TBV magazine nr. 5, 2023

  Vroege opsporing van T2DM bij ploegendienst medewerkers | Nachtwerk: Evaluatie van pilot-interventie in ziekenhuis | Werken met gehoorverlies? | ‘Oude’versus ‘nieuwe’ middenklasse | Invoering regeling TSB

  Vroege opsporing van T2DM bij ploegendienst medewerkers

  Hoe kan de arbeidsarts diabetes mellitus type 2 vroegtijdig opsporen en interveniëren? De Roeck zocht het uit in het kader van onderzoek resulterende in een scriptie arbeidsgeneeskunde begeleid door prof. Lutgart Braeckman (UGent), Sofie Acke (Mensura) en Mathieu Verbrugghe (Mensura).

  Preventie en kansengelijkheid

  Ik ben trots op alle mooie bijdragen in deze TBV. Stuk voor stuk bouwstenen voor gezond en veilig werken, het beter in kaart brengen van (risico's voor) arbeidsbelastbaarheid en adviseren over re-integratie. Bouwstenen op weg naar preventieve arbeidsgerichte zorg voor alle werkenden.

  Nachtwerk: Evaluatie van pilot-interventie in ziekenhuis

  Nachtwerk is niet goed voor de gezondheid. Er is behoefte aan effectieve interventies om nadelige effecten door nachtwerk te beperken.

  Intense trots

  Trots, dat was het. Het barmhartige gevoel dat zich verspreidde in mijn borstkas was intense trots. Het overrompelde me toen ik, na een lange dag, mijn werkkamer binnenliep. Moe, afgepeigerd misschien wel, wilde ik mijn tas inpakken en naar huis gaan. Van de weeromstuit bleef ik even stilstaan achter mijn bureaustoel om te begrijpen wat er gebeurde.

  Gehoorverlies

  Hoe kun je met gehoorverlies aan het werk blijven? Qua onderzoek is dat behoorlijk onontgonnen terrein. Hanneke van der Hoek-Snieders promoveerde erop.

  Vraag en antwoord…

  Of we het nu willen of niet we hebben als verzekeringsartsen slechts een bijrolletje bij het toetsen van het re-integratieverslag (RIV). De arbeidsdeskundige gaat op kop en moet volgens het beoordelingsprotocol vier vragen beantwoorden.

  ‘Oude’versus ‘nieuwe’ middenklasse

  Vanuit sociologisch onderzoek blijkt dat er een onderklasse, een oude en nieuwe middenklasse en een bovenklasse te onderscheiden zijn. Vanuit deze kenmerken kunnen voorspellingen gedaan worden over hun meningen over werken, wonen en hun houding ten aanzien van Europa en migranten.

  Invoering regeling TSB

  De regeling TSB (tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten) is sinds 1 januari 2023 van kracht. Werkenden die ziek zijn geworden door het werken met schadelijke stoffen kunnen dan een éénmalige tegemoetkoming aanvragen van €22.839. Vooralsnog geldt de regeling TSB voor drie beroepsziekten: longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en chronische encefalopathie door oplosmiddelen (CSE of schildersziekte).

  Arthritis psoriatica in Nederland

  Hoe zit het met de arbeidsparticipatie van patiënten met arthritis psoriatica in Nederland? Ter herinnering: het verschil tussen spondyloartritis en arthritis psoriatica is de locatie van de gewrichtsontsteking (veelal in de wervelkolom bij spondyloartritis en in de perifere gewrichten bij arthritis psoriatica) en de aanwezigheid van psoriasis. Van Hal presenteert cijfers uit een Nederlands ziekenhuis.

  RI&E en PAGO: Risico’s als basis in plaats van de gevaren

  Een RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie) en PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek) Gevaarlijke Stoffen dient naar onze mening primair op de risico's van gevaarlijke stoffen gebaseerd te zijn (risk-based), in plaats van op de gevaren (hazard-based).

  Patiënten met spondyloartritis in Vlaanderen

  Hoe zit het met de arbeidsparticipatie van spondyloartritis-patiënten in Vlaanderen? De Craemer presenteert cijfers uit een Vlaams ziekenhuis.

  De zin van het preventief spreekuur

  Het preventief spreekuur is een groot goed. De NVAB haalde de politiek in 2017 over om het preventief spreekuur (opnieuw) een wettelijk recht te maken voor de werknemer. Dit na jarenlang getouwtrek. Het open arbeidsomstandighedenspreekuur (vrije toegang tot de bedrijfsarts zonder tussenkomst van de werkgever) werd per 1 juli 2017 weer ingevoerd.

  Wanneer is onderzoek zorgvuldig?

  Een vrouw met chronische pijnklachten heeft zich arbeidsongeschikt gemeld voor haar werk in de schoonmaak. De gevraagde expertise naar aanleiding van de WIA-beoordeling is naar oordeel van het regionaal tuchtcollege voldoende zorgvuldig uitgevoerd.

  Objectief vaststellen urenbeperking

  Het vaststellen van beperking in duurbelastbaarheid is steeds een discussiepunt onder verzekeringsartsen geweest. Draagt de vernieuwde standaard Duurbelastbaarheid in arbeid bij aan meer duidelijkheid en overeenstemming? En is hierin verschil naar werkervaring (≤ 3 jaar versus > 3 jaar) in de verzekeringsgeneeskunde?

  Hoge kostenpost: verzuim psychische beroepsziekte

  Verzuim door recent begonnen psychische beroepsziekten is gemiddeld hoger (66,5 dagen) dan door bewegingsapparaatberoepsziekten (27,4 dagen). Hierdoor zijn psychische beroepsziekten een grotere kostenpost (€2,58 miljard per jaar) dan bewegingsapparaat-beroepsziekten (€0,83 miljard per jaar). Zo blijkt uit het monitoren van de periode 2014-2020 in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

  Hoe beoordeelt de arbeidsdeskundige het RIV?

  Er is weinig bekend over het arbeidsdeskundig handelen bij toetsing van het re-integratieverslag (RIV). Wel is duidelijk dat werkgevers in ruim 40 procent van de opgelegde loonsancties ontevreden zijn over de RIV-beoordeling. Daarom dit onderzoek om inzicht te krijgen in de overwegingen van arbeidsdeskundigen bij de beoordeling van het RIV.

  De regeling TSB: De drie ziektebeelden nader toegelicht