Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Is beroepsmatige lichamelijke inspanning gezond?

Gilbert Wijntjens
Het is alom geaccepteerd dat regelmatige lichamelijke activiteit de kans op sterfte door hart- en vaatziekten drastisch vermindert. Het bewijs hiervoor komt voornamelijk uit studies die de relatie tussen cardiovasculaire mortaliteit en lichamelijke inspanning tijdens de vrije tijd bestudeerden.

Voor een groot deel van de beroepsbevolking is werk echter de primaire bron van lichamelijke inspanning. De relatie tussen beroepsmatige lichamelijke inspanning en cardiovasculaire mortaliteit is minder uitgebreid onderzocht en de uitkomsten zijn niet consistent. Cillekens en collega’s voerden een systematische review uit van de literatuur die de relatie tussen beroepsmatige lichamelijke inspanning en cardiovasculaire mortaliteit bestudeert.

Cillekens B, Huysman MA, Holtermann A et al. Physical activity at work may not be health enhancing. A systematic review with meta-analysis on the association between occupational physical activity and cardiovascular disease mortality covering 23 studies with 655.892 participants. Scand J Work Environ Health. 2021. PMID: 34656067

Methode en resultaten

Cillekens verzamelde peer-reviewed prospectieve observationele cohortstudies die de relatie tussen beroepsmatige lichamelijke inspanning en cardiovasculaire mortaliteit bestudeerden in een metaanalyse. De auteurs includeerden alleen studies die corrigeerden voor leeftijd, geslacht en ten minste één andere potentiele risicofactor. In totaal werden 3345 artikelen gescreend, waarvan 31 artikelen (655.892 patiënten) uit 23 studies werden geïncludeerd die voldeden aan de inclusiecriteria. De auteurs toonden aan dat beroepsmatige lichamelijke inspanning niet significant geassocieerd is met cardiovasculaire mortaliteit voor zowel mannen (Hazard ratio (HR) 1.00 (95%-betrouwbaarheidsinterval (BI): 0.87-1.15)) als vrouwen (HR 0.95 (95% BI: 0.82- 1.09)). Zware beroepsmatige lichamelijke activiteit was echter geassocieerd met een niet-significante toename van sterfte door ischemische hartziekte van 15 procent (HR 1.15 (95% CI: 0.88-1.49)).

Bespreking

De uitkomsten van deze studie zijn in lijn met de hypothese dat beroepsmatige lichamelijke inspanning, in tegenstelling tot lichamelijke inspanning tijdens de vrije tijd, niet het risico op cardiovasculaire mortaliteit verlaagt en eerder lijkt te verhogen naarmate de lichamelijke activiteit zwaarder is. Deze hypothese wordt de lichamelijke-activiteit-paradox genoemd. Bij het interpreteren van de resultaten dienen enkele belangrijke methodologische zwaktes te worden benoemd. De meta-analyse van Cillekens en collega’s bestaat uit data van observationele cohortstudies die gevoelig zijn voor confounding, informatie- en selectiebias. Hoewel de geïncludeerde studies corrigeerden voor de bekende risicofactoren, valt het niet uit te sluiten dat ongemeten (of zelfs onbekende) risicofactoren de uitkomsten van de studies hebben beïnvloed (confounding).

Inspanning in vrije tijd blijkt niet vergelijkbaar met die tijdens werk

Daarnaast hanteerden de geïncludeerde studies verschillende definities voor beroepsmatige lichamelijke activiteit, reden waarom de auteurs beroepsmatige lichamelijke activiteit op basis van onderlinge consensus classificeerden in vier verschillende groepen. Het valt niet uit te sluiten dat misclassificatie van beroepsmatige lichamelijke activiteit heeft geleid tot een onderschatting van de uitkomsten (informatiebias). Ten slotte is het hoogst waarschijnlijk dat werknemers met onderliggende gezondheidsproblemen geen fysiek zware beroepen uitoefenen en vice versa. Hierdoor ontstaan onvergelijkbare groepen en een mogelijke onderschatting van de uitkomsten (selectiebias).

Betekenis voor advies bedrijfsarts

Bedrijfsartsen dienen op basis van de huidige uitkomsten de effecten van beroepsmatige lichamelijke inspanning op de gezondheid mee te wegen in hun advisering richting werknemers en werkgevers. Het is van belang dat werknemers die zware lichamelijke arbeid verrichten voldoende rust krijgen om aan de lichamelijke herstelbehoefte te voldoen. Werkgevers dienen daarom kritisch te kijken naar het aantal rustmomenten tijdens werk in relatie tot de inhoud van de werkzaamheden en de duur van de fysiek zware werkzaamheden. Daarnaast is het belangrijk dat deze werknemers genoeg (gezonde) lichamelijke beweging krijgen na het werk, ondanks de blootstelling aan beroepsmatige lichamelijke inspanning. Ten slotte dienen werknemers die fysiek zwaar werk doen daadwerkelijk de beschikking te krijgen over preventieve medische onderzoeken om werknemers met een hoog risico op hart- en vaatziekten vroegtijdig te identificeren en te informeren over de (werkgerelateerde) risico’s voor hart- en vaatziekten.

Vervolg

Om een beter beeld te krijgen van de lichamelijke-activiteit-paradox dienen vervolgstudies beroepsmatige lichamelijke inspanning te objectiveren door middel van metingen en dient verder onderzoek gedaan te worden naar de potentiële interactie met de verschillende risicofactoren voor cardiovasculaire mortaliteit. Hierbij dient speciale aandacht uit te gaan naar de effecten van beroepsmatige inspanning op werknemers met pre-existente hart- en vaatziekten. Zijn werknemers met pre-existente hart- en vaatziekten namelijk nog geschikt om zwaar fysiek werk te verrichten? Bekijk hier de bijbehorende forest plot die de associatie tussen beroepsmatige lichamelijke inspanning en cardiovasculaire mortaliteit toont.

 

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen
account, maak dan hieronder een account aan.
Lees ook de spelregels.