Communicatie

Communicatie

Motiverende gespreksvoering bij re-integratie in België

Onderzoek in het kort: Motiverende gespreksvoering bij re-integratie in België, de ervaring van arbeidsongeschikte personen. Rymenans, C. Vanovenberghe, M. Du Bois, A. Van den Broeck, and E. Lauwerier, “Process Evaluation of a Motivational Interviewing Intervention in a Social Security Setting: A Qualitative Study among Work-Disabled Patients,” J. Occup. Rehabil., pp. 1–16, Apr. 2023, doi: 10.1007/S10926-023-10108-4.Auteur: […]
Communicatie

Verminderd vaardig binnen sociale zekerheid

Methode: 567 leden van het online cliëntpanel van UWV met een WIA-WGA-uitkering vulden een vragenlijst in over socialezekerheidsvaardigheden. Figuur 1 laat zien welke vaardigheden en domeinen werden bevraagd. Ook bevatte de lijst vragen over sociaal-economische factoren (onder meer geslacht, opleidingsniveau, woonregio en beheersing van het Nederlands). Er werd bepaald in welke mate verminderde socialezekerheidsvaardigheden voorkomen […]

Shared decision making in het spreekuur van de bedrijfsarts

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Femke van Roosendaal-Bous met haar onderzoek Samen is beter. Of toch niet...?

TBV-congres

20e TBV congres

Van der Valk Hotel Utrecht | Utrecht