Home 2023

Laatste artikelen

Zijn pre-existente aandoeningen van invloed op de verzuimduur bij medewerkers die een covid-19 infectie hebben doorgemaakt?

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Barbara de Gouw, bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak, docent bij SGBO Radboudumc. Ze deed dit onderzoek toen ze nog aios was, bij begeleider Judith Bos.
Re-integratie

Durven

Bewegen na de diagnose kanker? Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als je kanker hebt heb je wel wat anders aan je hoofd dan bewegen. Toch is bewegen belangrijk bij het herstel.
Kennis en kwaliteit

Vele checklists

Dit boek lees je als bedrijfs- of verzekeringsarts in de eerste plaats voor jezelf. De beroepsrelevante info over burn-out en het effect van telewerk op het professionele welzijn is mooi meegenomen.

Oude tijden, nieuwe tijden

De tijd vliegt, de zomer is alweer voorbij. Hoewel deze periode traditioneel een rustige tijd is met weinig nieuws, was dat dit jaar anders. Nieuwsapps berichtten regelmatig over weersextremen in Europa en ook wereldwijd. Over het Oekraïense zomeroffensief en de dood van Wagnerbaas Prigozhin. Maar ook dichterbij huis hadden we nieuwswaardige ontwikkelingen. Dit keer geen nieuwspauze tijdens het zomerreces.
Psychische aandoeningen

‘En wat doe jij?’

Werk/Gezondheid werd eind mei gepresenteerd in het Belgische Leuven op een studiedag van de Wetenschappelijke Vereniging Verzekeringsgeneeskunde1 over psychische arbeidsongeschiktheid.

Doen of niet doen

Zolang ik hem nog niet geopend had, kon het nog alle kanten op. Nog even wat treuzelen, snel nog wat anders doen. Wat zou het deze keer worden? Weer een afwijzing? Met een vertrouwd bonkend hart opende ik de e-mail: 'Voordat we verder kunnen met het peerreview-proces hebben we uw schriftelijke verklaring nodig dat noch ChatGPT, noch enig ander kunstmatig intelligentieprogramma gebruikt is voor welk deel van de paper dan ook.' Zucht...
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

WIA-aanvragers met kanker

Henk-Jan Boersema schrijft in TBV 9-10 van november 2021 over zijn studie, die aan het licht brengt dat 39,4 procent van de WIA-aanvragers een beperkte duurbelastbaarheid heeft. Zijn huidige onderzoek is hierop een vervolg, maar nu vanuit patiënten met kanker.
Wet en ethiek

Arts voorwaardelijk geschorst

Het centraal tuchtcollege heeft een arts, werkzaam als bedrijfsarts, voorwaardelijk geschorst. Naast het feit dat hij geen supervisie had geregeld, heeft de arts onvoldoende zorg verleend door onzorgvuldig te zijn in de verslaglegging van zijn bevindingen.
Re-integratie

Ongeschikt voormilitaire dienst

Bij verzuim van een militair loopt het re-integratietraject op basis van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) in tijd parallel aan het militaire geneeskundig onderzoek (MGO). Dit artikel legt bloot dat geschiktheid voor reguliere (civiele) arbeid niet noodzakelijkerwijs betekent dat betrokkene kan terugkeren naar eigen (militaire) werkzaamheden.
Wet en ethiek

Bedrijfsarts biedt onvoldoende supervisie

Een arts werkzaam als bedrijfsarts is verwikkeld in een lastige verzuimbegeleiding. Daarbij is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen klaagster en arts. De arts heeft een samenwerkingsovereenkomst met een superviserende bedrijfsarts. Het regionaal tuchtcollege oordeelt dat deze overeenkomst onvoldoende is toegepast. De superviserende bedrijfsarts die hiervoor verantwoordelijk is krijgt een berisping.