Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Verslag minisymposium NSPOH

Nikki van der Heide
Esther van Dam
Pim Knuiman
Tijdens een NSPOH-minisymposium op 21 maart 2024 presenteerden aios bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde hun onderzoek. Zoals gebruikelijk kwamen er weer uiteenlopende onderwerpen aan bod.

Leefstijlbespreking is een cruciaal thema binnen de bedrijfsgeneeskunde.

Leefstijlbespreking

Leefstijl is een cruciaal thema binnen de bedrijfsgeneeskunde, waar artsen frequent mee te maken krijgen. Ongezonde leefgewoonten kunnen het herstel en de re-integratie van patiënten beïnvloeden. Dit onderzoek onderzocht de mate waarin bedrijfsartsen aandacht besteden aan leefstijl en de factoren die hierop van invloed zijn. De onderzoekers verspreidden een online vragenlijst onder bedrijfsartsen en artsen in opleiding.

De resultaten toonden aan dat hoewel de meerderheid van de deelnemers regelmatig leefstijlthema’s bespreekt, voeding vaak onderbelicht blijft. Hoewel de meeste artsen leefstijlbespreking als hun taak zien en daarvoor ook voldoende kennis hebben, wijst een aanzienlijk aantal op een gebrek aan ondersteunende materialen vanuit de organisatie/arbodienst zoals flyers en ander beeldmateriaal. Het benadrukken van voeding en het gebruik van ondersteunende materialen, kunnen de effectiviteit van deze gesprekken vergroten. Verdere studies, zoals de manier waarop bedrijfsartsen leefstijl bespreken, zijn nodig om praktijkgerichte aanbevelingen te doen.

Salarisongelijkheid

Een actueel thema van discussie betreft de aanhoudende loonkloof tussen mannen en vrouwen. Het tweede onderzoek richtte zich op de salarisongelijkheid binnen de bedrijfsgeneeskunde. Door middel van een digitale enquête werden gegevens verzameld over het salaris van artsen die niet in opleiding zijn tot specialist in de bedrijfsgeneeskunde. Uit de resultaten bleek een ongecorrigeerd verschil in loon tussen mannen en vrouwen. Echter, na correctie voor verschillende factoren zoals opleidingsniveau, werkervaring en leeftijd, werd vastgesteld dat geslacht geen significante rol speelt bij het verklaren van de gecorrigeerde loonkloof. Daarentegen lijken functie als bedrijfsarts, hoeveelheid werkervaring en het hebben van een vast dienstverband wel een significante rol te spelen bij het verklaren van de gecorrigeerde loonkloof.

Reden voor keuze bedrijfsgeneeskunde

Het onderzoek richtte zich op beginnende (bedrijfs)artsen, waaronder aios en anios bedrijfsgeneeskunde die recent voor het vakgebied hebben gekozen. Welke overwegingen zijn voor hen van belang bij deze keuze, nu ze enige tijd in het werkveld actief zijn? Zeven van deze artsen werden geïnterviewd aan de hand van semigestructureerde interviews. Uit de resultaten bleek dat de meest voorkomende redenen om voor het vak te kiezen de goede werk/privébalans en de mogelijkheid om zelf de agenda te beheren waren. Ook gaven velen aan dat zij impact willen hebben op de gezondheid van de medewerkers. Daarnaast bleek het opbouwen van betekenisvolle werkrelaties van groot belang voor bijna alle respondenten, terwijl eentonig en solistisch werken als minder plezierig werd ervaren. Deze positieve aspecten van het vak zouden benadrukt kunnen worden in de promotie van het vakgebied.

Nieuwe multidisciplinaire besprekingswijze in de Ziektewet

Binnen het UWV heeft een aios onderzoek verricht naar een nieuwe multidisciplinaire werkwijze binnen de Ziektewet. In deze nieuwe werkwijze wordt er samengewerkt in een multidisciplinair team, bestaande uit teamondersteuners, re-integratiebegeleiders, arbeidsdeskundigen, sociaal medische verpleegkundigen en artsen. Dit team bespreekt nieuwe ziektegevallen, waarbij zorgvuldig wordt overwogen wanneer en door welke teamleden deze cliënten het beste kunnen worden begeleid. Het onderzoek richtte zich op het vergelijken van de uitstroom van vangnetters tussen de nieuwe en oude werkwijze. Opvallend was dat er een positieve trend werd waargenomen in de uitstroom bij de nieuwe werkwijze, met een percentage van 86,3% vergeleken met 13,7% bij de oude werkwijze.

Effect van de inzet van een psycholoog voorspellen

Psychische aandoeningen zoals depressie en angst zijn vaak de oorzaak van langdurig verzuim onder werknemers. Behandelingen door psychologen, zoals cognitieve gedragstherapie kunnen een positieve impact hebben op de duur van dit verzuim. Verschillende factoren, waaronder depressie, angst, geslacht en eerdere mentale klachten, worden geassocieerd met langdurig verzuim. In dit onderzoek is onderzocht of (bedrijfs)artsen nauwkeurig de verzuimduur kunnen voorspellen in gevallen waarbij behandeling door een psycholoog wordt ingezet. Uit het onderzoek bleek dat het voor bedrijfs)artsen lastig is om een betrouwbare inschatting kunnen maken van het effect van psychologische behandeling op de duur van het verzuim. Een mogelijke verklaring is dat diverse factoren, naast het biomedische model, een rol spelen bij verzuim.

WIA verkorte wachttijd bij cliënten met een CVA

Volgens de richtlijn niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie zou een verkorte wachttijd voor de WIA niet kunnen worden toegekend, omdat er namelijk pas na twee jaar kan worden uitgegaan van een eindsituatie. Maar toekenningen van een IVA-uitkering bij cliënten met een CVA komen in de praktijk wel voor. Een aios verzekeringsgeneeskunde heeft onderzoek gedaan naar de factoren die van invloed zijn op een beoordeling. Uit het onderzoek komt naar voren dat de onderwerpen ziektebeeld, behandeling, beloop en cliëntgebonden factoren belangrijke criteria zijn voor verzekeringsartsen bij het toekennen of afwijzen van een IVA-uitkering.

Auteurs

Nikki van der Heide en Esther van Dam zijn aios bedrijfsgeneeskunde. Pim Knuiman is docent onderzoek NSPOH. Contact: Pim Knuiman, p.knuiman@nspoh.nl

 

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen
account, maak dan hieronder een account aan.
Lees ook de spelregels.