbeid tussen 2000 en 2022

Wat is het effect van de ontwikkeling van (informatie)technologie en robotisering? En wat betekent de flexibilisering van arbeidscontracten en de inzet van zzp-ers? Het onderzoek door een aios verzekeringsgeneeskunde vond plaats via CBS gegevens via functieclusters: administratief/fysieke arbeid/gezondheidszorg. De afgebakende periodes betroffen de jaren 2000, 2010 en 2020 (telkens ongeveer 2 jaar). De resultaten lieten een toename zien van samenwerking en een toename van administratie in alle functieclusters, samenhangend met de digitalisering. Ook bleek de functie-eis ‘omgaan met conflicten’ toegenomen. De eis voor tillen/dragen is afgenomen door meer hulpmiddelen en meer samenwerking. Dus een positieve uitkomst is dat zware taken steeds minder menskracht vergen. Maar de belasting vanuit het werk wordt wel minder afwisselend en meer eenzijdig. Ook worden hogere eisen gesteld aan de vaardigheden van de werknemers.

Ervaringen met medisch monitoren

Medisch monitoren werd in 2021 door het UWV geïntroduceerd om minimaal een maal per jaar contact te hebben met volledig arbeidsongeschikten. Doel is dat verzekeringsarts weet op welk moment er kansen zijn dat client weer belastbaar is en perspectief kan krijgen. Een aios verzekeringsgeneeskunde onderzocht de ervaringen in focusgroep-interviews met verzekeringsartsen en met sociaal medisch verpleegkundigen. De resultaten zijn overwegend positief, maar bij aanvang in 2021 werd het proces nog als onduidelijk ervaren. Cliënten gaven aan dat zij zich meer gehoord voelden en meer inzicht en vertrouwen kregen in de werkwijze van het UWV kregen. Maar het werd ook ervaren als stressvol door angst voor financiële consequenties.

Evaluatie van ECG’s in duikmedische keuringen (AIOS bedrijfsgeneeskunde)

Wat is de prevalentie van afwijkende ECG’s bij duikmedische keuringen bij defensie? Doel is risicobeheersing bij inspanningstesten en arbeid in het algemeen. Focus was hoe criteria geïnterpreteerd kunnen worden. Een aios bedrijfsgeneeskunde deed een retrospectief cohort onderzoek naar meer dan 300 keuringen tussen 2010 en 2019. De prevalentie van pathologische ECG’s was 0,76% (referentie Engelse populatie met 1,8%). Na afloop van de presentatie was er een levendige discussie over vergelijking met sporters, leeftijdsverdeling, en de aard van de medische problematiek.

Langdurig verzuim na bevallingsverlof

Dit onderzoek van een aios verzekeringsgeneeskunde betrof de factoren gerelateerd aan postpartum verzuim op basis van UWV data. Het UWV had al onderzoek gedaan naar de toename van het aantal cliënten in de WAZO in 2022, maar nog geen eenduidige verklaringen gevonden. Dit retrospectieve onderzoek op basis van longitudinale data van het UWV keek naar diagnose, zelf gerapporteerde klachten en sociaal demografische factoren in relatie tot verzuim. Uit het onderzoek bleek een toename van verzuim bij oudere zwangeren (boven 35), bij vrouwen die bij de overheid werken, en bij degenen die de vragenlijst niet invulden. Voorlopige conclusie is dat er verband is tussen het jaar van zwangerschap en de duur van het verzuim, maar dat er nog geen eenduidige verklaring is. Ook is de acceptatie van toekenning na zwangerschapsverlof hoog (bijna 100%)

Herstelzorg bij post-covid syndroom

Hoe draagt paramedische begeleiding bij post covid syndroom bij aan de terugkeer in het werk? Het was de bedoeling om het onderzoek uit te voeren als kwantitatief dossieronderzoek, maar vanwege AVG problematiek bleek dit in de originele opzet (met een externe database) niet haalbaar. Daarom gebruikte een aios bedrijfsgeneeskunde een interne database van de arbodienst voor een onderzoek bij meer dan 500 werkenden. De conclusie is dat de huidige paramedische behandelingen onvoldoende bijdragen aan terugkeer in werk bij de populatie die in loondienst is. In de discussie werd besproken dat het niet haalbaar is om deze conclusie door te trekken naar de algehele populatie, omdat immers niet iedereen is begeleid zijn door de arbodienst.

Voorspellende factoren uit de Ziektewet intake

In dit retrospectieve cohortonderzoek gebruikte een aios verzekeringsgeneeskunde de beschikbare data van bijna 200.000 dossiers. Sociodemografische, werk-, medisch en psychosociaal gerelateerde gegevens werden geëxtraheerd en via een multivariabele analyse werd de correlatie met langdurig ziekteverzuim onderzocht.Verschillende factoren werden geïdentificeerd die samenhangen met langdurig verzuim, waaronder een verwachte verslechtering van de gezondheidstoestand, een slecht ervaren gezondheidstoestand en psychische klachten. Deze kenmerken zouden in een model verwerkt kunnen worden voor gerichte interventies en afstemming over de re-integratie. De discussie ging onder andere over het verwachtingsmanagement met betrekking tot cliënten.

Ter afronding – er was een verrassende variatie aan onderzoeken. Doel was om wetenschappelijke ervaring op te doen in de eigen praktijk en dat is gelukt, inclusief het creatief om leren gaan met tegenvallers en aanpassingen in de onderzoeksopzet.

Wouter van Kempen is aios verzekeringsgeneeskunde.

Bij interesse in de onderzoeken kan contact worden opgenomen met Angarath van der Zee – van den Berg, coördinator en opleider Onderzoeksscholing NSPOH, a.vanderzee@nspoh.nl.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen
account, maak dan hieronder een account aan.
Lees ook de spelregels.