Home Tags Onderzoek

onderzoek

Toegang tot gezondheidszorg in de EU en in Nederland en België in het bijzonder

Redacteur Katrien Mortelmans schreef dit referaat over de studie ‘Gaps in coverage and access in the European Union (EU)’. Ze richt zich vooral op de belemmeringen bij zorg in Nederland en België.

Het ‘nacht’-verhaal. Houdt de verzekeringsarts voldoende rekening met slaapproblemen?

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Dennis van der Lee is verzekeringsarts i.o. bij UWV. Hij deed onderzoek naar slaapproblematiek bij uitval door burn-out of aanpassingsstoornis.

Ervaringen van artsen bij de verzekeringsgeneeskundige beoordeling tijdens de COVID-19-pandemie: telefonisch versus fysiek

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Jochem Wigman is verzekeringsarts i.o. bij UWV. Hij deed onderzoek naar de verzekeringsgeneeskundige beoordeling tijdens de COVID-19 pandemie.

Uitkomsten van de chirurgische behandeling voor een radiculair syndroom

Een op de vier patiënten die geopereerd worden aan een lumbale hernia (hernia nuclei pulposi, HNP) krijgt op langere termijn te maken met ongewenste uitkomsten die werkhervatting en re-integratie kunnen hinderen. Dit blijkt uit retrospectief onderzoek op basis van declaratiegegevens van Nederlandse zorgverzekeraars. De studie werd uitgevoerd door Maike Schepens MBA, dr. Johannes Kuijpens, Judith van Erkelens Msc, dr. Miranda van Hooff, Margot Smits, dr. Ronald Bartels, Eric Hoebink, dr. Jacques van Limbeek.

Bedrijfsarts kraakt eeuwenoude code

Bedrijfarts Jurjen Breedijk heeft hoogleraar Ramazzini’s Italiaanse brieven uit de periode 1683 tot 1692 onder de loep gelegd. Hij is erin geslaagd de codes in die brieven te ontcijferen. André Weel is curator bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk en beschrijft de ontdekking.
Kennis en kwaliteit

Hartritmevariabiliteit bij overspanning en burn-out

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Boyd Thijssens met zijn onderzoek Kan het meten van de hartritmevariabiliteit (HRV) een objectieve toevoeging zijn aan de bedrijfsgeneeskundige diagnostiek van overspanning en burn-out bij werknemers?
Preventie

Waarom bezoeken zwangere vrouwen de bedrijfsarts niet (vaker) preventief?

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Anouk Scheepers met haar onderzoek Zwanger en werk. Waarom bezoeken zwangere vrouwen de bedrijfsarts niet (vaker) preventief?

De invloed van verwachtingen

We komen het dagelijks tegen in de spreekkamer. De wil of de wens om te werken maakt het verschil. Maar op welke manier kom je daar dan achter? Recent had ik een gesprek met een huismeester op een grote school die bijna aan zijn pensioen toe was en een zeer gecompliceerde beenbreuk had. Ik verwachtte niet dat hij nog zou kunnen terugkeren. Zijn reactie: ‘Dat beslis jij niet, maar ik ga terug, al is het maar op therapeutische basis’. Zo expliciet als hier zijn medewerkers meestal niet.

Vroegtijdig herkennen van signalen helpt langdurig psychisch verzuim voorkomen

Piekeren, lusteloosheid en gespannenheid zijn drie belangrijke voorspellers voor uitval van een werknemer. Aan de hand van deze drie signalen kunnen werkgevers inschatten of een werknemer in de gevarenzone komt, nog voordat die zich ziekmeldt. Dat blijkt uit het promotieonderzoek Stress en ziekteverzuim; voorspellende factoren en oorzakelijke mechanismen van verzuim door psychische klachten van Marieke van Hoffen. Van Hoffen, bedrijfsarts bij HumanCapitalCare en redactielid van TBV, promoveert vrijdag 26 november aan de VU. De bijeenkomst kan hier live worden gevolgd.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Beperkte duurbelastbaarheid bij WIA-aanvragers

Beperkte duurbelastbaarheid voor werk is een belangrijke uitkomst van de verzekeringsgeneeskundige beoordeling bij aanvragers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit onderzoek bekeek de prevalentie en associaties met ziekte-gerelateerde en sociodemografische factoren.