Home 2021

Laatste artikelen

Kwetsbare groepen

Vaccinatietwijfels bij laaggeletterde en verstandelijk beperkte mensen

Onder laaggeletterden en mensen met een lichte verstandelijke beperking zijn er veel twijfels over vaccinatie tegen corona. Het AMPHI IGB onderzocht samen met een grote groep partners waarom.

Blog aios: Grenzen verleggen

Op deze plek verschijnt iedere maand een blog van een jonge bedrijfs- of verzekeringsarts. Deze keer van Moniek van Zitteren, aios bij het UWV en stagiaire bij de TBV-redactie.

Een pleidooi voor een arts voor Arbeid en Gezondheid

Bedrijfsarts Hans Dam reageert op het artikel Het motto 'werken is gezond' loopt op zijn laatste benen' van Martijn Haentjes, uit TBV nr. 8. Ook volgens hem wordt het tijd om eens flink te morrelen aan het stelsel van arbeid, gezondheid en verzekering. 
Re-integratie

Eerste versie Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie gereed

Onlangs werd de eerste versie beschikbaar van de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie (BAR). Het uniforme begrippen- en referentie kader moet de communicatie en samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen verbeteren om zo tot effectievere re-integratieadviezen aan werkgevers en werknemers te komen. TBV-redactielid Shirley Oomens (HAN University of Applied Sciences) zat in het kernteam dat BAR ontwikkelde.

NVAB zoekt nieuwe voorzitter

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de beroepsvereniging van en voor bedrijfsartsen, zoekt een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter, Gertjan Beens, draagt het voorzitterschap op per 4 november 2021. Lees hier over de functie.
Covid-19

Etniciteit en Covid-19: hoog tijd om aandacht te besteden aan de factor arbeid

Van de ongevaccineerde patiënten die op de IC’s liggen blijkt 40 tot 60 procent een niet-westerse migratieachtergrond te hebben, meldt het Algemeen Dagblad op 1 september 2021. Ik krijg een déjà vu als ik de verklaringen lees. “In de Randstad liggen de Corona-IC’s vol migranten,” meldde het NRC op 31 oktober vorig jaar en net als toen wordt ook nu weer verwezen naar overgewicht en informatie-achterstand. Al in het NOS Journaal van 8 november 2020 werd geopperd dat er sleutelfiguren moesten worden ingezet om die informatieachterstand te bestrijden.

Thema Muntendamcongres: De Toekomst van de Verzekeringsgeneeskunde

Op 9 december organiseert het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) het jaarlijkse Muntendam Symposium. Thema dit keer is ‘De toekomst van de verzekeringsgeneeskunde’.

Het motto ‘werken is gezond’ loopt op zijn laatste benen

De sluipende erosie van de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidswetten door bezuinigingen, capaciteitsproblemen en alsmaar toenemende werkvoorraden, leidt tot risico's voor burgers en uitvoerders. Verzekeringsartsen moeten luid en duidelijk de discussie aanzwengelen over fundamentele veranderingen in het stelsel, in plaats van zich zwijgzaam als kikkers in een pan aan de kook laten brengen. Het huidige paradigma 'werken is gezond' loopt op zijn laatste benen en is aan vervanging toe.
Kennis en kwaliteit

Wedergeboorte!

Toen u de post uit de brievenbus haalde dacht u misschien heel even dat dit tijdschrift bij de buren bezorgd had moeten worden. Want eerlijk is eerlijk… TBV ziet er toch echt heel anders uit: moderner, frisser en uitnodigender. Gelukkig maar, want uw nieuwsgierigheid was waarschijnlijk gewekt en heeft u ertoe gezet om even goed te kijken naar wat voor moois er voor uw buren leek te zijn bedoeld.
Beroepsziekten

Allergisch voor het uniform?

Werkenden wijten hun huidproblemen met regelmaat aan het dragen van verplichte werkkleding. Om interventie- en preventiemaatregelen te kunnen treffen, is het van belang de klachten goed uit te zoeken.