Home Tags Opinie

opinie

Waarheidsvinding

Misschien wordt u er een beetje moedeloos van als u het artikel van Van Staveren leest wat er allemaal aan onderzoek nodig kan zijn om een simulant te ontmaskeren. Hebben we wel de beschikking over de noodzakelijke instrumenten en kunnen we er wel genoeg tijd voor vrijmaken? Want de factor tijd is wezenlijk om tot een verantwoorde conclusie te komen. En dat is precies wat we in deze special willen laten zien. Goed verzekeringsgeneeskundig onderzoek, met een conclusie die staat als een huis, vergt soms veel tijd èn deskundigheid.

lezersforum

De uitkomst was beschamend voor health professionals Het februarinummer van TBV met als thema Asbest bevat een interessante en goed onderbouwde bijdrage over de geschiedenis van de totstandkoming v...

Sociale geneeskunst: balanceren tussen regelgeving en cliënt

Tegen het eind van de lente vinden traditiegetrouw de Bedrijfsgeneeskundige Dagen plaats. Traditiegetrouw in Papendal te Arnhem. Dit jaar is het weer zover op 23 en 24 mei aanstaande.

Ziekte bij een arbeidsconflict

Al vele jaren geldt de STECR-werkwijzer Arbeidsconflicten als een gezaghebbend protocol hoe als bedrijfsarts op verzuimspreekuur te acteren bij een individuele patiënt met een arbeidsconflict.

De kern van ons vak

Waar draait het om in de sociale geneeskunde? Wat is essentieel in de beoefening van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde?
Opleiding en registratie

Een requiem voor de bedrijfsarts?

‘Het roer moet om! Wij denken dat de rol en positie van de bedrijfsarts essentieel anders moet worden ingevuld.

Van taakdelegatie naar taakherschikking…

Vergrijzing en duurzame inzetbaarheid zijn steeds belangrijker thema’s, zeker als het gaat om de beschikbaarheid van voldoende dokters.

Oligarchische trekken

Wat is dat toch met die oudere bedrijfsartsen die na jaren met de poten in de modder van het bedrijf te hebben gestaan, willen vluchten naar de droge dreven van de zorg.1 Voelen ze zich niet gewaardeerd of missen ze de erkenning van de grote jongens. ‘Je kunt altijd nog bedrijfsarts worden’, tekende illustrator Peter van Straaten ooit. Het zit ’m, zo lijkt het, vooral in de aard van het werk. Dat is saai geworden. Alleen maar verzuim. Inderdaad, tegen jonge artsen zou ik dan ook willen zeggen: word geen bedrijfsarts. Tenzij door de markt gedwongen, zoals in de jaren 80 veel van de aanstaand gepensioneerde bedrijfsartsen overkwam. Gelukkig bleek achteraf het bedrijfsartsenschap toch reuze mee te vallen.

Asbest

Precies 50 jaar geleden, op 23 februari 1969, promoveerde Jan Stumphius in Amsterdam op zijn baanbrekende onderzoek Asbest in een bedrijfsbevolking. En het is ruim 25 jaar geleden dat in Nederland het asbestverbod van kracht werd. Zo lang heeft het dus nog geduurd – bijna 25 jaar – voordat beschikbare kennis resulteerde in adequate regelgeving.

Stilte voor de storm?

Het kabinet is met ingang van dit nieuwe jaar toch al ruim een jaar ‘oud’, maar op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg en sociale verzekering hebben we nog weinig concreets gezien.