Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 665 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

Stigma en discriminatie grote belemmering

Mensen met psychische aandoeningen zijn drie tot zeven keer vaker werkloos dan mensen zonder deze gezondheidsproblemen.1Dit is problematisch omdat goed werk juist bijdraagt aan gezondheid en herstel2 en omdat werkloosheid op zichzelf samenhangt met een slechtere (mentale) gezondheid3, armoede3 en een hoger risico op suïcide4. Bovendien zijn maatschappelijk gezien alle potentiële arbeidskrachten hard nodig door vergrijzing en personeelstekorten.
Preventie

NPO bij expertise-onderzoek

Binnen de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde worden regelmatig verdiepende expertise-onderzoeken ingezet wanneer er behoefte is aan een objectieve medische beoordeling, die buiten het bereik van de reguliere bedrijfs- en verzekeringsartsenpraktijk valt. Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) kan onderdeel zijn van een expertise-onderzoek. Dit NPO heeft dan een cruciale rol bij het beoordelen van de cognitieve en psychische functies van individuen in relatie tot werk- en verzekeringsgerelateerde aangelegenheden.
Wet en ethiek

Deskundigen in het bestuursrecht

Tot zo'n 15 jaar geleden zocht de bestuursrechter bij twijfel aan het verzekeringsgeneeskundig oordeel zijn heil bij psychiaters, neurologen en orthopedisch chirurgen. Aan hen werd de ultieme expertise toegedicht bij meningsverschillen over arbeidsongeschiktheid. Bij hoge uitzondering kwam er een verzekeringsarts aan te pas.

Update richtlijn Depressie

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) heeft de registratierichtlijn Depressie als beroepsziekte geüpdatet.

Veilig treinen rijden met hartaandoening

Sinds er treinen rijden is er aandacht voor de medische gezondheidseisen voor de beroepsuitoefening van machinisten in het kader van de spoorwegveiligheid. De veiligheid op het spoor is afhankelijk van de adequate bediening van technische veiligheidsvoorzieningen.

Beoordeling rijgeschiktheid

Verminderde alertheid is een belangrijke factor bij verkeersongevallen met vrachtwagens. In bestaande medische richtlijnen bestaat onvoldoende houvast om medische bevindingen te vertalen naar verkeersveiligheid. Dit artikel richt zich op het maken van een eerste schatting van het aantal bedrijfsartsen dat uitspraak doet over de rijgeschiktheid van vrachtwagenchauffeurs die zich ziekmelden met een medische diagnose. In […]
Psychische aandoeningen

Type vangnet-situatie sterkste voorspeller

Bijna de helft van de ziekmeldingen in de vangnetpopulatie bij het UWV is vanwege psychische klachten. Vaak blijven deze cliënten langdurig ziekgemeld en stromen zij door naar de WIA, terwijl bekend is dat passende werkhervatting kan bijdragen aan het welbevinden. Het is daarom belangrijk om cliënten met een verhoogd risico op langdurig verzuim vroegtijdig te herkennen. Vervolgens kunnen Ziektewet-professionals begeleiding inzetten om functioneel herstel en werkhervatting te bevorderen.
Arbocuratieve zorg

NPO en mentale belastbaarheid

Mentale belastbaarheid heeft de afgelopen decennia in toenemende mate de interesse gewekt van bedrijfsartsen en wervings- en selectiecommissies betrokken bij de inzetbaarheid van werknemers. Verschijnselen zoals mentale vermoeidheid, gebrek aan concentratie en een mistig gevoel in het hoofd zijn veelvoorkomend en belemmerend voor het functioneren op het werk. In de dagelijkse praktijk van de neuropsycholoog komt de vraag om deze verschijnselen met een neuropsychologisch onderzoek (NPO) nader te objectiveren veelvuldig voor.
Kennis en kwaliteit

De (on)zin van expertises

Medische expertises kunnen door bedrijfsartsen om diverse redenen aangevraagd worden. Het aanvragen van een expertise is echter niet altijd bijdragend aan de (bedrijfsgeneeskundige) zorg voor een werkende. Wij geven argumenten om goed te overwegen wanneer een expertise van toegevoegde waarde is en wanneer niet. Bedrijfsartsen moeten niet onderschatten dat ze zelf deskundigheid hebben om werkgevers van goed advies te kunnen voorzien.
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

FCE: maak je werk leuker en doelmatiger

‘Waarom hebben we hier niet eerder van gehoord?' is één van de meestvoorkomende reacties in het onderwijs over het vaststellen van werkvermogen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen bij de NSPOH. Dan gaat het over de inzet van FCE-methoden (functionele capaciteit-evaluatie) of de zogenaamde ‘performance-based tests' om een beter beeld te krijgen van het werkvermogen van een persoon.1-4