Home Tags Opinie

opinie

Een tweederangs dokter

Op deze plek verschijnt regelmatig een blog van een jonge bedrijfs- of verzekeringsarts. Deze keer van Mustafa Donmez, arts in opleiding tot bedrijfsarts bij ArboNed (Den Haag).

Van oude boeken naar een nieuwe vereniging

André Weel is bedrijfsarts en curator bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk. Hij schrijft een historisch blog voor TBV-online.

Blog aios: Fout

Op deze plek verschijnt regelmatig een blog van een jonge bedrijfs- of verzekeringsarts. Deze keer van Gijs Plant, arts in opleiding tot bedrijfsarts bij KLM Health Services.

Wat kan er spelen als zelfsturend leren niet goed lukt?

De opleiding tot bedrijfsarts of verzekeringsarts kent veel aandacht voor zelfsturend leren, dat geldt tegenwoordig voor vrijwel iedere opleiding. Zelfsturend leren biedt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling: mooi als mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. En het geldt als opstapje naar ‘levenslang leren’ – belangrijk, gezien het tempo waarin kennis veroudert en de maatschappij verandert. TBV-redacteur Joost van der Gulden laat er in deze blog zijn eigen licht en dat van anderen over schijnen.

Aandacht voor professionalisering in een verkorte opleiding – een uitdaging

Dit is een blog van Joost van der Gulden, plaatsvervangend hoofdredacteur van TBV en opleidingsdirecteur Eerstelijnsvervolgopleidingen bij het Radboudumc, over hoe aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde het beste kunnen worden gevormd tot zelfstandige, professionele artsen. Ook als ze een verkort programma volgen.

Cognities en emoties (II): geen woorden maar daden

Een tijd lang vond ik een blog schrijven wat al te pretentieus: al die meningen terwijl het er nu op aankwam goede daden te verrichten. Inmiddels is mijn thuiswerkplek omgetoverd tot een veilig heenkomen voor gebombardeerde Oekraïners. Ook heb ik met mijn collega’s hard gewerkt aan een Erasmus+-contract om zo Europese uitwisseling en begrip voor elkaar, ondanks verschillen, te vergroten. Nu ben ik dus toch weer in de theorie van emoties gedoken.

Tijd voor MAX

André Weel is bedrijfsarts en curator bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk. Hij schrijft een historisch blog voor TBV-online.
Communicatie

Arts en dr. Google

De hoeveelheid medische informatie op internet neemt enorme vormen aan en de kwaliteit begint steeds beter te worden. Patiënten weten steeds meer informatie op internet te vinden en nemen dat ook vaker serieus. Hoe ga je als arts om met patiënten die al bij Dr. Google zijn geweest voordat ze bij jou komen?

Gewoon doorgaan(?)

Moet ik in mijn eerste hoofdredactioneel na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne daar nu wel of niet aandacht aan besteden? En hoe dan? Ik heb lang getwijfeld en ben er eigenlijk nog niet uit. N...

Wel doen en niet omzien?

Hij is er! Het is begin november 2021. De bladeren vallen. De nieuwe Missie, Visie & Strategie (MVS) van de beroepsvereniging NVAB ligt uitgeprint op mijn bureau. Drieëntwintig pagina’s gevuld met goede voornemens. Het document ziet er kleurig en fris uit en nodigt uit tot lezen. Het taalgebruik is helder en eenvoudig, met korte zinnen. Daar houd ik van.