Home 2023

Laatste artikelen

Waarom gaan bedrijfsartsen zo vaak in de fout?

Bedrijfsarts-adviseur Hans Dam schrijft een opiniestuk over bedrijfsartsen die de fout ingaan. Hoe kunnen we voorkomen dat bedrijfsartsen een waarschuwing of berisping krijgen omdat ze bij een conflict in de werksituatie in de fout gaan?

Is de voltijdse vierdagenweek wel zo’n goed idee?

Dr. Edelhart Kempeneers is preventieadviseur en arbeidsarts. Hij is medisch directeur bij de externe preventiedienst Attentia, een Belgisch bedrijf op het terrein van preventie en bescherming op het werk. Kempeneers zet zich in voor het ontwikkelen van nieuwe methoden om het welzijn van werkenden te verbeteren. Hij deelt zijn kennis en visie onder andere via blogs. Dat doet hij nu ook via TBV-online, soms in een blog, soms in een grotere analyse. Dit is een tekst van de laatste categorie, over de voltijdse vierdagenweek.
Opleiding en registratie

Meer extramurale artsen nodig: extramurale opleiding en -praktijk versterken

In het veranderende zorglandschap zijn meer extramurale artsen nodig, voor meer preventie, meer nadruk op functioneren en participeren van mensen in hun eigen leefomgeving, meer zorg in de directe woon- en werkomgeving, en terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Dat vraagt om aanpassing van de basisopleiding geneeskunde, de vervolgopleidingen, en de praktijk.
Psychische aandoeningen

Enquête: Burn-out is vooral aan jezelf te danken

In hoeverre is een medewerker met een burn-out of burn-out gerelateerde klachten de verantwoordelijkheid van de werkgever? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen, deed Panelwizzard onderzoek onder 1.022 Nederlanders werkzaam in loondienst. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst één op de vijf werkende Nederlanders vindt dat collega’s met een burn-out dit vooral aan zichzelf te danken hebben.
Beroepsziekten

Commissie wil tegemoetkoming voor meer beroepsziekten

Op 1 januari 2023 ging de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten in. Vanaf die datum kunnen slachtoffers die een beroepsziekte hebben opgelopen een eenmalige tegemoetkoming krijgen van € 22.839,00. Het gaat om mensen met longkanker door blootstelling aan asbest, met schildersziekte en beroepsastma. Maar volgens de commissie lijst beroepsziekten moeten meer beroepsziekten in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. 
Kennis en kwaliteit

Er zijn er twee jarig, hoera, hoera

Precies een eeuw geleden ging het TSG van start. Daarmee kreeg het vak sociale geneeskunde zijn eigen smoel. En een status. En een inhoud. Want tot dan toe was het niet zo duidelijk waar de sociale geneeskunde nou precies voor stond. Een blog van André Weel over dit belangrijke tijdschrift.
200X300 - beeld Eelco Vogels

De fijne kneepjes van het handonderzoek

Een klant voelt zich serieus genomen als u daadwerkelijk de hand bekijkt, onderzoekt en test. In een praktische korte cursus tijdens het 19e TBV Congres neemt handtherapeut Eelco Vogels een aantal veel voorkomende klachten en testen door. Dit geeft u handvatten voor in uw alledaagse praktijk.
Psychische aandoeningen

Onderzoek naar virtual reality bij herstel van burn-out 

Het Verwey-Jonker Instituut gaat onderzoeken of virtual reality (vr) een rol kan spelen bij het herstel van mensen die langdurig met burnout thuiszitten. Het instituut richt zich daarbij vooral op sectoren sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang, sectoren waar uitval door overbelasting en burn-out al jaren hoog zijn. 
Opleiding en registratie

‘Private financiering bedrijfsartsenopleiding is recept voor rampspoed’

‘Een recept voor rampspoed’, zo noemt NVAB-voorzitter Boyd Thijssens de huidige, private financiering van de opleiding tot bedrijfsarts. Hij deed deze uitspraak naar aanleiding van de nieuwste rapportage van het Capaciteitsorgaan, dat de komende jaren een afnemend aanbod van bedrijfsartsen voorziet. ‘Het evenwicht is nu al niet meer binnen 10 jaar te herstellen’, stelt Thijssens. ‘Blijven wachten op een wonder is gewoonweg niet te verantwoorden.’ 

33% meer ziekmeldingen in 2022

Uit de jaarcijfers van Arbo Unie blijkt dat het aantal verzuimmeldingen in 2022 ruim dertig procent meer was ten opzichte van 2021. De pieken in verzuim zijn in maart en december, maanden waarin er een griepgolf was. De sectoren detailhandel, industrie, onderwijs en dienstverlening laten een wat hogere decemberpiek zien.