Home Tags Opinie

opinie

Gedachten voor onder de kerstboom en daarna

Iedere maand schrijft Angelique de Rijk op deze plaats een blog over het snijvlak van praktijk en wetenschap. Ze is hoogleraar Arbeid en Gezondheid, in het bijzonder arbeidsre-integratie en is verbonden aan de vakgroep Sociale Geneeskunde van de universiteit Maastricht. Deze column is op persoonlijke titel geschreven.

Tijd voor preventieprikkels

Op deze plek verschijnt iedere maand een blog van een jonge bedrijfs- of verzekeringsarts. Deze keer van Mohammed Boudjemaoui, aios bedrijfsgeneeskunde bij ArboActie.
Wet en ethiek

Het duurzaamheidscriterium: niet uitvoerbaar!     

Het duurzaamheidscriterium is met goed fatsoen niet goed uitvoerbaar, stelt verzekeringsarts en jurist Jim Faas. Daar zijn twee heel belangrijke redenen voor, die op zich al voldoende zijn om acuut met deze beoordelingen te stoppen. Er is namelijk geen enkele oplossing in zicht.
Preventie

Omvang van werkstress: in de preventieketen worden veel stations gemist

Iedere maand schrijft Angelique de Rijk op deze plaats een blog over het snijvlak van praktijk en wetenschap. Ze is hoogleraar Arbeid en Gezondheid, in het bijzonder arbeidsre-integratie en is verbonden aan de vakgroep Sociale Geneeskunde van de universiteit Maastricht. Deze column is op persoonlijke titel geschreven.
Covid-19

Positieve aspecten van de coronacrisis

Bedrijfsarts Henk Hennink ziet ook voordelen van de coronacrisis en hoopt dat we sommige lessen mee kunnen nemen naar de toekomst. Deze column werd geschreven kort voor de recente coronamaatregelen werden afgekondigd. De strekking van dit artikel verandert daardoor niet.
Kennis en kwaliteit

Zijn aios wel ondernemend genoeg?

Dit is een reactie van Joost van der Gulden, hoofd van de SGBO en redacteur van TBV, op de discussie die gaande is over het toetsboek waarmee opleiders en aios moeten werken.
Somatische aandoeningen

Boem, boem

TBV nummer 9 verschijnt deze week en in het tijdschrift staat een serie artikelen over niet-aangeboren hersenletsel. Aanvullend, hier op TBV-online, een column van Tjalling Hon. Een beschrijving van de onzichtbare en subtiele gevolgen voor het dagelijks leven van een val op het hoofd.

Goed op gang

Het vernieuwde TBV heeft tot veel positieve reacties geleid en daar zijn we als redactie erg blij mee. Blij zijn we ook dat het afgelopen jaar meerdere collega’s tot de redactie zijn toegetreden en dat we wat dat betreft weer op volle sterkte zijn. Ook buiten de redactie zien we een toenemende betrokkenheid bij TBV, heel concreet door de bijdragen aan TBV-online. We hebben al reacties gezien op TBV-artikelen uit de vorige editie en het bloggen lijkt goed op gang te komen. Precies wat we willen: meer meningsvorming, toegankelijk voor iedereen. Maar ook: meer mogelijkheid om door aiossen verricht afstudeeronderzoek te publiceren, wat al tot concreet resultaat heeft geleid. Door u aan te melden voor de online nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Covid-19

Pak je rol als adviseur coronabeleid

‘Mogen niet-gevaccineerden dit werk wel doen?’ Deze actuele vraag voor coronabeleid kan van een werkgever komen, maar ook van collega’s van niet-gevaccineerden. Of van de klant, leerling of patiënt die in nauw contact kan komen met de werkende: in de winkel, op school of in de zorginstelling. Of misschien zelfs van een niet-gevaccineerde werkende zelf. Wij stellen dat in voorkomende situaties de bedrijfsarts moet adviseren dat niet-gevaccineerden het werk niet mogen verrichten. Vanaf deze zeepkist geven we enkele handvatten voor de bedrijfsarts. Hopelijk wordt deze hiermee wat assertiever.

Schaapskooi

Wat zou ik graag deze column beginnen met een herder. Met het werk van de schaapherder. Omdat je er zo beeldend de verschillende vormen van ‘wat wij mensen doen’ van Hannah Arendt in terugvindt: arbeiden, werken en handelen. En omdat het zich goed laat verbinden met Michael Sandels Tirannie van verdienste, een pleidooi tegen de meritocratie dat vorig jaar verscheen. En dan zien of in het eeuwenoude werk van de herder betekenis te vinden is voor het werk van de verzekeringsarts. Weet je wat, ik doe het gewoon.