Home 2023

Laatste artikelen

De Belgische arbeidsarts kan zelf herscholingen initiëren

Dé nieuwigheid in België is dat arbeidsartsen sinds de zomer van 2023 definitief arbeidsongeschikte personen kunnen doorverwijzen voor een traject begeleiding en herscholing. Dit was één van de vele onderwerpen op de Nationale Dagen voor Arbeidsgeneeskunde, 23 en 24 november 2023 in Brussel. U was er niet bij? TBV legt het uit.
Re-integratie

Participatie van mensen met een beperking blijft achter

Ook afgelopen jaar is de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking achtergebleven bij die van de algemene bevolking. Dit geldt met name voor mensen met een verstandelijke beperking, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel. Ook hebben mensen met een beperking minder vaak betaald werk, terwijl ze vaak wel graag willen en kunnen werken.
Re-integratie

Werkhervatting na partiële meniscectomie in Vlaanderen

Studies over sporthervatting na artroscopische partiële meniscectomie zijn beschikbaar, maar over werkhervatting zijn die schaars. Van Doninck is de eerste die hierover publiceert in België.
200X300 - artikel beeld 20e TBV congres Inge te Brake

Wat kan een vertrouwenspersoon voor u betekenen?

Sociale en psychische veiligheid op het werk is minder goed verankerd dan gedacht, zegt Inge te Brake van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). En als er al een vertrouwenspersoon is aangesteld dan is de weg daarnaartoe voor menig medewerker onbekend en staat de invulling van de functie van vertrouwenspersoon haaks op het functieprofiel dat de LVV heeft opgesteld. Inge te Brake is een van de sprekers tijdens het 20e TBV congres.
Communicatie

Spreken in plaats van zwijgen

Het Belgische symposium 'Agressie in de zorg' op 20 oktober 2023, georganiseerd door de nationale raad van de Orde der Artsen, lokte 200 deelnemers naar Brussel en had ook 1.500 online participanten. Een verslag van Katrien Mortelmans.
Communicatie

Motiverende gespreksvoering bij re-integratie in België

Motiverende gespreksvoering is een cliëntgerichte gespreksstijl die gedragsverandering promoot. Een gerandomiseerde pilootstudie bij Vlaamse arbeidsongeschikten toonde aan dat het een snellere en duurzamere werkhervatting kan faciliteren. Dit vervolgonderzoek ging na hoe, voor wie, en onder welke omstandigheden motiverende gespreksvoering werkt in deze context.
200X300 - artikel beeld 20e TBV congres Caroline Koetsenruijter

Als we agressie als samenleving gaan normaliseren dan loont de grote bek

Ruim driekwart van alle zorgprofessionals krijgt minstens één keer per jaar te maken met verbale of fysieke agressie, (seksuele) intimidatie of zelfs bedreiging in het contact met patiënten of cliënten. Agressie- en conflictexpert, onderzoeker, trainer en auteur Caroline Koetsenruijter (43) weet er alles van. Zij is een van de sprekers tijdens het 20e TBV congres.
Kennis en kwaliteit

Een ander licht op neurodiversiteit

De Radboudumc Health Academy organiseerde onlangs samen met de SGBO een bijscholingsdag voor bedrijfs- en verzekeringsartsen met neurodiversiteit als thema. Er was veel belangstelling voor de dag, die ruim 120 geïnteresseerden trok.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Verzekeringsartsen willen zich losmaken van UWV

De Nieuwe Orde van Verzekeringsartsen Arbeid & Gezondheid (NOVAG) wil dat verzekeringsartsen die nu voor UWV werken in dienst kunnen komen bij een nieuw op te richten medische dienst die onder meer de medische keuringen voor de WIA op zich gaat nemen. De verzekeringsartsen zijn ontevreden over UWV als werkgever en willen zich afsplitsen, zo blijkt uit een bericht op de site van de belangenvereniging.

ChatGPT & Me: taakdelegatie aan een computer

In dit opiniërende artikel probeert Sylvia Snoeck-Krygsman ChatGPT uit bij een fictieve casus. Dit om deze ervaring te delen met collega's en hen mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.