Home Tags Opinie

opinie

Plussen en minnen medische expertise

In onze praktijk wegen we als bedrijfs- en verzekeringsarts voortdurend de ‘plussen en minnen' van onze adviezen en beslissingen. Een van de gebieden waar dit evenwicht cruciaal is, is bij het gebruik van medische expertiseonderzoeken. Hoewel de inzet van een dergelijk onderzoek waardevolle inzichten kan bieden, brengt het ook mogelijke nadelen met zich mee.

Tessa’s testosteron

Tjalling Hon (pseudoniem) is bedrijfsarts niet-praktiserend en ervaringsdeskundige op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Hij bespreekt zijn spreekuur met mevrouw H., die zijn advies om haar trike te laten opleuken iets anders interpreteerde dan hij het bedoelde.
Kennis en kwaliteit

Grip op de opleiding. Wat kan het UWV ons leren?

'Een deel van de aios en opleiders krijgt niet goed grip op wat nodig is om de opleiding goed te doorlopen.' Dit is een opinie-bijdrage van Joost van der Gulden, redacteur van TBV en lid van het schrijversteam dat meewerkt aan het nieuwe LOP voor de opleiding tot bedrijfsarts. Hij schrijft over het verschil tussen denkvermogen en doenvermogen en hoe dat zich vertaalt naar de opleiding tot bedrijfs- en verzekeringsarts.

Werken met kanker?

Een kwalitatief explorerend onderzoek naar de begeleiding van de werkende met kanker en de hantering van de Richtlijn Kanker & Werk in de bedrijfsgeneeskunde praktijk, van arts in opleiding tot bedrijfsarts Earley Sardjo.

Het zweet brak me uit

'Aan het begin van deze eeuw werd ik als jonge universitair docent gebeld. 'Met Ciska Dresselhuys, hoofdredactrice van Opzij.' Het zweet brak me uit, en dat had niks met opvliegers te maken maar alles met het beeld dat opdoemde.' Dit is een blog van Angelique de Rijk. Ze is hoogleraar Arbeid en Gezondheid, in het bijzonder arbeidsre-integratie en is verbonden aan de vakgroep Sociale Geneeskunde van de universiteit Maastricht.

Cannabisgebruik bij uitzendkrachten in België: prevalentie en percepties

In België is de invoer, productie, het bezit, het gebruik en de verkoop van cannabis als illegale drug verboden. Juridisch heeft bezit voor eigen gebruik de laagste vervolgingsprioriteit. Zeen Van Kerkchove bevroeg bijna 200 uitzendkrachten over hun cannabisgebruik. Dit onderzoek vond plaats in het kader van de opleiding tot preventieadviseur-arbeidsarts. Dit is een samenvatting van het eindwerk waarmee de opleiding werd afgesloten, met een link naar het hele onderzoek.

Schieten we niet een tikje door?

Dit is een opinie-bijdrage van Joost van der Gulden, redacteur van TBV en lid van het schrijversteam dat meewerkt aan het nieuwe LOP voor de opleiding tot bedrijfsarts. Hij schrijft over de regeldrift binnen de opleidingen. 'Veel aios en opleiders ervaren de opleiding eerder als schools dan als enthousiasmerend.'

De bedrijfsarts laat nog kansen liggen

Gaston Dollevoet en Herman Evers bespreken het belang van onderscheid in oorzaken van ziekte die leiden tot uitval, methodisch data onderzoek en evidence-based adviseren door bedrijfsartsen. Zodat deze beroepsgroep met haar unieke expertise een grotere rol kan pakken in het voorkomen van beïnvloedbaar arbeidsverzuim. Hun betoog sluit aan op een opiniebijdrage van Hans Dam die onlangs op TBV-online is geplaatst.

Arbeidsdeskundige van UWV leest bedrijfsarts de les

Bedrijfsarts Hans Dam schrijft een analyse bij een interactie tussen een werknemer, een bedrijfsarts en het UWV. 'Tegen een DO kan geen bezwaar worden gemaakt, daarom deze noodkreet.'

Het praktijkdeel van de opleiding tot bedrijfs- en verzekeringsarts verdient meer aandacht

Dit is een blog van Joost van der Gulden, redacteur van TBV, over het 70:20:10-model, waarin het belang wordt benadrukt van leren op de werkplek. Organisaties moeten namelijk voldoende ruimte scheppen voor praktijkleren en sociaal leren, als aanvulling op ‘leren in de klas’.
Nieuwsbrief