Home Tags Onderzoek

onderzoek

Re-integratie

Blik op huidige RIV-toets

Wanneer een werknemer een WIA-aanvraag doet en er een compleet re-integratieverslag (RIV) is ingestuurd (administratieve RIV-toets), dient door het UWV beoordeeld te worden of de re-integratie-inspanningen van de afgelopen twee jaar voldoende waren (inhoudelijke RIV-toets).
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Hoe blijft bijna afgestudeerde VA geboeid?

UWV kampt al jaren met een tekort aan verzekeringsartsen.1 In 2020 zijn zelfs meer artsen weggegaan dan er bijgekomen zijn.2 Dit is een ongewenste situatie. De hoofdredenen om UWV te verlaten als (verzekerings)arts (VA) zijn pensionering en een andere baan.3 Als redenen voor het kiezen van ander werk worden het gemis aan persoonlijke aandacht, werkdruk, administratieve last en ICT genoemd.

In bezwaar voor IVA: ‘nee’ heb je, ‘ja’ kan je krijgen?!

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Mia Ettema, inmiddels verzekeringsarts, met haar onderzoek naar argumenten in de bezwaarschriftprocedure voor het toekennen van een IVA-uitkering en een vergelijking tussen algemene kenmerken van gegronde en ongegronde bezwaren.

Is er toekomst voor de apenrots?

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Maurits van der Graaf is aios in opleiding tot bedrijfsarts en vraagt zich in zijn onderzoek af of werkculturen met duidelijke machtsstructuren en harde hiërarchische lijnen nog toekomst hebben.

De bedrijfsgeneeskunde als heterotopie; vrij naar Foucault, maar niet vrijblijvend

Vrij naar Foucault, kan de bedrijfsgeneeskunde als een heterotopie gezien worden. Dit is in overdrachtelijke zin een ruimte, waarin het arbeidsleven van de werknemer, de eigen regie van de werkgever en het medisch- en participatiedomein van de bedrijfsarts samenkomen. Onder invloed van de maatschappij is er een paradigmashift gewenst naar een minder individuele benadering. Een analyse en advies van Rob Hoedeman, bedrijfsarts bij Mensely.

Een proactief herstelprogramma vermindert somatische klachten bij beginnende verpleegkundigen

Beginnende verpleegkundigen worden blootgesteld aan een hoge werkdruk en emotionele overbelasting. Daarnaast starten ze met werken in ploegendiensten wat leidt tot verstoorde slaap en inadequaat herstel. Deze verpleegkundigen hebben daarom een verhoogd risico op burn-out of het ontwikkelen van somatische klachten. Dahlgren en collega’s ontwikkelden een proactief herstelprogramma en onderzochten of dit programma slaapstoornissen, burn-out, vermoeidheid en somatische klachten kan voorkomen in een groep met beginnende verpleegkundigen.
Arbocuratieve zorg

Is beroepsmatige lichamelijke inspanning gezond?

Het is alom geaccepteerd dat regelmatige lichamelijke activiteit de kans op sterfte door hart- en vaatziekten drastisch vermindert. Het bewijs hiervoor komt voornamelijk uit studies die de relatie tussen cardiovasculaire mortaliteit en lichamelijke inspanning tijdens de vrije tijd bestudeerden.
Communicatie

Verminderd vaardig binnen sociale zekerheid

Socialezekerheidssystemen zijn complex en belastend voor arbeidsongeschikte werknemers die een uitkering moeten aanvragen. Over het invullen van formulieren, zoeken en lezen van website-informatie en voeren van gesprekken met professionals – ook socialezekerheidsvaardigheden genoemd (zie kader) – verscheen al een artikel in dit tijdschrift.1 In deze vervolgstudie onderzochten we in welke mate UWV-cliënten genoemde vaardigheden bezitten en of de mate ervan samenhangt met sociaal-economische factoren.2
Psychische aandoeningen

Voorspellers van beroepsmatige burn-out

Burn-out kan nadelige gevolgen hebben, niet alleen op individueel niveau (bijvoorbeeld fysieke en geestelijke gezondheidsproblemen), maar ook op organisatieniveau (bijvoorbeeld verzuim, slechte prestaties op het werk, verkeerde inschattingen en fouten, baanverloop). Voor de bedrijfsarts op de werkvloer is het belangrijk om kennis te hebben van a) een éénduidige definitie en b) de determinanten van burn-out.
Preventie

Gezondheid van tatoeage-artiesten

Tatoeages worden steeds populairder en daardoor werken ook steeds meer mensen als tatoeage-artiest.1,2 In Amsterdam steeg het aantal tattooshops van 60 in 2009 tot 109 in 2019.3 De werkgerelateerde gezondheidsklachten van tatoeage-artiesten zijn eerder onderzocht.4,5 Dit onderzoek gaat na hoe zij gezond aan het werk blijven.