Home Tags Opinie

opinie

Complottheorieën, houvast in bange tijden

Dit is een blog van Joost van der Gulden, plaatsvervangend hoofdredacteur van TBV en opleidingsdirecteur Eerstelijnsvervolgopleidingen bij het Radboudumc. Deze keer over wat we moeten denken van de complottheorieën, die voor veel mensen een anker zijn in onzekere tijden.

Het taboe op menstruatie op het werk

Een nieuwe blog van Carel Hulshof, bedrijfsarts/emeritus hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Tot 1 juli 2020 was hij bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde en Hoofd Polikliniek Mens en Arbeid bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het Amsterdam UMC (locatie AMC). Hij zette zich in voor versterking van de wetenschappelijke basis van de beroepsuitoefening van bedrijfsartsen en verkleining van de kloof tussen wetenschap en de praktijk.

Daor bun ie veur!

André Weel is bedrijfsarts en curator bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk. Hij schrijft een historisch blog voor TBV-online.

Fietsen op recept

TBV-online heeft een nieuwe blogger: Carel Hulshof, bedrijfsarts/emeritus hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Deze keer schrijft hij over een recept dat door veel artsen in de dagelijkse praktijk zou kunnen of moeten worden voorgeschreven. Het heeft brede toepassingen zowel in de preventieve als in de curatieve zorg: fietsen.

Kwetsbaar of overprikkeld?

Dit is een blog van Joost van der Gulden, redacteur van TBV en opleidingsdirecteur Eerstelijnsvervolgopleidingen bij het Radboudumc. Het is een reactie op het artikel Is er toekomst voor de apenrots? van Maurits van der Graaf. 'Natuurlijk hoopt iedere werkende op persoonlijke aandacht en respect, maar juist aan het begin van je loopbaan is dat extra belangrijk.'

Zijn vrouwen vaker burned-out dan mannen?

Iedere maand schrijft Angelique de Rijk op deze plaats een blog over het snijvlak van praktijk en wetenschap. Ze is hoogleraar Arbeid en Gezondheid, in het bijzonder arbeidsre-integratie en is verbonden aan de vakgroep Sociale Geneeskunde van de universiteit Maastricht. Deze column is op persoonlijke titel geschreven. 'Klagen vrouwen meer over vermoeidheid? Zijn ze echt vermoeider dan hun mannelijke collega’s? Er lijkt meer bewijslast voor dat laatste.'

Balans

Ik was goed en wel begonnen met het schrijven van dit voor mij laatste hoofdredactioneel toen de eerste uitgave van Balans bij mij op de mat viel. Een initiatief van Medisch Contact. Een uitgave vo...

Een tweederangs dokter

Op deze plek verschijnt regelmatig een blog van een jonge bedrijfs- of verzekeringsarts. Deze keer van Mustafa Donmez, arts in opleiding tot bedrijfsarts bij ArboNed (Den Haag).

Van oude boeken naar een nieuwe vereniging

André Weel is bedrijfsarts en curator bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk. Hij schrijft een historisch blog voor TBV-online.

Blog aios: Fout

Op deze plek verschijnt regelmatig een blog van een jonge bedrijfs- of verzekeringsarts. Deze keer van Gijs Plant, arts in opleiding tot bedrijfsarts bij KLM Health Services.