TBV nr. 8, 2021

  Stel je op als zorgprofessional |Allergisch voor het uniform? | Ervaringen met IPS als bewezen effectieve methode |Hoe pak je vaccinatie-twijfels aan? | Het online platform van TBV is nu live!

  ‘Aandacht voor goed werk kan tsunami aan psychische klachten voorkomen’

  Pas als de corona-epidemie achter de rug is zullen veel mensen last krijgen van mentale klachten en aandoeningen, verwacht IDEWEdirecteur Lode Godderis. Een reden te meer om in te zetten op goed, veilig en zinvol werk. Want daarmee kun je veel mentale problemen voorkomen.

  Wedergeboorte!

  Toen u de post uit de brievenbus haalde dacht u misschien heel even dat dit tijdschrift bij de buren bezorgd had moeten worden. Want eerlijk is eerlijk… TBV ziet er toch echt heel anders uit: moderner, frisser en uitnodigender. Gelukkig maar, want uw nieuwsgierigheid was waarschijnlijk gewekt en heeft u ertoe gezet om even goed te kijken naar wat voor moois er voor uw buren leek te zijn bedoeld.

  Stel je op als zorgprofessional

  Het tekort aan verzekeringsgeneeskundige zorg wordt steeds nijpender. Het aantal verzekeringsartsen past niet meer goed bij de hoeveelheid wettelijk te verrichten verzekeringsgeneeskundige beoordelingen. Dit neemt chronische vormen aan. Dat het ministerie blijft wachten op beoordelingen die toch niet worden verricht is onwaarschijnlijk. De verzekeringsarts dreigt zijn wettelijke rol binnen de sociale zekerheid te verliezen. Hoe is het allemaal zo gekomen en is het tij nog te keren?

  Allergisch voor het uniform?

  Werkenden wijten hun huidproblemen met regelmaat aan het dragen van verplichte werkkleding. Om interventie- en preventiemaatregelen te kunnen treffen, is het van belang de klachten goed uit te zoeken.

  Ervaringen met IPS als bewezen effectieve methode

  Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een bewezen effectieve methode om mensen met een ernstige psychische aandoening aan betaald werk te helpen. Deze studie onderzocht IPS-ervaringen geïmplementeerd met een veelzijdige implementatiestrategie (IPS + VIS) en regulier, betaald werk.

  Fysiek zwaar werk en de kans op vroeggeboorte

  Werkcondities tijdens de zwangerschap kunnen het risico op vroeggeboorte verhogen. Daarbij is het belangrijk om onderscheid te maken tussen spontane en iatrogene vroeggeboorte.

  Hoe pak je vaccinatie-twijfels aan?

  Gebrek aan vertrouwen in de vaccinatie tegen Covid-19 is een serieuze directe en indirecte bedreiging voor de gezondheid.

  Duur arbeids-ongeschiktheid van 296 naar 269 dagen

  Breinwerk Interventie leidt niet tot een significante vermindering van de arbeidsongeschiktheidsduur bij zieke vangnetters met psychische problemen. Zo bewijst een studie naar de effectiviteit van deze interventie ten opzichte van de gebruikelijke werkwijze.

  Terugkeer naar werk na heup- of knie-operatie

  'Bij werkende patiënten die een totale heup- of knieoperatie ondergaan is de situatie van vóór de operatie - wat betreft ziekteverzuim en verwachtingen over de terugkeer naar werk - belangrijk voor de kans op werkhervatting ná de ingreep.'

  22 aios NSPOH over hun onderzoek

  Op 2 februari en 11 maart 2021 toonden 22 aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde de (voorlopige) bevindingen van hun onderzoek, uitgevoerd in het kader van de opleiding bij de NSPOH.

  ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’

  Met ruim een jaar vertraging kon prof. dr. Evelien Brouwers 28 mei eindelijk haar inaugurele rede 'Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid: je gaat het pas zien als je het doorhebt' uitspreken.

  Bevorderende en belemmerende factoren in de arbocuratieve samenwerking

  Gezondheid is meer dan alleen het 'niet ziek'-zijn. Machteld Huber beschreef in dat kader het concept Positieve Gezondheid.1Het hebben van werk heeft invloed op de ervaren gezondheid. Werk zorgt voor inkomen, zingeving, structuur, sociale contacten en ontwikkeling.

  Bedrijfsarts mag verzoek om second opinion niet weigeren

  Een traject verzuimbegeleiding verliep niet soepel. De klagende werknemer had weinig vertrouwen in de bedrijfsarts en de beroepsgroep in het algemeen.

  Over werken, niet werken, terugwerken en thuiswerken

  Het online symposium Re-integratie werkt! van de Universiteit Gent op 29 april 2021 trok 400 Belgische deelnemers. Het dagprogramma opende met keynotespeaker professor Michiel Reneman van de Universiteit Groningen. Hij gaf zijn visie op Disability Management.

  Meer digitalisering, evidence-based medicine en patiënt-inspraak

  Het nieuwe in februari 2020 gepubliceerde Belgische HiT-profiel (Health Systems in Transition) biedt een inkijk in het gezondheidssysteem en de lopende beleidsinitiatieven.

  Zwavelzuur is niet van gisteren

  Mens en milieu blootgesteld aan zwavelzuur. Een Italiaanse rechtszaak uit 1690 en de Nederlandse vitrioolwetgeving rond de negentiende eeuw. Bespiegelingen op een artikel van bedrijfsartsen Jurjen Breedijk en Teus Brand over een vroege casus medische milieukunde.

  Het motto ‘werken is gezond’ loopt op zijn laatste benen

  De sluipende erosie van de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidswetten door bezuinigingen, capaciteitsproblemen en alsmaar toenemende werkvoorraden, leidt tot risico's voor burgers en uitvoerders. Verzekeringsartsen moeten luid en duidelijk de discussie aanzwengelen over fundamentele veranderingen in het stelsel, in plaats van zich zwijgzaam als kikkers in een pan aan de kook laten brengen. Het huidige paradigma 'werken is gezond' loopt op zijn laatste benen en is aan vervanging toe.