Home Tags Opinie

opinie

Arbeidsdeskundige van UWV leest bedrijfsarts de les

Bedrijfsarts Hans Dam schrijft een analyse bij een interactie tussen een werknemer, een bedrijfsarts en het UWV. 'Tegen een DO kan geen bezwaar worden gemaakt, daarom deze noodkreet.'

Het praktijkdeel van de opleiding tot bedrijfs- en verzekeringsarts verdient meer aandacht

Dit is een blog van Joost van der Gulden, redacteur van TBV, over het 70:20:10-model, waarin het belang wordt benadrukt van leren op de werkplek. Organisaties moeten namelijk voldoende ruimte scheppen voor praktijkleren en sociaal leren, als aanvulling op ‘leren in de klas’.

‘Met deze podcast kunnen we samen met specialisten de diepte in’

Het UWV maakt sinds kort de podcast Het Specialistengesprek, waar verzekeringsartsen in gesprek gaan met andere specialisten. Het doel van de podcast is het gesprek aangaan over de disciplines heen en het vak van verzekeringsarts meer onder de aandacht te brengen. TBV ging in gesprek met presentator en verzekeringsarts Marnix Bouma en communicatie-adviseur en verzekeringsarts Kevin de Decker.

‘Viva de IVA’

Tjalling Hon (pseudoniem) is bedrijfsarts niet-praktiserend en ervaringsdeskundige op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Hij bespreekt een ontmoeting met twee zussen, waarvan een hard achteruit gaat en bijna niet meer kan werken. 'Stil horen ze mijn uitleg over de onzekerheden van een vervroegde WIA-aanvraag aan.'
Kennis en kwaliteit

Nemen chatbots een deel van ons werk over?

Dit is een blog van Joost van der Gulden, redacteur van TBV en opleidingsdirecteur Eerstelijnsvervolgopleidingen bij het Radboudumc, over de vrees voor en verwachtingen van artificial intelligence.
Opleiding en registratie

Ga als dat kan voor een zesje

Dit is een blog van Joost van der Gulden, redacteur van TBV en opleidingsdirecteur Eerstelijnsvervolgopleidingen bij het Radboudumc, over de goede dingen aan een zesjesmentaliteit.
Kennis en kwaliteit

Blijf de klant in de ogen kijken

Het tekort aan verzekeringsartsen bij UWV maakt een andere manier van werken noodzakelijk. Dr. Frans Slebus, verzekeringsarts, vindt dat dit niet ten koste moet gaan van het fysieke spreekuur. Hiervoor blijft ruimte bestaan door het voorwerk voor een beoordeling aan anderen toe te vertrouwen. Vervolgens moet een verzekeringsarts ‘de klant in de ogen kijken’.

Inspectiecampagne dienstenchequesector: gezondheidstoezicht voor huishoudhulpen onhaalbaar door wetten en praktische bezwaren

Recent voerden de regionale directies van Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) een inspectiecampagne uit bij ondernemingen in de dienstenchequesector. Belangrijkste conclusie: de werkgevers dienen volgens de Arbeidsinspectie al hun werknemers opnieuw aan een verplicht gezondheidstoezicht te onderwerpen. Maar is dit überhaupt haalbaar en wenselijk? Een beschouwing van preventiearts en arbeidsarts Edelhart Kempeneers.

Preventief onderzoek van werkenden: Je maintiendrai?

In deze bijdrage praat Carel Hulshof, bedrijfsarts en emeritus-hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, ons bij over de gevolgen van een voorgenomen wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo) voor PAGO, PMO en PGO.
Kennis en kwaliteit

Arbeidsarts of bedrijfsarts: wat zijn de verschillen?

Dr. Edelhart Kempeneers is preventieadviseur en arbeidsarts. Hij is medisch directeur bij de externe preventiedienst Attentia, een Belgisch bedrijf op het terrein van preventie en bescherming op het werk. Kempeneers zet zich in voor het ontwikkelen van nieuwe methoden om het welzijn van werkenden te verbeteren. Hij deelt zijn kennis en visie onder andere via blogs. Dat doet hij nu ook via TBV-online, soms in een blog, soms in een grotere analyse. Dit is een tekst van de laatste categorie, over de verschillen tussen het Vlaamse en Nederlandse werkveld.