Home Tags Onderzoek

onderzoek

Medische beoordeling en rapportage over beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken in het kader van de Wmo

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Kiki Bok, werkzaam als aios bij Argonaut, een organisatie die beoordelingen doet in het kader van de WMO. Het onderzoek richt zich op de beoordeling en rapportage van medische beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken.

Onderzoek AIOS bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

Op 5 juli 2022 werd bij de NSPOH opnieuw een minisymposium gehouden waarbij zes bedrijfs- en verzekeringsartsen in opleiding de kans kregen de (voorlopige) resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek te presenteren. Het was een interessante ochtend met afwisselende inhoud die voor beide vakgebieden relevant was.
Kennis en kwaliteit

Langdurig vooroverbuigen voorspeller voor langdurig ziekteverzuim

Vooroverbuigen is een bewezen risicofactor voor langdurig ziekteverzuim. De wetenschappelijke basis hiervan is echter gebouwd op subjectieve zelf-rapportages, werkplekbezoeken en ‘expert opinions’, elk met hun eigen tekortkomingen. Gupta en collega’s onderzochten in een prospectieve cohort studie de dosis-respons relatie tussen vooroverbuigen op het werk, geobjectiveerd met accelerometrie-metingen, en het risico op langdurig ziekteverzuim.

Werkhervatting van transgender en genderdivers personeel; de rol van de arbeidsarts

Bedrijfsarts en onderzoeker Joy Van de Cauter voerde een systematische literatuurstudie werd uitgevoerd over werkhervattingen na stappen binnen transgenderzorg. Er blijken nauwelijks cijfers over transgenderzorg-gerelateerde werkafwezigheid en een duidelijke kenniskloof over return-to-work (RTW) na transgenderzorg ontbreekt.

Ervaren mentale, lichamelijke en cognitieve gezondheidseffecten bij de medewerkers die in de kassen werkzaam zijn bij het kweken van Cannabis Sativa

Het belang van onderzoek naar de ervaren fysieke en cognitieve gezondheidseffecten bij het werken in de teelt van Cannabis Sativa groeit, gezien de aanstaande uitbreiding van de gereguleerde teelt in Nederland. Zijn er fysiek of mentale ervaren gezondheidseffecten bij medewerkers in de teelt van Cannabis Sativa in de kas?
Kennis en kwaliteit

Mentaal weerbaar

De wegwijzer Burn-out en mentale weerbaarheid geeft een overzicht van persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke factoren die bijdragen aan een burn-out en ook welke ertegen beschermen.
Kennis en kwaliteit

Onderzoek nutteloos?

Als uit onderzoek blijkt dat een specifieke chemotherapie een betere vijfjaarsoverleving heeft dan de gebruikelijke therapie, dan past een oncoloog deze toe. Als uit onderzoek blijkt dat een bepaalde operatietechniek minder complicaties geeft, dan zullen de meeste chirurgen deze gebruiken. Als uit onderzoek blijkt dat een vragenlijst naar ervaren belemmeringen zowel de cliënt als de verzekeringsarts helpt bij de beoordeling dan wordt die vragenlijst snel ingezet. Toch?

Verslag minisymposium onderzoek aios bedrijfs- en verzekerinsgeneeskunde

Op een zonnige 10e oktober 2022 presenteerden zes artsen in opleiding tot bedrijfsarts of verzekeringsarts de (voorlopige) resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek bij de NSPOH aan een hybride aanwezig publiek. Het was een interessante ochtend met afwisselende inhoud die voor beide vakgebieden relevant was.
Somatische aandoeningen

Werkende vrouwen in de overgang: klachten en functioneren in het werk

Steeds meer vrouwen van 45 jaar en ouder werken. Vanaf deze leeftijd raken zij over het algemeen in de overgang en kunnen zij langdurig klachten ervaren. In dit onderzoek is het verband tussen overgangsklachten en werkuitkomsten onderzocht onder 8425 vrouwen in de peri- en postmenopauze van de Lifelines Cohort Study.
Kennis en kwaliteit

De ontwikkeling van het metaboolsyndroom onder oudere werknemers: beroepsverschillen en de rol van gezondheidsgedrag

Er is sprake van een wereldwijde epidemie van het metaboolsyndroom (MetS). Dit vergroot het risico op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Mensen worden geclassificeerd met het metaboolsyndroom als zij drie of meer van de volgende componenten hebben: hypertensie, abdominale obesitas, verhoogde bloedglucose, verhoogde triglyceriden en verlaagd HDL-cholesterol. Wij onderzochten of de ontwikkeling van het metaboolsyndroom onder oudere werknemers verschilt per beroepsgroep en of gezondheidsgedrag de verschillen kan verklaren.