Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Kennis en kwaliteit

‘Het is belangrijk om meer rekening te kunnen houden met wat de klant echt nodig heeft.’

Op donderdag 3 februari 2022 om 13.45 uur zal Kristel Weerdesteijn haar promotie getiteld Work-related functioning among long-term sick-listed workers with persistent subjective health complaints verdedigen in de Aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Re-integratie

Niet-aangeboren hersenletsel en werk

In de eerste drie tot zes maanden vindt neurologisch herstel plaats, daarna berust verbetering van functioneren met name op het beter leren omgaan met de gevolgen van NAH, bijvoorbeeld door het aanleren van compensatiestrategieën. Voor ieder individu zijn de gevolgen en de ernst van de gevolgen anders, mede afhankelijk van de grootte en locatie van […]

Dementie op jonge leeftijd: epidemiologie en oorzaken

Dementie – in de DSM-5 uitgebreide neurocognitieve stoornis genoemd – is een syndroomdiagnose waarbij er stoornissen in twee of meer cognitieve domeinen bestaan. Dit betreft de domeinen van het geheugen, de executieve functies, de visuospatiale functies, de taalfuncties, naast gedrag en persoonlijkheid. Van belang om te weten is dat voor de diagnose dementie een geheugenstoornis […]

Handvatten om persoonlijk functioneren in kaart te brengen

De eerste stappen Het bewustzijn Het begint bij het vaststellen van het bewustzijn volgens de Glasgow Coma Scale.1 Aangenomen dat daar bij onze populatie geen beperkingen zitten, moet vervolgens onderscheid gemaakt worden tussen zintuiglijke input, verwerking en de output. De input Informatie van de zintuigen komt in de hersenen binnen in de primaire sensorische gebieden. […]

Echte liefde

Betrokkene is bekend met severe combined immunodeficiency (SCID) waarvoor zij in het verleden een beenmergtransplantatie onderging en nu nog maandelijkse immunoglobulinen krijgt toegediend. Zij is ook bekend met een spastische diplegie, zij heeft spitsvoeten en loopt moeizaam. De oorzaak daarvan is altijd onbekend gebleven. Haar ontwikkeling is in het algemeen achtergebleven; zij is zeer klein […]

Geen woorden maar daden

Casus vrachtwagenchauffeur met lumbosacraal radiculair syndroom De neuroloog heeft aangegeven dat een operatieve ingreep (voorlopig) niet nodig is. Voor het laden en lossen moet hij een aantal keer per dag met zware slangen slepen en deze koppelen aan een installatie en aan de vrachtwagen. De overige tijd bestuurt hij de vrachtwagen, exclusief pauzes. In het […]

Prognose beoordeling door verzekeringsartsen

Naast bijvoorbeeld de invloed op therapeutische beslissingen is prognose ook sociaaleconomisch van belang vanwege de binnen de Nederlandse wetgeving aanwezige relatie met duur en hoogte van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wereldwijd ervaren artsen problemen bij de beoordeling van de prognose en er is weinig bekend over het prognostische proces dat verzekeringsartsen doorlopen. Het doel van dit kwalitatief […]

Preventief advies bij werkgebonden slaapritmeproblematiek

Een medewerker heeft zelf een afspraak gemaakt voor het preventieve spreekuur. Ik heb hem nooit eerder gesproken, ook niet wegens verzuim. De medewerker vertelt dat hij tussen 4-5 uur in de ochtend moet opstaan, 1 tot 2 uur moet reizen met de auto en om 6.30 start met zijn werk. Zijn werkdag eindigt vroeg in de middag. Hij doet dit een werkweek achtereen, vervolgens heeft hij een werkweek waarbij hij tijdens kantooruren werkt, vanaf 9 uur met een reistijd van een 0,5-1 uur. Dus er is sprake van een wekelijks wisselend ritme.

Tuberculose tijdens zwangerschap of kraambed

Het beoordelen van causaliteit tussen arbeidsongeschiktheid en zwangerschap en bevalling is een van de beoordelingen binnen het verzekeringsgeneeskundig vakgebied. Bij deze beoordeling speelt naast de vraag of er sprake is van ongeschiktheid voor het laatst verrichte werk, de vraag of deze het rechtstreeks gevolg is van de zwangerschap en bevalling. Om deze vraag in onze casus goed te kunnen beantwoorden is nader literatuuronderzoek verricht.

TBV-congres