Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Kunnen is nog geen doen – let zowel op performance als capacity

In een reactie op het proefschrift van Kristel Weerdesteijn, over arbeidsongeschiktheid en subjectieve gezondheidsklachten, schrijft adjunct-hoofdredacteur Joost van der Gulden een blog over performance en capacity.
Wet en ethiek

Het duurzaamheidscriterium: niet uitvoerbaar!     

Het duurzaamheidscriterium is met goed fatsoen niet goed uitvoerbaar, stelt verzekeringsarts en jurist Jim Faas. Daar zijn twee heel belangrijke redenen voor, die op zich al voldoende zijn om acuut met deze beoordelingen te stoppen. Er is namelijk geen enkele oplossing in zicht.

Het ziektebriefje is niet meer van deze tijd

Bij ziekte wordt in België vaak een ziektebriefje of doktersverklaring gevraagd om de afwezigheid van het werk te staven. Die justifiëring wordt in een eerste ziektemaand vaak geëist door de werkgever, die instaat voor 1 maand loondoorbetaling. Na die maand is een arbeidsongeschiktheidsattest nog steeds aan de orde, maar is het de sociale zekerheid die een lager vervangingsinkomen voorziet: de werknemer valt terug op 60 procent van het laatst verdiende loon.

Marginaal belastbaar, een uitkomst in heden en toekomst

Marginale mogelijkheden houdt in dat de arbeidsmogelijkheden van de werknemer dermate laag zijn dat er geen reëel aanbod is voor een re-integratietraject tweede spoor (Werkwijzer Poortwachter 01-05-2020 pagina's 17, 23 en 37). Dan kunnen we als bedrijfsarts verantwoorden een zo zinloos re-integratietraject tweede spoor achterwege te laten. Marginale mogelijkheden is een net wat gunstiger situatie dan geen benutbare mogelijkheden volgens het schattingsbesluit (GBM). De situatie van GBM is zeldzaam.

Ziekte bij een arbeidsconflict

Dat gezag vind ik om twee redenen ten onrechte. Ten eerste vind ik dat STECR niet de instantie is die dit gezag zou moeten dragen. Ten tweede kan ik als medicus practicus met die werkwijzer niet behoorlijk uit de voeten. Er staan niet de handvatten in die ik in mijn eigen praktijk zo nodig heb. […]

TBV-congres