Beroepsziekten

Beroepsziekte, en toch behoud van werk

Wanneer een beroepsziekte optreedt, is terugkeer in eigen werk slechts mogelijk als de oorzaak van de aandoening wordt weggenomen. Een beoordeling van de werkplek is essentieel. Goed kijken is het halve werk, zo blijkt uit de hier beschreven casus over een autopoetser met een beroepsziekte van de huid.

Beroepscontacteczeem: een zorg voor de werknemer, een taak voor ons

Regelmatig handen wassen is één van de bekendste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vaak de handen wassen, maar ook desinfecteren en langdurig gebruik van handschoenen zijn wel een aanslag op de huid. Ook voor de coronacrisis was bij veel werkenden al sprake van deze hoge huidbelasting en daarmee een verhoogd risico op contacteczeem.
Covid-19

Ziek als gevolg van thuiswerken?

In de literatuur is deze situatie als stresserend beschreven.1 De laatste maanden heeft het NCvB tientallen meldingen van beroepsziekten (overspanning en burn-out) geregistreerd, waarbij het thuiswerken als één van de risicofactoren is genoemd, zie tabel. Ontoereikende beeldschermergonomie in de thuissituatie wordt hierbij nauwelijks gesignaleerd en mogelijk niet herkend. De casus en meldingen die het NCvB […]
Beroepsziekten

Helikopter- en vleugelpiloot met rugklachten

Zwaar beroep? P heeft in zijn carrière de meeste vlieguren gemaakt op de helikopter van het type Bölkow BO-105. De belangrijkste vijf risicofactoren voor de fysieke belasting van dit type zijn: Zitpositie De stoel is uitsluitend naar voren en achteren te verplaatsen, de zitting is te kort om een goede ondersteuning te bieden aan de […]

Een uitdagend vraagstuk voor de bedrijfsarts

Veel voorkomend zijn psychische ziektebeelden als overbelasting, depressie of mogelijke bijwerkingen van medicatie. Deze mentale ziektebeelden zult u vaak op uw spreekuur zien en kunnen verklarend zijn voor de klachten. Bij de juiste behandeling van deze beelden zullen de klachten verdwijnen. Mocht dit niet het geval zijn, is het aan te raden de arbeidsanamnese te […]
Beroepsziekten

Arbeidsongeval of beroepsziekte

Twee personen van een verhuisbedrijf dragen gezamenlijk een kast en lopen daarmee een trap af. De achterste medewerker ervaart een pijnscheut in de rug waardoor hij de kast loslaat. De voorste medewerker krijgt hierdoor het volle gewicht van de kast op zich. Om te voorkomen dat hij valt, grijpt hij met een arm naar de […]

Geaccrediteerde e-learning Signaleren beroepsziekten

Tienduizenden mensen leven met deze ziektes die zijn veroorzaakt door arbeidsomstandigheden. Een vroege diagnose en aandacht voor de relatie met werk is belangrijk om klachten te helpen voorkomen. De e-learning Signaleren beroepsziekten, geaccrediteerd voor 2 punten, laat zien welke belangrijke rol artsen en zorgverleners hierin kunnen spelen. Casus* meneer Emin Meneer Emin (35 jaar) heeft […]

TBV-congres

Beroepsziekten