Communicatie

‘Als gendersensitieve geneeskunde het einddoel is, zijn we nog niet eens halverwege’

Op de 15e Domus Dag staat de feminisering van de medische beroepen centraal. De Domus Dagen worden georganiseerd door het Domus Overleg in samenwerking met de KNMG en Medisch Contact. De geneeskunde was lang een mannenbolwerk, maar op dit moment studeren meer vrouwen dan mannen geneeskunde en dat is natuurlijk terug te zien in het […]
Preventie

Onbekend maakt onbemind

Waarom een bijdrage van twee artsen M&G in TBV? Omdat wij het dringend nodig vinden dat er meer samenwerking komt binnen de sociaalgeneeskundige ‘familie’: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen M&G én hun hoogleraren. Dit is ook een van de conclusies uit de dialogen die de VAV (Vereniging artsen Volksgezondheid) dit voorjaar organiseerde.

Klager boos op bedrijfsarts: klacht ongegrond

Hoewel een bedrijfsarts niet professioneel de medische informatie behorend bij de WIA-aanvraag heeft afgehandeld, is de klacht die de betreffende werknemer aan het regionaal tuchtcollege heeft geformuleerd ongegrond verklaard. Feiten, klacht en verweer en overwegingen van het regionaal tuchtcollege worden hieronder samengevat. Opvallend is de nauwe blik van het tuchtcollege op de geformuleerde klacht terwijl op meerdere punten de professionaliteit te wensen overlaat.
Communicatie

Talk to the hand!

Als we de artsen in opleiding zouden vragen een top 5 te maken van lastige patiënten zou deze er ongeveer zo uitzien: patiënten die ja zeggen, maar vervolgens nee doen; patiënten die claimend gedrag vertonen en de arts voor zich willen laten werken; de patiënt die actief in de weerstand gaat tegen het advies of […]
Communicatie

Van inspanning naar ontspanning tijdens lastige momenten met moeilijke mensen

Een situatie of iemand anders wordt moeilijk of lastig wanneer mijn verwachtingen over die situatie of die ander te hoog gespannen zijn. ‘We gaan op weg naar verandering!’, of ‘Wat vorige hulpverleners niet lukte, ga ik nu wel doen’, en ‘Opgeven is geen optie!’. Drie keer hoogmoedige onzin. Want de patiënt heeft misschien hele goede […]

Op zoek naar waarheid in een meervoudige werkelijkheid

Is er binnen deze meervoudige werkelijkheid wel sprake van één waarheid? Als dat het geval is, kom je een heel eind als je je bewust bent van de verschillende werkelijkheden en van de noodzaak die te erkennen en er zo veel mogelijk bij aan te sluiten. Als dat niet het geval is, dan hebben we […]

Een klacht is een gratis advies

Door middel van interviews werd onderzocht welk effect een klacht van een cliënt op de verzekeringsarts heeft. Het betrof klachten over onheuse bejegening, het niet eens zijn met het oordeel, onjuiste rapportage en het niet verrichten van een lichamelijk onderzoek. Wat me opviel was dat de artsen voornamelijk de negatieve effecten aangeven zoals slecht slapen […]

TBV-congres

20e TBV congres

Van der Valk Hotel Utrecht | Utrecht