Covid-19

Covid-19

Bedrijfsarts: pak je rol als adviseur coronabeleid

Wij stellen dat in voorkomende situaties de bedrijfsarts moet adviseren dat niet-gevaccineerden het werk niet mogen verrichten. Vanaf deze zeepkist geven we enige handvatten voor de bedrijfsarts. Hopelijk wordt de bedrijfsarts hiermee wat assertiever.
Covid-19

“Werkgevers en werknemers hebben iets heel groots laten liggen”

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong gaf onlangs een interview aan Trouw, waarin ze stelt dat ze tegen de wens van sommige werkgevers is om medewerkers zonder test- of vaccinbewijs niet toe te laten op de werkvloer. Bedrijfsarts Jaap Maas reageert hierop in dit interview met TBV-online. Hij stelt dat het belangrijk is dat werkgevers eerst naar hun RI&E gaan kijken.
Covid-19

Fysiek consult, telefonisch consult of videoconsult?

In de Nederlandse bedrijfsgezondheidszorg was het videoconsult tot maart 2020 een zeldzaamheid. Tijdens de pandemie verving het videoconsult en het telefonisch consult het fysieke consult, conform het advies van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). In januari 2021 heeft de NVAB-commissie Beroepsuit- oefening en Ethiek (CBE) een peiling uitgevoerd onder de leden-bedrijfsartsen naar […]
Covid-19

‘Elke arts krijgt te maken met Long COVID-patiënten’

“Wat deze patiëntengroep gemeen heeft, is dat ze veel problemen ervaren met werk en inkomen”, legt Rianne Hermanns uit. Hermanns is in 2018 begonnen als nazorgadviseur voor Q-support en inmiddels ook actief voor COVID-19 patiënten met langdurige klachten. “We begeleiden de patiënten op alle leefgebieden, maar mijn aandachtsgebied is werk. Dat hier veel problemen zijn […]
Covid-19

‘Geruststelling en goede uitleg kan patiënten al erg helpen’

Vlak na de eerste coronagolf heeft het Radboudumc een Corona Nazorgpoli opgericht. Daar werken artsen vanuit verschillende disciplines met andere hulpverleners samen om mensen te helpen die klachten houden na een corona-infectie, maar ook om te onderzoeken wat de effecten zijn van zo'n infectie. TBV spreekt longarts Jeanine Antons, klinisch psycholoog Jan Vercoulen en klinisch arbeidsgeneeskundige Theo Senden over hun werkzaamheden bij deze bijzondere poli.
Covid-19

Cao 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

Om de COVID-19-pandemie in te dijken heeft de Belgische overheid een uitzonderlijke inspanning gevraagd aan al wie kan telewerken. Dit langdurig niet-vrijwillig telewerken kreeg in januari 2021 een wettelijk kader. TBV belicht de bijdrage van Brecht Stalmans1 over aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis2. Die bijdrage was onderdeel van de webinar op 5 maart 2021, georganiseerd door FOD WASO3, en bood inspiratie aan meer dan 700 deelnemers, onder wie arbeidsartsen.
Covid-19

Ziek als gevolg van thuiswerken?

In de literatuur is deze situatie als stresserend beschreven.1 De laatste maanden heeft het NCvB tientallen meldingen van beroepsziekten (overspanning en burn-out) geregistreerd, waarbij het thuiswerken als één van de risicofactoren is genoemd, zie tabel. Ontoereikende beeldschermergonomie in de thuissituatie wordt hierbij nauwelijks gesignaleerd en mogelijk niet herkend. De casus en meldingen die het NCvB […]
Covid-19

Had u al donkere gedachten en een videocall met uw psycholoog?

Toename suïcide-ideatie zonder toename van suïcide François Perl2 benadrukte de impact van COVID-19 op de mentale gezondheid. Zo zijn er in België de eerste tekenen van toename van suïcide-ideatie, de eerst stap in het suïcideproces. Het zijn de donkere gedachten die zich in het hoofd van de suïcidale persoon afspelen en er zijn nog geen […]
Covid-19

Impressies van een Vlaamse adviserend arts

Terwijl op straat geen kat te bespeuren valt, geldt de lockdown in maart-april 2020 ook voor de ziekenfondsen in België. Adviserende artsen, zoals sociale verzekeringsartsen in Vlaanderen worden genoemd, mogen van de overheid geen fysieke consultaties meer houden vanaf 18 maart 2020. Thuiswerk zal vijftien weken lang het sleutelwoord blijven in die eerste coronagolf. De […]
Covid-19

‘Ik ben een bedrijfsarts met een hart voor publieke gezondheid’

Jaap Maas verschijnt in het Zoom-interview voor TBV met achter hem een vakantiehuisje in een groene, bosrijke omgeving. “Eigenlijk zou ik voor mijn vakantie dit jaar in dat huisje zitten, in de buurt van Barcelona”, vertelt hij lachend. “Maar ja, toen kwam corona. Nu heb ik een foto ervan ingesteld als mijn achtergrond, zo ben […]

TBV-congres

Covid-19