Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Aios in onderzoek bij NSPOH

Susanne Kreder
Anouk Zielstra
Rianne Honigh-de Vlaming
Op 6 oktober 2020 presenteerden tijdens een digitaal symposium dertien aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde de (voorlopige) bevindingen van hun onderzoek, uitgevoerd in het kader van de opleiding bij NSPOH.
Wederom werd goed zichtbaar wat een schat aan data ligt bij het UWV en diverse arbodiensten voor onderzoek naar re-integratie en verzuimduur. Uit onderzoek bij het UWV bleek dat het gebruik van psychomedicatie – met bijkomende comorbiditeit en de toekomstverwachting ten aanzien van werk – significante invloed heeft op de verzuimduur bij vrouwen met een postpartum depressie en zonder werkgever. Uit een onderzoek van een bedrijfsarts kwam naar voren dat de onderliggende oorzaak van psychische problemen voorspellend is voor de verzuimduur. Bij een privégerelateerde oorzaak werd een significant langere verzuimduur gevonden dan bij een werkgerelateerde oorzaak of bij gecombineerde oorzaken, ook na correctie voor confounders. Uit kwalitatief onderzoek van een bedrijfsarts bleek dat eigen regie, boventallig re-integreren, en goede communicatie factoren zijn die een positieve bijdrage leveren bij de re-integratie na een myocardinfarct. Negatieve factoren bleken het niet betrokken zijn van de leidinggevende, naast bijkomende fysieke en psychische klachten. Een UWV-aios onderzocht of een totale knieartroseplastiek (TKA) bij langdurige arbeidsongeschiktheid leidt tot een hogere kans op return to work (RTW). Er werd geen correlatie gevonden tussen totale knieartroseplastiek en return to work. Belangrijke voorspellers voor return to work waren kostwinnerschap (+) en volledige arbeidsongeschiktheid (-).

Werkdruk

Andere aios hebben door middel van vragenlijsten zelf nieuwe data verzameld om verbanden te onderzoeken. Het onderzoek naar de associatie tussen de aanwezigheid van burn-out gerelateerde klachten bij bedrijfsartsen en de ervaren flexibiliteit in het werk had als voorzichtige conclusie dat wanneer het werk als flexibel wordt ervaren, er minder sprake is van burn-outklachten. Uit het onderzoek naar ervaren werkdruk onder basisschoolleerkrachten bleek dat ervaren werkdruk niet significant verschillend was tussen scholen met verschillende lestijdmodellen.

Aanstellingskeuring en uitval bij defensie

Door twee bedrijfsartsen bij defensie werd determinantenonderzoek gedaan. Het ene onderzoek richtte zich op de invloed van klimatologische omstandigheden bij de aanstellingskeuring van kandidaat militairen. Het bleek dat in de winter meer kandidaten de functie-eis haalden dan in het voorjaar. Verandering in temperatuur lijkt de belangrijkste klimatologische indicator. Een ander onderzoek richtte zich op de vraag of aspirant militairen met een lichaamsgewicht onder de 70 kg minder vaak in staat zijn de opleiding af te maken dan diegenen met een hoger lichaamsgewicht. Na correctie voor confounders kon geen significant verschil aangetoond worden.

Werkprocessen

Meerdere onderzoeken richtten zich op werkprocessen van verzekerings- en bedrijfsartsen. Bij de focus op knel- punten bij de begeleiding van SOLK-patiënten in de Ziektewet bij UWV kwam met name tijdgebrek van de arts als grootste knelpunt naar voren. Uit UWV-data bleek dat psychiatrische expertise regelmatig leidt tot een aanpassing in de belastbaarheid, met een wijziging in het arbeidsongeschiktheidspercentage tot gevolg. Wat betreft bezwaarprocedures leidden psychiatrische expertises niet tot een hoger percentage gegrondverklaarde bezwaarzaken. Een derde onderzoek bekeek in hoeverre cliënten met ongeneeslijke kanker, die een IVA kregen, na een jaar nog in leven waren. Iets meer dan de helft leefde een jaar na IVA toekenning nog.

Taakdelegatie en second opinion.

De bedrijfsarts die taakdelegatie onderzocht, interviewde arbo- en bedrijfsverpleegkundigen. Zij blijken de huidige situatie rondom taakdelegatie heel divers te ervaren. Belangrijke aandachtspunten zijn de mogelijkheid voor laagdrempelig overleg en het maken van heldere afspraken met de bedrijfsarts. Uit een onderzoek naar second opinions door bedrijfsartsen komt naar voren dat als deze leidde tot een afwijkend advies, dit in 90% van de gevallen door de primaire bedrijfsarts werd overgenomen.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen
account, maak dan hieronder een account aan.
Lees ook de spelregels.