Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 540 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
Kennis en kwaliteit

Werken met een medisch secretaresse

Er is een groot tekort aan verzekeringsartsen (VA's) bij het UWV. 1,2 Als oplossing hiervoor begon het UWV in 2011 met het inzetten van taakondersteuning door medisch secretaresses (MS). 1 Dit houdt in dat de MS door een VA wordt ingezet om administratieve en secretariële taken over te nemen die anders door de VA zelf worden verricht.
Kennis en kwaliteit

Taakdelegatie in het curriculum

Het doel van de medische vervolgopleiding is om een volwaardig en breed ontwikkelde verzekeringsarts te worden. Om dit doel te bereiken zal het ook noodzakelijk zijn om voldoende bekwaam te worden in het delegeren van werktaken. Dit is onvermijdelijk om te ontwikkelen in de veranderende werkmethodiek binnen het UWV
Opleiding en registratie

‘Het voelt als een vliegwiel, je gaat harder’

Hoe ga je als praktijkopleider en aios om met leren werken met taakdelegatie tijdens de opleiding? Zij-instromer in de opleiding tot verzekeringsarts Metha Maenhout en haar opleider Rokajja Asgarali zien vooral voordelen. 'Het is voor mij een goede les om dit al tijdens de opleiding te doen en het heeft mijn werk alleen maar leuker gemaakt.'
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Kritische blik op methodisch beoordelingsgesprek

Het beoordelingsgesprek is de eerste en vaak voornaamste bron van informatie ten behoeve van de beoordeling door de verzekeringsarts. Het is de plek waar de abstracte juridische criteria worden toegepast op de situatie van de individuele cliënt. Die zit in een situatie waarvan de spelregels niet zo duidelijk zijn voor hem of haar en waarvan het resultaat grote financiële en sociale impact heeft.
Kennis en kwaliteit

Taakdelegatie in de dagelijkse praktijk

Een beetje licht brengen, met plezier werken aan goede dienstverlening en je ontwikkelen als mens en professional. Al meer dan vijf jaar werken we, met taakdelegatie, samen om dit bij klanten werkelijkheid te maken. We leerden van de successen en van wat niet goed ging. Graag delen we die inzichten en de werkwijze die daaruit is ontstaan.
Preventie

Verzuim door tenniselleboog

Draaien van de arm: bij hoe vaak per dag spreek je van 'hoge blootstelling op werk' en 'kans op arbeidsgebonden overbelastingsletsel van de laterale epicondylitis of tenniselleboog'? Dr. Paul Kuijer en collega's vatten het uitgebreide artikel hieronder samen.
Kennis en kwaliteit

Taakdelegatie: verrijking of uitholling?

Kansen en beperkingen. De roze of de zwarte bril. Je komt ze bij elk dilemma tegen. Ook bij taakdelegatie. Want is dat nu een verrijking of uitholling van ons vak als bedrijfsarts? Met samenwerken als doel is het absoluut een verrijking. Om hier écht verder mee te komen moeten we wel denken vanuit kansen, mogelijkheden en meerwaarde. En durven toegeven dat vertrouwen het succes bepaalt en het protocol de randvoorwaarde is.
Chronische ziekten

Kwestie van perspectief

De discussie over ME/CVS wordt vaak vertroebeld door conceptuele misvattingen. Deze kunnen leiden tot een onjuiste beoordeling van de beperkingen en/of onterechte dan wel onredelijke behandelingseisen. Hierna volgt een korte bespreking van deze misvattingen. Daarbij komt ook aan de orde dat het voor de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid niet uitmaakt of de diagnose ME/CVS of somatisch-symptoomstoornis wordt gesteld.
Kennis en kwaliteit

Samenwerking en werkplezier met pob

Krapte op de arbeidsmarkt van de bedrijfsgezondheidszorg en een dreigend tekort aan bedrijfsartsen reikt naar een oplossing in de vorm van taakdelegatie. In dit pilotonderzoek werd onderzocht welke aspecten van taakdelegatie en samenwerken met de pob (praktijkondersteuner bedrijfsarts) invloed hebben op het werkplezier van bedrijfsartsen bij Zorg van de Zaak.
Kennis en kwaliteit

‘Verzuim is een mooi aanknopingspunt bij preventie’

Werken in de verlengde arm is momenteel een hot item. Voor bedrijfsarts Eveline Knibbeler en arbeidsdeskundige Mieke Rabou is taakdelegatie echter al meer dan vijftien jaar dagelijkse praktijk. Al het verzuim, ongeacht de uitvalgrond, begint bij de arbeidsdeskundige.