Home Tags Opinie

opinie

Loondoorbetaling tot twee jaar bij ziekte: geen exportproduct

Iedere maand schrijft Angelique de Rijk op deze plaats een blog over het snijvlak van praktijk en wetenschap. Ze is hoogleraar Arbeid en Gezondheid, in het bijzonder arbeidsre-integratie en is verbonden aan de vakgroep Sociale Geneeskunde van de universiteit Maastricht. Deze column is op persoonlijke titel geschreven.

Blog aios: De Muppets

Op deze plek verschijnt iedere maand een blog van een jonge bedrijfs- of verzekeringsarts. Deze keer van Margit van Rijsingen, kersverse bedrijfsarts bij ArboNed.
Kennis en kwaliteit

Hoe zit het met onze professionele identiteit?

Dit is een reactie van Joost van der Gulden, hoofd van de SGBO en redacteur van TBV, op het artikel ‘Stel je op als zorgprofessional’ van Frans Slebus, uit TBV 8.

Blog aios: Grenzen verleggen

Op deze plek verschijnt iedere maand een blog van een jonge bedrijfs- of verzekeringsarts. Deze keer van Moniek van Zitteren, aios bij het UWV en stagiaire bij de TBV-redactie.
Covid-19

Etniciteit en Covid-19: hoog tijd om aandacht te besteden aan de factor arbeid

Van de ongevaccineerde patiënten die op de IC’s liggen blijkt 40 tot 60 procent een niet-westerse migratieachtergrond te hebben, meldt het Algemeen Dagblad op 1 september 2021. Ik krijg een déjà vu als ik de verklaringen lees. “In de Randstad liggen de Corona-IC’s vol migranten,” meldde het NRC op 31 oktober vorig jaar en net als toen wordt ook nu weer verwezen naar overgewicht en informatie-achterstand. Al in het NOS Journaal van 8 november 2020 werd geopperd dat er sleutelfiguren moesten worden ingezet om die informatieachterstand te bestrijden.
Kennis en kwaliteit

TBV-online: delen van kennis, visie en ervaringen

Speciaal voor de lancering van TBV-online schreef kwartiermaker en redacteur Joost van der Gulden een blog over de nieuwe fase van TBV.

Blog: wennen aan het nieuwe (ab)normaal in 66 dagen

Op deze plek verschijnt iedere maand een blog van een jonge bedrijfs- of verzekeringsarts. Deze keer van Priya Govindarajan, aios 3e jaar bij NSPOH en werkzaam bij het UWV op kantoor Tilburg. Ze is moeder van 2 kinderen en een fitness fanatic.
Opleiding en registratie

Schieten we niet door in onze manier van toetsen?

Dit is een reactie van Joost van der Gulden, hoofd van de SGBO en redacteur van TBV, op de open brief van praktijkopleiders over toetsingeisen en de werkdruk die daaruit voortkomt.
Opleiding en registratie

Toetsboek is bedoeld als hulpmiddel voor opleiders en aios

Dit is een reactie van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) op de open brief van praktijkopleiders over toetsingeisen en de werkdruk die daaruit voortkomt.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Het ziektebriefje is niet meer van deze tijd

Bij ziekte wordt in België vaak een ziektebriefje of doktersverklaring gevraagd om de afwezigheid van het werk te staven. Die justifiëring wordt in een eerste ziektemaand vaak geëist door de werkgever, die instaat voor 1 maand loondoorbetaling. Na die maand is een arbeidsongeschiktheidsattest nog steeds aan de orde, maar is het de sociale zekerheid die een lager vervangingsinkomen voorziet: de werknemer valt terug op 60 procent van het laatst verdiende loon.