Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 460 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Interdoktervariatie in duurbelastbaarheid

Dit onderzoek richt zich op de interdoktervariatie bij de beoordeling in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA-beoordeling) bij klanten die arbeidsongeschikt zijn gemeld wegens borstkanker. Dit onderzoek richt zich specifiek op borstkanker omdat het een afgebakende klantengroep betreft, er een verzekeringsgeneeskundig protocol Borstkanker8 beschikbaar is, het een veelvoorkomende aandoening is […]

Hoogbegaafden bij de verzekeringsarts

Als de definitie van Mensa, een internationale vereniging voor hoogintelligenten, aangehouden wordt, komt hoge intelligentie bij 2 procent van de bevolking voor. Hoogbegaafdheid is meer dan heel intelligent zijn. Het bestaat uit een set eigenschappen die bij veel hoogintelligenten wordt gezien en van invloed is op hoe iemand functioneert, zichzelf ziet en door anderen wordt […]
Beroepsziekten

Gehoorschade is nog altijd actueel

Het aantal meldingen van beroepsgebonden gehoorschade bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) neemt af. Het is niet waarschijnlijk dat dit de werkelijkheid representeert. Dit artikel meldt de herziening van de registratierichtlijnen ter ondersteuning van een goede bedrijfsgeneeskundige praktijk voor zowel vaststelling als preventie van gehoorschade en tinnitus als beroepsziekte. Jaarlijks rapporteert het NCvB over […]
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Werken met taakdelegatie

Werken met taakdelegatie moet. Anders wordt de weg naar uitvoerbare en toekomstbestendige sociale zekerheid een lange lijdensweg. Hoe kan de verzekeringsgeneeskundige praktijk verbeteren met taakdelegatie? En wat betekent het voor de corebusiness, het claimbeoordelen?
Re-integratie

Werkhervatting na THP en TKP

In de praktijk is er nauwelijks contact tussen de orthopedisch chirurg en bedrijfsarts tijdens de begeleiding van het werkhervattingstraject van patiënten met een totale heup- of knieprothese (THP en TKP). Als dat contact er wel is, dan blijkt dat bijna altijd geïnitieerd door de bedrijfsarts, maar dit gebeurt sporadisch.

‘Verzekeringsarts neem de regie, dit is je kans!’

Verzekeringsarts Chantal Gielen is per oktober vorig jaar benoemd tot medisch adviseur bij UWV SMZ. Ze volgt in die functie Herman Kroneman op die met pensioen gaat. In een dubbelinterview geven zij hun visie op de toekomst van de verzekeringsgeneeskunde binnen UWV. Een toekomst waarin de verzekeringsarts een regierol heeft, re-integratie centraal staat en de claimbeoordeling faciliterend is aan terugkeer naar werk.

Vangnetters met psychische klachten

Zo'n 40 procent van de vangnetters* ervaart psychische klachten.1 Vergeleken met werknemers in loondienst hebben vangnetters een langere verzuimduur.2 De houdingen en opvattingen van vangnetters ten aanzien van werkhervatting zijn voorspellend voor de verzuimduur en werkhervatting.3
Re-integratie

Untire-app tijdens re-integratie

Kankerpatiënten ervaren moeilijkheden bij de terugkeer naar het werk als gevolg van de kanker en de behandeling daarvan.1 De Untire-app blijkt volgens een RCT-studie een effectief zelfmanagementprogramma.
Re-integratie

Arbeidsgerichte zorg bijnierziekte

Meer aandacht voor arbeid binnen de zorg, dat is het uitgangspunt van de KNMG-visie Zorg die werkt, ook wel arbeidsgerichte zorg genoemd (KNMG, 2017). In de praktijk krijgt dit echter mondjesmaat vorm. De zorg in het ziekenhuis richt zich over het algemeen nog vooral op het diagnosticeren en behandelen van ziekte en minder op het functioneren van mensen in het dagelijkse leven.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Een nieuw MAOC…

Alexandrov en Spanjer zwengelen in TBV 6 2022 een discussie aan over de invulling van het MAOC. De juiste interpretatie van het MAOC wordt opgevoerd als probleem dat moet worden opgelost. Bestaande richtlijnen zouden niet volstaan. Dus moet de politiek de polisvoorwaarden verduidelijken.