Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 633 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

Agressie tegen artsen is een wereldwijd probleem

Uit de vele en gevarieerde bijdragen in dit themanummer blijkt dat er veel bekend is over agressie. Het komt ook voor op de werkvloer van artsen, maar grootschalige onderzoeken op dit gebied blijven achter. Kumari en collegae publiceerden een beschrijvend review waarvoor men zocht naar Engelstalige literatuur tussen 2000 en 2019. In de literatuurlijst werden 35 referenties van wisselende kwaliteit opgenomen, waarbij de exclusiecriteria niet duidelijk zijn.

Agressie raakt ons allen

Agressie op de werkvloer is een complex en ingrijpend fenomeen dat ook ons als bedrijfs- en verzekeringsartsen raakt. Het komt in verschillende vormen voor, variërend van non-verbaal tot verbaal en zelfs fysiek. Collega De Lange deelt in haar column hoe agressie niet alleen haarzelf, maar ook haar zoon heeft getroffen. Het illustreert de diepgaande impact die agressie kan hebben, niet alleen op het professionele leven van artsen maar ook op hun persoonlijke omgeving.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Criteria voor arbeidsongeschiktheid

Minister Van Gennip stelde 9 november 2022 de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) in met als opdracht om alternatieven aan te dragen voor het huidige stelsel, gezien de problemen die er zijn. In de opdracht wordt ook gewezen op zaken die specifiek de verzekeringsartsen betreffen, namelijk de achterstanden in de beoordelingen en het criterium voor arbeidsongeschiktheid. In dit artikel gaan we in op het criterium voor arbeidsongeschiktheid.
Beroepsziekten

Ankylostomiase in de Waalse steenkoolmijnen

België hanteert een officiële lijst van erkende beroepsziekten waarvan de ankylostomiase, die veroorzaakt wordt door een besmetting met de nematode Ancylostoma duodenale, deel van uitmaakt.1, 2 Werknemers met die ziekte komen onder voorwaarden in aanmerking voor compensatie.
Beroepsziekten

Kanker van neus(bij)holte door werk

Kanker van de neusholte of neusbijholte, ook wel sinonasaalcarcinoom genoemd, is een betrekkelijk zeldzame vorm van kanker in het hoofdhalsgebied die ontstaat in het slijmvlies van een van de neusholten of de neusbijholten. Jaarlijks krijgen ongeveer 150 mensen de diagnose.1, 2
Kennis en kwaliteit

Het regent nieuwe winden

Tijdens de VG-dagen van 8 t/m 10 november 2023 regende het nieuwe winden in het herfstige Almere. We lieten ons graag even meevoeren, want het weer buiten kon niet verhinderen dat we ons binnen konden laven aan een veelheid van actuele thema's.
Beroepsziekten

Regeling TSB

Vanaf de start van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) hebben ruim 400 mensen een aanvraag voor de tegemoetkoming ingediend. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden geeft het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) aan hoe de procedure verloopt en wat bedrijfs- en verzekeringsartsen kunnen doen.
Wet en ethiek

Morele vragen vereisen speciale aanpak

De sociale geneeskunde van arbeid en gezondheid (arbeidsgeneeskunde) is een uitdagend werkveld. De problemen die zich hier voordoen zijn complex. Er zijn meer partijen - belanghebbenden - op het speelveld dan alleen de dokter en de patiënt. De leef- en arbeidssituatie spelen mee. Dat vraagt om een speciale aanpak.

‘Risicogroepen beter in kaart brengen’

Birgit Gielen heeft als directeur de dagelijkse leiding over het in Brussel gevestigde InterMutualistisch Agentschap (IMA). Dit instituut telt 22 medewerkers en kan qua werkzaamheden omschreven worden als een ‘lightversie' van het Nederlandse Nivel. Bij het IMA werken met name dataspecialisten en -analisten. Birgit zelf promoveerde in de biologie en heeft een researchachtergrond.
Preventie

Het capability-gedachtegoed

In korte tijd is het capability-denken steeds invloedrijker geworden, ook binnen de bedrijfsgezondheidszorg. Zo is het omarmd door de NVAB, opgenomen in de richtlijn Psychische problemen en biedt de NSPOH scholing over het capability-denken voor bedrijfsartsen en andere professionals. Maar waarom is dit gedachtegoed eigenlijk relevant voor arboprofessionals zoals de bedrijfsarts?
Nieuwsbrief