Psychische aandoeningen

Covid-19

Had u al donkere gedachten en een videocall met uw psycholoog?

Toename suïcide-ideatie zonder toename van suïcide François Perl2 benadrukte de impact van COVID-19 op de mentale gezondheid. Zo zijn er in België de eerste tekenen van toename van suïcide-ideatie, de eerst stap in het suïcideproces. Het zijn de donkere gedachten die zich in het hoofd van de suïcidale persoon afspelen en er zijn nog geen […]
Re-integratie

Persoonlijkheidsstoornis en werk: niet altijd een gelukkige combinatie

Veel, vaak psychologische, behandelvormen zijn ontwikkeld om mensen zicht te leren krijgen op hun eigen functioneren met als doel weerbaarder te worden en herhaling in de toekomst te voorkomen. Die behandelwijzen zijn vaak het meest effectief als de afstand tot de arbeidssituatie er nog niet is of in ieder geval zo klein mogelijk is. Maar […]

Nagebootste stoornis

Liegen is namelijk normaal sociaal gedrag. Mensen liegen om uiteenlopende redenen gemiddeld tweemaal per dag.1 Dit betreft vaak kleine zogenaamde ‘witte leugens’, die vooral dienen als sociaal smeermiddel. Het wordt ernstiger als er gelogen wordt over het hebben van een complete somatische of psychiatrische ziekte, met potentieel ernstige gevolgen. Voor deze laatste vorm van liegen […]

Beoordeling symptoomvaliditeit in neuropsychologisch onderzoek

Iemand kan bijvoorbeeld stijf staan van de spanning en daardoor slecht scoren op een geheugentaak. De testscore is dan geen goede weergave van de werkelijke geheugencapaciteit. Symptoomvaliditeit is de meest omvattende term in dit verband. Symptoomvaliditeit verwijst naar de nauwkeurigheid en het waarheidsgehalte van de gerapporteerde klachten, symptomen en testresultaten.1 Symptoom(in)validiteit, symptoomvaliditeitstest, overrapporteren en onderpresteren […]

De ingebeelde zieke

Primaire ziektewinst is de bevrediging die iemand aan zijn ziekte ontleent. Je voelt je lekker tussen de klamme lakens. Vroeger noemden we dat een neurose: bevrediging vinden in het symptoom, in de ziekte zelf. De vlucht in de winstziekte wordt ingegeven door een – beoogde – profijtelijke verandering in de betrekkingen met de omgeving. Het […]

Ervaringen van psychiaters bij het verrichten van expertises

Meestal wordt een expertise aangevraagd als er onduidelijkheid is over de aard en ernst van de medische problematiek of de beperkingen in arbeid als gevolg van de medische problematiek of voor behandeladvies. Een psychiatrische expertise wordt meestal per brief aangevraagd. In deze brief staat een samenvatting van de medische problematiek, de reden van de expertise-aanvraag, […]

De essentie van psychotherapie

De hedendaagse psychotherapie kent dus meer stromingen dan Frankrijk kazen heeft (destijds reden voor president De Gaulle om het land bijna onbestuurbaar te achten). Wat moet de aanstaande psychiater met 450 richtingen in de psychotherapie? In het boek wordt de convergentie gezocht: wat werkt en wat niet en wat is gemeenschappelijk aan al die stromingen? […]

TBV-congres

Psychische aandoeningen