Home Tags Onderzoek

onderzoek

De werkwijze van arboprofessionals bij de re-integratie na bariatrische chirurgie

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Koen Marijnissen, Ellen van Jaarsveld en Claudia Greijn deden onderzoek om te weten te komen hoe bedrijfsartsen tijdens de re-integratie omgaan met werknemers die deze gewichtsreductie-operaties hebben ondergaan.
Kennis en kwaliteit

Artificial intelligence in de geneeskunde: kansen en nog te nemen hobbels

In de media verschijnen met enige regelmaat artikelen die de mogelijkheden en gevolgen van artificial intelligence (AI) beschrijven. Soms in positieve zin, soms in negatieve zin. In het algemeen zijn de verwachtingen ten aanzien van AI hooggespannen. De algemene opvatting is dat het de wereld ingrijpend zal veranderen en dat ook nu al doet en dat dit onafwendbaar is. Bedrijfsarts Frans Riesthuis en Datascientist Bram Wisse over AI in de geneeskunde.

Arbocuratieve samenwerking tussen bedrijfsartsen en huisartsen anno 2021

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Wierin Binda is bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak Netwerk en deed onderzoek onder bedrijfsartsen over verschillende manieren van communiceren en hun communicatiemiddelen.

Onderzoek naar werk-georiënteerde fysiotherapie voor patiënten met ontstekingsreuma

Voor mensen met ontstekingsreuma, zoals reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (axSpA), is aan het werk blijven niet vanzelfsprekend. In tegendeel: door pijn, vermoeidheid, gewrichtsklachten en verminderde fitheid verliezen zij vaker hun baan dan gezonde mensen.  Een tijdige en effectieve aanpak die werkverzuim vermindert of voorkomt is dus van groot belang. Het LUMC en de HAN doen daarom onderzoek naar de effectiviteit van werk-georiënteerde fysiotherapie voor deze aandoeningen en is op zoek naar patiënten die daaraan willen deelnemen.
Opleiding en registratie

Aios in opleiding presenteren hun onderzoek

Op 14 februari presenteerden elf aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde de voorlopige bevindingen van hun onderzoek in het kader van hun opleiding tot bedrijfs- of verzekeringsarts bij de NSPOH.
Re-integratie

Positief effect van betaald werk

Arbeidsparticipatie na een levertransplantatie is belangrijk voor de gezondheid van de patiënt. Bij 185 volwassenen die tussen 2006 en 2017 een levertransplantatie ondergingen is de mate van arbeidsparticipatie en geassocieerde factoren onderzocht.

Aios-onderzoek

In het kader van hun opleiding tot bedrijfs- of verzekeringsarts voeren aios een onderzoek uit dat moet leiden tot een artikel. Publicatie daarvan is geen opleidingseis, maar het is leuk en waardevol wanneer dat toch gebeurt. We zien geregeld bijdragen van (oud-)aios in TBV. Ook op TBV-online is inmiddels het nodige te vinden. Hieronder twee voorbeelden.

Knelpunten in de beoordeling van werkenden met aanhoudende lichamelijke klachten: het gebrek aan een biopsychosociale benadering.

Op donderdag 3 februari 2022 verdedigde Kristel Weerdesteijn haar proefschrift getiteld "Work-related functioning among long-term sick-listed workers with persistent subjective health complaints" aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Kwetsbare groepen

‘Emancipatie in werk wordt afgewenteld op klasse-ongelijkheid’

TBV-online besteedt de eerste maanden van 2022 extra aandacht aan genderspecifieke geneeskunde en werk. Promovenda Saskia Duijs doet onderzoek naar ongelijkheid in gender, racisme en klasse in de ouderenzorg. TBV sprak haar en haar co-promotor Petra Verdonk hierover. ‘Als mensen het hadden over “gedoe binnen teams”, bleek later vaak dat het ging over racisme.’
Re-integratie

Re-integreren en werken met een stoma: wat gaat er goed, wat kan er beter?

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Ankie van den Oord is bedrijfsarts bij ArboNed en deed onderzoek naar re-integreren en werken met een stoma.