Home Casus

Casus

Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Ankercasus

Tijdens de casuïstiekbespreking was het weer eens zo ver. Een felle discussie tussen collega's over de beoordeling van een urenbeperking bij een casus van een cliënt met moeilijk objectiveerbare klachten. ‘Niks objectiefs te vinden dus geen urenbeperking' versus ‘er is een heel consistent beeld van ervaren belemmeringen en een zeer beperkt dagverhaal en daarom een urenbeperking'.
Psychische aandoeningen

Mentaliserend vermogen en het vermogen om kennis van anderen te vertrouwen; belangrijke interpersoonlijke factoren

Recent onderzoek laat zien dat interpersoonlijke factoren, in de vorm van mentaliserend vermogen en vertrouwen op informatie van anderen een grote rol spelen in welzijn en functioneren. Bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen zijn gebaat bij herkenning en hantering van deze factoren en dit verdient daarom een plek in scholing en intervisie. Rob Hoedeman praat ons bij.

Kort lontje: explosief of niet?

Een frequent genoemde verandering na niet-aangeboren hersenletsel (NAH) betreft het zogenaamde ‘korte lontje'. Soms kunnen patiënten zelf gevoelens van irritatie, kortaf reageren of boosheid beschrijven. Veelal is het een naaste die daarnaast ook nog (grensoverschrijdende) woede-uitbarstingen rapporteert.

Psychotrauma binnen letselschade

Agressie, emotionele intimidatie en pesten op werk kunnen leiden tot psychotrauma. Hoewel men hier niet direct aan denkt, komt dit thema ook voor binnen de letselschade. Dit praktijkvoorbeeld gaat in op causaliteit, beperkingen en blijvende invaliditeit bij slachtoffers van interne agressie. Belangrijk voor bedrijfs- en verzekeringsartsen wanneer een letselschadezaak loopt.
Re-integratie

Ongeschikt voor militaire dienst

Bij verzuim van een militair loopt het re-integratietraject op basis van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) in tijd parallel aan het militaire geneeskundig onderzoek (MGO). Dit artikel legt bloot dat geschiktheid voor reguliere (civiele) arbeid niet noodzakelijkerwijs betekent dat betrokkene kan terugkeren naar eigen (militaire) werkzaamheden.