Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Optimale inzet van pob’ers

Mindy Tan
Linda Zahir
Judith Bos
Sinds enkele jaren werken bedrijfsartsen met taakdelegatie met pob'ers. Het inzetten van de pob'er kan de bedrijfsarts ondersteunen bij inzetbaarheidsvraagstukken.¹ De inrichting van taakdelegatie binnen een arbodienst kan relevant zijn voor de samenwerking tussen bedrijfsartsen en pob'ers.
Dmitrii Musku/iStock
Onderzocht is wat de ervaringen zijn van pob’ers, zodat arbodiensten zo nodig hun inrichting daarop kunnen laten aansluiten. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag werden in de periode april tot en met augustus 2021 interviews afgenomen bij zeven pob’ers bij een landelijk opererende arbodienst. De interviews zijn opgenomen, getranscribeerd en thematisch geanalyseerd.

Samenwerking tussen bedrijfsarts en pob’er

Uit de interviews kwamen naast de thema’s ‘spreekuur’ en ‘variaties in samenwerking’ onderwerpen aan de orde rond het thema ‘de basis voor samenwerking tussen bedrijfsarts en pob’er’. Het hebben van onderling vertrouwen wordt door de deelnemers gezien als basis voor een goede samenwerking. Inzicht krijgen in elkaars werkwijze, de samenwerking met elkaar kunnen evalueren en ruimte om elkaar te leren kennen zijn factoren die hieraan bijdragen volgens de deelnemers.A

Tabel 1: Uitspraken.

A
‘Ja, vertrouwen dat je op een gegeven moment die vertrouwensband met elkaar hebt. Dat de bedrijfsarts ook geneigd is om de afspraken na de probleemanalyse bij mij in te plannen. En wat ik zeg, er zit wel wat verschil in.’ (Pob’er-2)
B
‘Want, met hoe meer artsen je werkt, hoe meer je moet onthouden. Hoe meer afspraken je hebt, hoe meer je moet switchen.’ (Pob’er-5)

In aanvang alle dossiers samen bespreken

Door in aanvang alle dossiers samen te bespreken wordt duidelijk wat men van elkaar kan verwachten. De aanwezigheid van machtsverhoudingen en de persoonlijkheid van de bedrijfsarts kan belemmerend werken voor openheid van de pob’er richting de bedrijfsarts. Het werken met een taakdelegatie-overeenkomst, deze af en toe evalueren en het ontvangen van heldere opdrachten van de bedrijfsarts worden als helpend ervaren.
‘Door alle dossiers te bespreken wordt duidelijk wat men van elkaar kan verwachten’
Tenslotte wordt genoemd dat de mogelijkheid tot ad-hocoverleg met de bedrijfsarts en toegang tot relevante (medische) informatie bijdragen aan een goede samenwerking. Het aantal artsen met wie pob’ers een taakdelegatie-overeenkomst hebben varieert van drie tot negen. Samenwerken met te veel artsen kan leiden tot minder overzicht in het werk en meer noodzaak tot schakelen, wat volgens een aantal deelnemers ten koste kan gaan van de kwaliteit van het werk.B

Meer aandacht

Daarnaast wordt nog aangegeven dat de relatief nieuwe functie van de pob’ers door enkele deelnemers gelinkt wordt aan de mate waarin casussen worden teruggepland in de agenda van pob’ers. De wens is om samen te werken binnen casussen en niet alleen betrokken te zijn bij intakes.

Dit onderzoek belicht het perspectief van de pob’ers. Meer aandacht voor de samenwerking met de bedrijfsarts zou kunnen bijdragen aan het optimaal inzetten van pob’ers. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de medische vervolgopleiding tot bedrijfsarts bij de Sociaal-geneeskundige Beroepsopleiding (SGBO) in Nijmegen en in samenwerking met de Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek van Zorg van de Zaak.

Referentie

1.Kansen van taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg, een juridischempirische verkenning. Batenburg RS, Versteeg SE, Dute JCJ, 2017.

Kijk voor de uitgebreide versie van dit onderzoek op tbv-online.nl.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen
account, maak dan hieronder een account aan.
Lees ook de spelregels.