Home Tags Onderzoek

onderzoek

Prevalentie, soorten en combinaties van multiproblematiek bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Voor mensen met multiproblematiek blijken bestaande re-integratietrajecten minder succesvol. Naast gezondheidsproblemen kampen deze mensen met diverse andere persoonlijke en sociale omgevingsproblemen, zoals relationele en financiële problemen, huiselijk geweld, verslaving en het ontbreken van een (juiste) opleiding.

Causaliteit bij postpartum depressie. ‘Verwachte roze wolk blijkt donderbui’

Kraamtranen komen wereldwijd voor bij meer dan de helft van de kraamvrouwen. In ernstige of langdurige vorm zijn ze vaak een voorbode van depressie.1 De cijfers van depressie in de zwangerschap en postpartum fluctueren sterk in de literatuur, en hangen onder andere af van de definitie van depressie en het tijdstip van meten.1-3 Een peripartumdepressie verschilt qua symptomen niet van een depressie buiten deze periode, al kunnen de inhoud en presentatie gekleurd worden door zwangerschap en moederschap. 1

Arbeidsparticipatie bij Ehlers Danlos Syndroom en Hypermobility Spectrum Disorder

Op 6 juli 2020 behaalde Stijn De Baets1 een PhD. in Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Gent onder supervisie van de promotor Prof. Dr. Dominique Van de Velde en twee copromotoren, Prof. Dr. Patrick Calders en Prof. Dr. Fransiska Malfait. De publieke verdediging Participation in people with the Ehlers-Danlos Syndromes and Hypermobility Spectrum Disorders', gebeurde in volle COVID-19-epidemie helemaal online.
Arbocuratieve zorg

Veertig jaar Arbeid en Gezondheid (2)

In het eerste artikel van dit tweeluik hebben we beschreven welke thema's inzake arbeid en gezondheid in de periode 1973-1983 aan de orde waren. Het daartoe gehouden witness seminar heeft negen thema's opgeleverd. In dit tweede artikel gaan we voor elk van die negen thema's na welke ontwikkelingen zich de afgelopen veertig jaar hebben voorgedaan, en wat de consequenties daarvan zijn voor het overheidsbeleid.
Preventie

Lifting success of Trunk Exoskeletons

Promoveren op het nut van een exoskelet voor patiënten met rugklachten klinkt als een zware taak, desalniettemin zette Saskia Baltrusch haar schouders eronder. Zij ging als promovenda bij revalidatiecentrum Heliomare aan de slag waar zij de potentiële effectiviteit van het gebruik van een exoskelet voor preventie van lage rugpijn, arbeidsre-integratie en revalidatie heeft bestudeerd.
Beroepsziekten

Occupational and Environmental Lung Disease

Eind 2020 is het boek Occupational and Environmental Lung Disease verschenen van de European Respiratory Society (ERS). Beroepslongziekten zijn niet zoals andere longziekten alleen het domein van patiënt, huisarts en longarts. Bij beroeps- longziekten moet de bedrijfsarts beslissen over doorwerken of stoppen met werken en samenwerken met andere arboprofessionels en werkgever voor een optimale aanpak.
Psychische aandoeningen

WerkWeb-Autisme

Voor werkenden met een autismespectrumstoornis (vanaf nu autisme) is het vaak niet eenvoudig om zich staande te houden in de huidige arbeidsmarkt. Net als voor iedereen, is het hebben van betaald werk voor hen een belangrijke waarde in het leven. Het is daarom belangrijk om hen te ondersteunen in het proces van vinden en behouden van werk. Vanuit die visie is de afgelopen jaren de website www.​werkwebautisme.​nl ontwikkeld door een consortium van kennis- en praktijkpartners, samen met mensen die zelf autisme hebben (kader 1). In dit artikel brengen we deze website onder de aandacht van bedrijfs- en verzekeringsartsen door informatie te delen over de ontwikkeling en de inhoud ervan.
Preventie

Bevlogen in balans

Zowel mannen als vrouwen gaan steeds meer waarde hechten aan het goed kunnen combineren van werk en privé. Zeker nu thuiswerken meer de standaard wordt, blijkt het lastiger om los te komen van het werk wat kan leiden tot stress en burn-out.1 Bedrijfsartsen zullen dit mogelijk herkennen in hun dagelijkse praktijk waar werk-privéconflicten en gebrek aan ondersteuning vanuit de leiding vaak onderwerpen van gesprek zijn. Zo beschrijft de Multidisciplinaire Richtlijn Werk-Privé Balans dat één op de drie werknemers problemen ervaart door een verstoorde werk-privébalans en dat het bieden van steun en flexibel werken deze balans kan verbeteren.2
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Scoping review voor definiëring en meetbaarheid

Het verkrijgen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering is veelal gebaseerd op verschillende vormen van toetsing door het socialezekerheidssysteem. Belangrijke aspecten van de toetsing zijn het op tijd aanleveren van documentatie en het voeren van beoordelingsgesprekken. Omdat socialezekerheidssystemen vaak complex zijn, is het belangrijk dat klanten in staat zijn de processen en contacten goed te doorlopen en de benodigde documenten te verkrijgen en correct aan te leveren. Uit verschillende studies blijkt dat klanten het contact met socialezekerheidssystemen ingewikkeld vinden en dat dit zelfs een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid.1-3
Beroepsziekten

Bronchiolitis obliterans door glasvezelversterkt kunststof?

In 2013 beschrijven Cullinan et al.1 een zestal patiënten met bronchiolitis obliterans die werkzaam waren bij de vervaardiging en het aanbrengen van glasvezelversterkte kunststoffen. Vijf van hen deden dit in de botenbouw en één van hen deed dit bij de vervaardiging van een koeltoren. Hetzelfde procedé past men ook toe bij bladen van windturbines, in de auto-industrie en in de plasticindustrie.