Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Muntendam Symposium 2023: ‘Tijd om te oogsten’

Birgit Donker-Cools
Mariska de Wit
Trees Juurlink
Femke Abma
Op donderdag 8 juni jl. organiseerde het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) het jaarlijkse Muntendam Symposium. Diederike Holtkamp benadrukte tijdens de opening het belang van academisering van de verzekeringsgeneeskunde met een persoonlijk verhaal, daar is vanaf het prille begin van het KCVG hard aan gewerkt. Hierbij bedankte zij Herman Kroneman als één van de grondleggers in het bijzonder.

Het thema dit jaar was ’tijd om te oogsten’. Hoewel juni geen typische oogstmaand is, aldus dagvoorzitter Sylvia van der Burg-Vermeulen, passeerden mooie opbrengsten van KCVG en AKC de revue: vier bijna afgeronde promotieonderzoeken! Het accent lag daarbij op implementatie oftewel: wat kunnen we ermee in de praktijk?

Mireille Dekker (implementatiewetenschapper van Amsterdam UMC) beet de spits af met dit onderwerp: een schamele 17% van de onderzoeksresultaten wordt daadwerkelijk geïmplementeerd. Met vele raamwerken, 73 strategieën en 420 uitkomstmaten zou het toch moeten lukken, maar de echte wereld is weerbarstig. Haar belangrijkste boodschap: betrek stakeholders, leer de context goed te begrijpen en handel daarnaar. Overigens is het afleren van oude gewoontes (‘de-implementatie’) misschien nog wel een grotere uitdaging.

Duurbelastbaarheid

Henk-Jan Boersema (KCVG) presenteerde zijn promotieonderzoek naar de beoordeling van de duurbelastbaarheid. Die beoordeling is gebaseerd op (internationaal) verschillende onderzoeksmethoden, wordt ervaren als ‘moeilijk’ en leidt, juist vanwege de grote impact op de arbeidsongeschiktheidsklasse, waarschijnlijk tot onwenselijk grotere interdoktervariatie.

Boersema adviseert op basis van zijn onderzoek een holistische aanpak, waarbij niet alleen naar medische factoren wordt gekeken, maar naar de hele context van een cliënt. Probeer daarbij met name een indruk te verkrijgen over moeheid, cognitieve problematiek en functioneren in werk en dagelijks leven. Hij sloot af met een oproep: ‘neem mijn onderzoeksbevindingen mee in richtlijnen en protocollen!’

WIA-WGA dienstverlening

Maaike Huysmans (KCVG) gaf een overzicht van het promotieonderzoek van Christa de Geus. Christa heeft een instrument ontwikkeld om de WIA-WGA dienstverlening van het Werkbedrijf van het UWV te vergemakkelijken. Van meet af aan is de praktijk bij de ontwikkeling betrokken. Het instrument bestaat uit een vragenlijst over relevante factoren voor arbeidsparticipatie, die een cliënt voorafgaand aan een gesprek kan invullen. Daarnaast biedt het passende dienstverleningsrichtingen.

Het instrument is getest in de praktijk, waarbij professionals zijn getraind in het gebruik. Zowel cliënten als professionals zijn tevreden over het instrument dat de kansen op evidence-based dienstverlening vergroot en praktijkvariatie doet afnemen. Inbedding in de ICT systemen is noodzakelijk en wellicht kan het instrument ook in een eerdere fase van de dienstverlening worden ingezet.

Multiproblematiek

Kor Brongers (AKC) lichtte zijn promotieonderzoek over participatiegerichte dienstverlening en multiproblematiek toe. Multiproblematiek komt erg veel voor: bij 87% van de mensen in zijn onderzoekspopulatie (waarvan 60% jonggehandicapten) en kenmerkt zich door (vaak) een combinatie van fysieke, mentale en financiële problemen, alsmede huisvestingsproblematiek en zorg voor derden.

De hulpverlening is erg versnipperd. Brongers heeft daarom een interventie ontwikkeld voor multiproblematiek, waarbij de focus niet ligt op de pathologie maar op de eigen kracht van een cliënt én het sociale netwerk. Er zijn overeenkomsten met het concept positieve gezondheid. In de praktijk wordt deze interventie positief ontvangen en biedt mooie kansen voor inbedding in de dienstverlening, in het bijzonder de sociaal medische centra.

Individual Placement and Support

Miljana Vukadin (KCVG) presenteerde haar promotieonderzoek over Individual Placement and Support (IPS) voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Velen van hen hebben geen betaald werk, maar willen dat wel en dat alleen al is een indicatie voor IPS. Slechts 30% van de GGZ instellingen biedt IPS aan en een belangrijke reden daarvoor was gebrek aan adequate financiering. Voor een cohortstudie heeft Vukadin 103 IPS deelnemers met EPA gedurende 30 maanden gevolgd. Hun traject was gefinancierd door UWV of de gemeente.

Na 30 maanden heeft 46% een betaalde baan. De rol van trajectbegeleiders blijkt cruciaal voor het slagen van een IPS traject, de ervaring van een GGZ-instelling ook. Verder is aandacht voor benefits counseling nodig: wat levert werken financieel op voor een cliënt? Dat neemt veel onzekerheid weg. Goede communicatie tussen professionals is ook belangrijk. Bij UWV zijn ‘dedicated verzekeringsartsen’ voor IPS ingezet. Een oproep aan de collega’s: neem contact op!

Juni is ‘een maand waar alles kan in de moestuin’. Zo ook tijdens het Muntendam Symposium. Tijdens interviewsessies kwamen zes (promotie- en kleinschalige) projecten aan bod die aan het ontkiemen zijn of al tot bloei komen. Elza Muller, Sylvia Snoeck-Krygsman, Yvonne Suijkerbuijk, Marlinda Dekker, Jorine Boot en Richard Daniels namen ons mee in de laatste ontwikkelingen van hun onderzoek en hun plannen voor de toekomst. Enthousiaste en veelbelovende verhalen waarbij mooie oogsten gloren aan de horizon!

Auteurs

Birgit Donker-Cools, Trees Juurlink, Femke Abma en Mariska de Wit vormden de organisatiecommissie van het Muntendam Symposium.
Contact: b.h.cools@amsterdamumc.nl

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen
account, maak dan hieronder een account aan.
Lees ook de spelregels.