Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Samenwerking en werkplezier met pob

Jan Ruurd de Roos
Bianca Schalk
Claudia Greijn
Krapte op de arbeidsmarkt van de bedrijfsgezondheidszorg en een dreigend tekort aan bedrijfsartsen reikt naar een oplossing in de vorm van taakdelegatie. In dit pilotonderzoek werd onderzocht welke aspecten van taakdelegatie en samenwerken met de pob (praktijkondersteuner bedrijfsarts) invloed hebben op het werkplezier van bedrijfsartsen bij Zorg van de Zaak.
Fizkes/iStock
Voldoende autonomie en afwisseling in het werk worden genoemd als twee belangrijke factoren in het werkplezier van bedrijfsartsen.1 Het is nog onduidelijk op welke manier taakdelegatie en samenwerking met de pob hieraan kan bijdragen of een belemmering vormen. Om deze vraag te beantwoorden zijn twee (online) focusgroepen georganiseerd in juni/november 2020, met vijf artsen in opleiding tot bedrijfsarts en vijf bedrijfsartsen. De focusgroepgesprekken zijn opgenomen, getranscribeerd, gecodeerd en geanalyseerd.
Meerwaarde, voorwaarden en belemmeringen
Uit de gesprekken met de bedrijfsartsen (in opleiding) kwamen drie belangrijke thema’s naar voren: meerwaarde, voorwaarden en belemmeringen. De meerwaarde van taakdelegatie is dat veel informatie kan worden uitgevraagd door de pob en daarmee werk uit handen wordt genomen voor de bedrijfsarts. Tevens kan het delegeren zorgen voor meer rust en tijd voor complexere dossiers voor de bedrijfsarts.

Als laatste vinden de bedrijfsartsen het fijn om samen te werken en een klankbord te hebben om zo elkaars werk te versterken. Al deze aspecten dragen bij aan plezier in het werk.

Tabel 1: Meerwaarde, voorwaarden en belemmeringen voor taakdelegatie met pob.

[

block_sec_colour]

Thema
Quotes
Meerwaarde
‘Ik denk dat het mij werkplezier oplevert, omdat wij vrij solistisch werk hebben en je op deze manier op regelmatige basis overleg hebt met de pob en dat maakt het werk voor mij leuker.’
‘Behalve dat het samenwerken vaak meer oplevert, meer ogen die naar een dossier kijken of die de situatie in ogenschouw nemen, kan nieuwe inzichten geven. Dat vind ik leuk.’
Voorwaarden
‘Verder moet er wel een klik zijn met de pob’er. Dat je dezelfde taal spreekt. En ook een beetje dezelfde visie.’
‘Maar het staat en valt ermee dat je een beetje vertrouwen hebt met degene waarmee je het doet. Dat is wel het meest essentiële denk ik.’
Belemmeringen
‘Iemand met een achtergrond in de gezondheidszorg heeft meestal een soort attitude richting de cliënten en dossier van, eh, hulpvaardig zijn, of willen helpen aan een oplossing en dat is een ander soort achtergrond dan iemand met een meer zakelijkere achtergrond. Die casemanager is geweest of zo. Die gaan vaak heel erg op de Wet verbetering poortwachter en proces zitten.’
‘En in mijn beleving moet je ook als er verschillende pob’ers zijn goed zelf kunnen bepalen wat je wel en niet delegeert. Dat je daar wel de regie over hebt. Want op het moment dat de organisatie jou die regie ontneemt, zie ik dat wel als een bedreiging.’

Klik als voorwaarde

Als voorwaarde voor een goede samenwerking is van belang dat de pob en bedrijfsarts een klik hebben met elkaar. Andere voorwaarden die genoemd worden zijn dat met twee tot drie vaste pob’ers wordt gewerkt, je elkaar goed kan leren kennen en vertrouwen. Het versterkt de samenwerking, waardoor je als team en individu beter gaat functioneren. Een medische scholing van de pob en het hebben van voldoende tijd om tot goede afspraken te komen is voor de bedrijfsarts essentieel.
‘Het versterkt de samenwerking, waardoor je als team én individu beter gaat functioneren’
Genoemde belemmeringen voor een succesvolle samenwerking en daarmee een bedreiging voor het werkplezier, zijn mogelijke extra administratieve taken en de logistieke planning van afspraken met werknemer en overleggen met de pob. De belangrijkste bedreiging waarvoor gewaakt moet worden, is dat de regie over agendabeheer, samenwerking en welke taken gedelegeerd kunnen worden aan welke pob, niet weggenomen wordt bij de bedrijfsarts.

Autonome positie

Taakdelegatie kan het werkplezier bevorderen, indien rekening wordt gehouden met bovenstaande aspecten en in het bijzonder de autonome positie van de bedrijfsarts. Interessant zou zijn om het perspectief van de pob op samenwerken te onderzoeken om tot een verdiepend advies te komen.
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de medische vervolgopleiding tot bedrijfsarts bij Sociaalgeneeskundige beroepsopleiding (SGBO) in Nijmegen.

Referenties

  1. Greijn CM, van der Gulden J. ‘Joh, bekijk het even, ik ga mijn eigen gang’. TBV 2018, doi.org/10.1007/s12498-018-0004-4.
Kijk voor de uitgebreide versie van dit artikel op tbv-online.nl bij ‘Tijdschrift’.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen
account, maak dan hieronder een account aan.
Lees ook de spelregels.