Wet en ethiek

Argumenten voor blijvende arbeidsongeschiktheid

Indien nog wel verbetering van de belastbaarheid te verwachten is of als er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, gaat het om een uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De IVA en WGA zijn onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).3 Geregeld wordt een bezwaar gericht op het verkrijgen van een IVA toegekend. Uit […]

Meer ambitie nodig voor de preventie van beroepsziekten

De Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt zich zorgen over het gebrek aan aandacht voor de preventie van beroepsziekten in de bedrijven. In de uitgave Beroepsziekten in beeld schetst de Inspectie SZW de betekenis van het optreden van een beroepsziekte voor individu, werkgever en maatschappij en analyseert oorzaken voor het achterblijven van preventieve maatregelen.

Mensen met een beperkte levensverwachting door kanker

Met beperkte levensverwachting wordt hier bedoeld een levensverwachting van meer dan 12 maanden of een onbekende en beperkte levensverwachting in combinatie met de vaststelling dat iemand uitbehandeld is. Mensen in de palliatieve fase kunnen immers een langere periode overleven, met vaak een onzekere prognose. Moet de verzekeringsarts in deze gevallen de belastbaarheid vaststellen, met als […]

Laag institutioneel vertrouwen in zorgverzekeraars in Nederland

Maarse H, Jeurissen P. Low institutional trust in health insurers in Dutch health care (Health Policy 123 (2019);288-252) Opzet van het artikel Het artikel verkent kort vier modellen om het vertrouwensprobleem uit te leggen: het gebrek-aan-informatiemodel, het concurrentie-tegen-concurrentiemodel, het pro-beroepsmodel en het politieke-communicatiemodel. We hebben zelf geen empirisch onderzoek gedaan naar de validiteit van onze […]

Terecht nog in de Ziektewet na een EZWB-screening?

Het gaat daarbij om de volgende 3 groepen: werknemers die ziek zijn op het moment dat hun tijdelijke of vaste dienstverband eindigt (eindedienstverbanders), zieke uitzendkrachten en zieke WW’ers. Een van de meest ingrijpende veranderingen die deze wet met zich meebrengt, is de introductie van de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling.1 In 2016 waren binnen het UWV-kantoor Amsterdam achterstanden […]

TBV-congres

Wet en ethiek