Home Magazine Redactioneel

Redactioneel

Preventie en kansengelijkheid

Ik ben trots op alle mooie bijdragen in deze TBV. Stuk voor stuk bouwstenen voor gezond en veilig werken, het beter in kaart brengen van (risico's voor) arbeidsbelastbaarheid en adviseren over re-integratie. Bouwstenen op weg naar preventieve arbeidsgerichte zorg voor alle werkenden.
Kennis en kwaliteit

Geen panacee, wel een sleutel

Taakdelegatie is binnen ons zorgsysteem niet meer weg te denken. Inzet van praktijkondersteuners, nurse practitioners en verpleegkundig specialisten is breed ingebed in onze huisartsenzorg, ouderenzorg, medisch-specialistische zorg, GGZ-zorg en jeugdgezondheidszorg. Het fenomeen taakdelegatie is dus niet nieuw, maar wel actueler en relevanter dan ooit.

De handen ineenslaan

Voor u ligt ons themanummer hand- en polsklachten met een breed aanbod aan kennis en inzichten vanuit wetenschap en praktijk. Een goede handfunctie is in nagenoeg elk werk essentieel. De impact van een beperkte hand- en polsfunctie is dan ook groot. Toch zijn we als bedrijfs- en verzekeringsartsen nog voornamelijk aangewezen op richtlijnen voor hand- en polsaandoeningen uit de curatieve sector. Hoog tijd dus om de handen ineen te slaan voor betere evidencebased bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige zorg bij hand- en polsproblematiek.

‘Het kan alleen samen’

Het is zover. Mijn eerste hoofdredactioneel voor TBV. Ik heb het stokje overgenomen van Wim Otto, zoals u in het vorige nummer heeft gelezen. Voor velen van u ben ik, denk ik, geen onbekende.
Covid-19

Actualiteit en afscheid

De pandemie lijkt zijn einde te naderen, maar voor bedrijfs- en verzekeringsartsen is het einde nog niet in zicht, juist en vooral omdat voor tienduizenden werkenden COVID-19 nog een lange nasleep heeft. Daarom is het van belang dat we opnieuw - inmiddels voor de derde keer - een special wijden aan COVID-19, die ongeveer de helft van deze editie beslaat. Met uiteraard aandacht voor Long COVID: elke arts krijgt ermee te maken, volgens Hermanns en Pieters.