Home Tags Onderzoek

onderzoek

Stigma en discriminatie grote belemmering

Mensen met psychische aandoeningen zijn drie tot zeven keer vaker werkloos dan mensen zonder deze gezondheidsproblemen.1Dit is problematisch omdat goed werk juist bijdraagt aan gezondheid en herstel2 en omdat werkloosheid op zichzelf samenhangt met een slechtere (mentale) gezondheid3, armoede3 en een hoger risico op suïcide4. Bovendien zijn maatschappelijk gezien alle potentiële arbeidskrachten hard nodig door vergrijzing en personeelstekorten.
Psychische aandoeningen

Mentaliserend vermogen en het vermogen om kennis van anderen te vertrouwen; belangrijke interpersoonlijke factoren

Recent onderzoek laat zien dat interpersoonlijke factoren, in de vorm van mentaliserend vermogen en vertrouwen op informatie van anderen een grote rol spelen in welzijn en functioneren. Bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen zijn gebaat bij herkenning en hantering van deze factoren en dit verdient daarom een plek in scholing en intervisie. Rob Hoedeman praat ons bij.
Communicatie

Motiverende gespreksvoering bij re-integratie in België

Motiverende gespreksvoering is een cliëntgerichte gespreksstijl die gedragsverandering promoot. Een gerandomiseerde pilootstudie bij Vlaamse arbeidsongeschikten toonde aan dat het een snellere en duurzamere werkhervatting kan faciliteren. Dit vervolgonderzoek ging na hoe, voor wie, en onder welke omstandigheden motiverende gespreksvoering werkt in deze context.

Het Schouder-café voor werknemers met schouderpijn werkt niet beter dan de controle-interventie

Dit is een bijdrage aan 'Onderzoek in het kort' van onderzoeker Paul Kuijer en zijn Deense collega Jeanette Trøstrup. Zij deden onderzoek naar het Schoudercafé, een interventie voor werknemers met zelfgerapporteerde schouderpijn en werkzaam in een beroepen met een hoge schouderbelasting.

Zijn er gender-discrepanties onder sprekers?

Het artikel van Koop et al. biedt een originele invalshoek, waarbij workshops uitgelichte presentaties zijn die worden verzorgd door de onderzoekers zelf. Hebben mannelijke workshoppresentatoren vaker een biomedische focus op pijn?

Terugkeer naar werk na arbeidsongeschiktheid in België

Deze bijdrage aan Onderzoek in het kort is geschreven door dr. Charlotte Vanovenberghe. Zij is psychoog en ze promoveerde eind 2022 op onderzoek over de rol van motivatie bij werkhervatting na verzuim. Haar onderzoek was onder meer gericht op Motivational Interviewing (MI). Vanovenberghe toonde aan dat MI werkhervatting bevordert in de verzekeringsgeneeskundige praktijk in Vlaanderen.
Re-integratie

Werkhervatting na ingreep aan pols

Dr. Joris Teunissen verdedigde half april aan de Radboud Universiteit zijn proefschrift A long story short - Outcomes of ulna shortening osteotomy. Zijn (co-)promotoren waren prof. dr. Dietmar Ulrich, prof. dr. Steven Hovius, prof. dr. Ruud Selles en dr. Brigitte van der Heijden.

Verslag minisymposia NSPOH januari en april 2023

In de eerste helft van 2023 presenteerden 12 bedrijfsartsen in opleiding en verzekeringsartsen in opleiding de bevindingen van hun onderzoek. Hieronder een inkijk in de gepresenteerde resultaten.

Psychosociale werkfactoren en bloeddruk bij 63.800 werknemers

In welke beroepen is er vaker hypertensie? Onderzoekers Judith Vonk en Ute Bültmann deden onderzoek naar psychosociale werkfactoren en bloeddruk in een grote onderzoekspopulatie.

Medische beoordeling en rapportage over beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken in het kader van de Wmo

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Kiki Bok, werkzaam als aios bij Argonaut, een organisatie die beoordelingen doet in het kader van de WMO. Het onderzoek richt zich op de beoordeling en rapportage van medische beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken.
Nieuwsbrief