TBV nr. 4, 2021

  Is ME/CVS-patiënten aanspreken op hun gedrag zinvol? | Mensen met een beperkte levensverwachting door kanker | Neurologische morbiditeit bij COVID-19

  Marginaal belastbaar, een uitkomst in heden en toekomst

  Marginale mogelijkheden houdt in dat de arbeidsmogelijkheden van de werknemer dermate laag zijn dat er geen reëel aanbod is voor een re-integratietraject tweede spoor (Werkwijzer Poortwachter 01-05-2020 pagina's 17, 23 en 37). Dan kunnen we als bedrijfsarts verantwoorden een zo zinloos re-integratietraject tweede spoor achterwege te laten. Marginale mogelijkheden is een net wat gunstiger situatie dan geen benutbare mogelijkheden volgens het schattingsbesluit (GBM). De situatie van GBM is zeldzaam.

  Aanstellers

  Bevlogen in balans

  Coronacrisis zorgt voor toegenomen werkdruk ouders, vooral bij moeders

  Ziek als gevolg van thuiswerken?

  Neurologische morbiditeit bij COVID-19

  Scoping review voor definiëring en meetbaarheid

  Bronchiolitis obliterans door glasvezelversterkt kunststof?

  Aanbevelingen voor adequate zorg gericht op arbeidsparticipatie

  Een psychologische blik op werk en verzuim

  Mensen met een beperkte levensverwachting door kanker

  Is ME/CVS-patiënten op hun herstelgedrag aanspreken zinvol?

  Life-events, huilbaby’s, postnatale klachten en zwangerschapsperikelen