Chronische ziekten

Kennis en kwaliteit

De ontwikkeling van het metaboolsyndroom onder oudere werknemers: beroepsverschillen en de rol van gezondheidsgedrag

Er is sprake van een wereldwijde epidemie van het metaboolsyndroom (MetS). Dit vergroot het risico op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Mensen worden geclassificeerd met het metaboolsyndroom als zij drie of meer van de volgende componenten hebben: hypertensie, abdominale obesitas, verhoogde bloedglucose, verhoogde triglyceriden en verlaagd HDL-cholesterol. Wij onderzochten of de ontwikkeling van het metaboolsyndroom onder oudere werknemers verschilt per beroepsgroep en of gezondheidsgedrag de verschillen kan verklaren.
Chronische ziekten

Interventie in leefstijl bij diabetici in ploegendienst

Type 2 Diabetes (T2D) is een wereldwijd probleem met gevolgen op gezondheids-, maatschappelijk- en economisch niveau. 1 Werknemers in ploegendienst hebben een groter risico op het ontwikkelen van T2D, doordat zij vanwege onregelmatige diensten vaker ongezond eten en minder bewegen dan andere werknemers. 2 Onderzoek heeft aangetoond dat gepersonaliseerde leefstijlinterventies (gericht op voeding en beweging) de ziektelast voor werknemers met T2D kunnen verminderen.3,4

De invloed van naasten op arbeidsparticipatie van werkenden met een chronische aandoening

Hoewel er toenemend bewijs is dat naasten tevens een belangrijke invloed kunnen hebben op arbeidsuitkomsten, zoals werkhervatting en duur van verzuim, is niet bekend welke specifieke cognities en gedragingen van naasten een rol spelen bij arbeidsparticipatie.1 Om arbeidsparticipatie van werkenden met een chronische aandoening optimaal te kunnen bevorderen is het belangrijk meer inzicht te verkrijgen […]

De rol van coping bij kankerpatiënten

Door de toenemende participatie van ouderen op de arbeidsmarkt en hogere pensioenleeftijd is toename van het aantal aanvragen te verwachten. Werkhervatting na langdurig verzuim is van meerdere factoren afhankelijk. Naast werk- en omgevingsfactoren zijn ook persoonlijke factoren, zoals coping en ervaren belemmeringen van belang. Uit de literatuur blijkt dat bij kankerpatiënten actieve coping positief geassocieerd […]