Home Magazine Rechten en plichten

Rechten en plichten

Wet en ethiek

Huisarts is geen bedrijfsarts

De klacht in deze tuchtzaak gaat over een huisarts die als arboarts werkzaam is bij een gecertificeerde arbodienst. Klaagster verwijt de arts onder meer dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld door diagnoses te stellen en medicatiebeleid voor te stellen in plaats van klaagsters belastbaarheid te beoordelen. Tevens zou de supervisie niet op orde zijn.
Wet en ethiek

Morele vragen vereisen speciale aanpak

De sociale geneeskunde van arbeid en gezondheid (arbeidsgeneeskunde) is een uitdagend werkveld. De problemen die zich hier voordoen zijn complex. Er zijn meer partijen - belanghebbenden - op het speelveld dan alleen de dokter en de patiënt. De leef- en arbeidssituatie spelen mee. Dat vraagt om een speciale aanpak.
Beroepsziekten

Regeling TSB

Vanaf de start van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) hebben ruim 400 mensen een aanvraag voor de tegemoetkoming ingediend. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden geeft het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) aan hoe de procedure verloopt en wat bedrijfs- en verzekeringsartsen kunnen doen.
Wet en ethiek

Werkgever klaagt over e-mail bedrijfsarts

Bedrijfsartsen communiceren veel met werkgevers en werknemers via de e-mail. Hiermee zijn oordelen en adviezen vastgelegd. Bedrijfsartsen moeten zich realiseren dat een e-mail kan worden ingebracht in een gerechtelijke procedure.
Wet en ethiek

Bedrijfsarts mist professionele distantie

Een bedrijfsarts krijgt een berisping voor onprofessioneel gedrag. Het centraal tuchtcollege oordeelde anders dan het regionaal tuchtcollege over de klacht dat de bedrijfsarts zich niet had moeten laten leiden door persoonlijke frustraties en zich in meer neutrale bewoordingen over klager had moeten uitlaten.
Wet en ethiek

Bedrijf bloedt voor niet opvolgen advies bedrijfsarts

De adviezen van een bedrijfsarts niet opvolgen kan grote financiële gevolgen hebben voor de werkgever. Softwareontwikkelaar Chipsoft sloeg het dringende advies in de wind om mediation in te zetten omdat er volgens het bedrijf geen sprake was van een arbeidsconflict. De kantonrechter oordeelde snoeihard en stelde de betrokken werknemer op vrijwel alle fronten in het gelijk. Deze kreeg onder meer een transitievergoeding en een billijke schadevergoeding. 
Belastbaarheid/beoordeling; IZP FML

Advies aan bedrijfsartsen: ‘Brand je niet aan de FML’

De Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) is een instrument voor de verzekeringsarts om de arbeidsbelastbaarheid in kaart te brengen. De bedrijfsarts doet er goed aan de FML niet te gebruiken, maar de arbeidsbelastbaarheid te beschrijven zoals de NVAB adviseert (BAR of inzetbaarheidsprofiel).
Wet en ethiek

Rapporteren kun je leren

Wie de feiten van deze zaak beschouwt kan niet anders dan concluderen dat betreffende bedrijfsarts niet heeft gehandeld zoals van een bedrijfsarts mag worden verwacht. Druk zetten om de cliënt zich te laten opereren bijvoorbeeld. En ook de wijze van rapporteren is bijzonder. Het regionaal tuchtcollege had aanvankelijk de maatregel van een tijdelijke schorsing opgelegd. In beroep bij het centraal tuchtcollege is die teruggebracht naar een berisping.