Home Preventie

Preventie

Veilig treinen rijden met hartaandoening

Sinds er treinen rijden is er aandacht voor de medische gezondheidseisen voor de beroepsuitoefening van machinisten in het kader van de spoorwegveiligheid. De veiligheid op het spoor is afhankelijk van de adequate bediening van technische veiligheidsvoorzieningen.

Systematisch analyseren van werkgebonden risico’s

“Boeken schrijven is uit de mode”, zo opent Eric Van de Plas zijn boek ‘De risicoanalyse met de SARIER-methode’ gevat. “Vluchtige losse informatie vind je zo op internet. Maar nergens vind je een samenhangend en systematische behandeling van het onderwerp Risico Analyse (RA).“
Preventie

Nog PMO’s?

Was het vroeger heel gebruikelijk dat werkgevers hun werknemers een PMO/PAGO aanboden, die vanzelfsprekendheid is er op dit moment zeker niet meer.
Preventie

Huisvrouwen hebben verhoogd risico op hart- en vaatziekten

Huisvrouwen hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vergeleken met werkende vrouwen. Er bestaan duidelijke man-vrouwverschillen in het risico voor cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. 
Kennis en kwaliteit

Meerwaarde van lichamelijk onderzoek door de bedrijfsarts

Omdat er steeds minder een gericht lichamelijk onderzoek door de bedrijfsarts zelf wordt verricht, ontstaat een gemiste kans op het vergaren van essentiële informatie die nodig is, of kan zijn, voor het optimaal begeleiden van een verzuimende werknemer. De auteur gaat uitgebreid in op het belang en de doel(en) van het lichamelijk onderzoek, verricht door de bedrijfsarts.
Preventie

Ook met minder stappen, meer levensjaren

Wandelen is gezond. Wie 10.000 stappen per dag zet, heeft minder kans op hart- en vaatziekten en op vroegtijdig overlijden. Uit grootschalig onderzoek blijkt nu echter dat het effect al optreedt vanaf ruim 2.300 stappen per dag.
Preventie

Vroege opsporing van T2DM bij ploegendienst medewerkers

Hoe kan de arbeidsarts diabetes mellitus type 2 vroegtijdig opsporen en interveniëren? De Roeck zocht het uit in het kader van onderzoek resulterende in een scriptie arbeidsgeneeskunde begeleid door prof. Lutgart Braeckman (UGent), Sofie Acke (Mensura) en Mathieu Verbrugghe (Mensura).
Preventie

‘We hebben veel van elkaar geleerd tijdens covid’

De petrochemie is een sector die de nodige arbeidsrisico's kent. Daarom heeft ExxonMobil veel aandacht voor preventie, veiligheid en gezondheid, blijkt uit een gesprek met Koen Meere, arbeidsarts bij ExxonMobil in Antwerpen.
Preventie

Gezonde leefstijl nauwelijks gespreksthema op het werk

Ondanks de grote maatschappelijke aandacht voor gezond leven, blijkt het een lastig onderwerp voor werkgevers en werknemers. Dit komt naar voren uit het onderzoek ‘Gezonde leefstijl’ van Arbo Unie onder ruim duizend werknemers en vierhonderd werkgevers.

Het motto ‘werken is gezond’ loopt op zijn laatste benen

De sluipende erosie van de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidswetten door bezuinigingen, capaciteitsproblemen en alsmaar toenemende werkvoorraden, leidt tot risico's voor burgers en uitvoerders. Verzekeringsartsen moeten luid en duidelijk de discussie aanzwengelen over fundamentele veranderingen in het stelsel, in plaats van zich zwijgzaam als kikkers in een pan aan de kook laten brengen. Het huidige paradigma 'werken is gezond' loopt op zijn laatste benen en is aan vervanging toe.
Nieuwsbrief