Preventie

Preventie

Preventieve taken voorde bedrijfsarts

Om werkgerelateerde gezondheidsproblemen en/of uitval te voorkomen, moeten alle werkenden in Nederland gezond en veilig kunnen werken. Deze rechten worden gewaarborgd door de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).1 In de gewijzigde Arbowet per 1 juli 2017 is preventie door bedrijfsartsen meer centraal komen te staan.
Chronische ziekten

Interventie in leefstijl bij diabetici in ploegendienst

Type 2 Diabetes (T2D) is een wereldwijd probleem met gevolgen op gezondheids-, maatschappelijk- en economisch niveau. 1 Werknemers in ploegendienst hebben een groter risico op het ontwikkelen van T2D, doordat zij vanwege onregelmatige diensten vaker ongezond eten en minder bewegen dan andere werknemers. 2 Onderzoek heeft aangetoond dat gepersonaliseerde leefstijlinterventies (gericht op voeding en beweging) de ziektelast voor werknemers met T2D kunnen verminderen.3,4
Preventie

Gezondheid van tatoeage-artiesten

Genoemde twee onderzoeken tonen aan dat werken als tatoeage-artiest gepaard kan gaan met werkgerelateerde gezondheidsklachten. Keester4 heeft het over klachten aan rug (94%), nek (85%) en schouder (74%). In het onderzoek van Kluger5 gaat het om rugpijn (65%), vingerpijn (41,5%) en spierpijn (28,8%). Volgens Keester4 vertonen tandartsen een vergelijkbaar klachtenbeeld, wat wordt bevestigd door Weisman.6 […]
Preventie

Waarom bezoeken zwangere vrouwen de bedrijfsarts niet (vaker) preventief?

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Anouk Scheepers met haar onderzoek Zwanger en werk. Waarom bezoeken zwangere vrouwen de bedrijfsarts niet (vaker) preventief?
Preventie

Update met systematiek optimale werkhervatting

De focus van de richtlijn ligt op optimale werkhervatting en het voorkomen van recidief ischemische hartziekten. De werkgroep deed, met steun van het Nederlands Huisartsen-instituut, een literatuurstudie naar risicofactoren voor een niet-optimale (vertraagde) werkhervatting. De begrippen cardiale belastbaarheid en arbeidsbelasting vervangen de oude termen subjectieve en objectieve belastbaarheid en dynamische en statische belasting. De richtlijn […]
Preventie

Expertise van de bedrijfsarts; stof tot nadenken voor de longarts

Tussen de één en vijf miljoen werknemers in Nederland maakt kans op blootstelling aan schadelijke stoffen op de werkvloer en het ondervinden van gezondheidsschade daarvan.
Preventie

Lifting success of Trunk Exoskeletons

Promoveren op het nut van een exoskelet voor patiënten met rugklachten klinkt als een zware taak, desalniettemin zette Saskia Baltrusch haar schouders eronder. Zij ging als promovenda bij revalidatiecentrum Heliomare aan de slag waar zij de potentiële effectiviteit van het gebruik van een exoskelet voor preventie van lage rugpijn, arbeidsre-integratie en revalidatie heeft bestudeerd.
Preventie

Bevlogen in balans

Leidinggevenden zijn zich over het algemeen nog weinig bewust van hun rol in het creëren van de juiste condities voor het ervaren van een goede werk-privébalans.3 Vaak zijn er expliciete of impliciete verwachtingen waar werknemers zich aan moeten houden, bijvoorbeeld dat zij altijd bereikbaar zijn of fysiek aanwezig zijn op vaste kantoortijden. Om verzuim en […]

Bronchiolitis obliterans door glasvezelversterkt kunststof?

Als mogelijk oorzakelijke blootstelling noemt men styreen, het oplosmiddel bij de polyester harsbereiding, methylethyl keton peroxide (MEKPO), de katalysator, en dimethylftalaat. Glasvezeldeeltjes werden niet gezien als oorzakelijk, gegeven haar aerodynamische eigenschappen en afwezigheid in onderzocht longweefsel. Luchtmetingen uitgevoerd bij een van de patiënten liet hoge concentraties styreen en dimethylflalaat zien. Korte tijd later reageren Chen […]
Preventie

Modelbouw inzake de bescherming van de werknemer

Maar ook het reglementaire kader dat optimale arbeidsomstandigheden moet bevorderen, loopt sterk uiteen. En ook hier is dit te wijten aan het feit dat zowel Nederland als België vertrekken van verschillende premissen. Twee Westerse modellen voor de uitbouw van de preventie op de bedrijfsvloer Tot voor enkele decennia bestonden er nauwelijks wetenschappelijke studies over de […]

TBV-congres

Preventie

Preventie

Preventie

Preventieve taken voorde bedrijfsarts

Om werkgerelateerde gezondheidsproblemen en/of uitval te voorkomen, moeten alle werkenden in Nederland gezond en veilig kunnen werken. Deze rechten worden gewaarborgd door de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).1 In de gewijzigde Arbowet per 1 juli 2017 is preventie door bedrijfsartsen meer centraal komen te staan.
Chronische ziekten

Interventie in leefstijl bij diabetici in ploegendienst

Type 2 Diabetes (T2D) is een wereldwijd probleem met gevolgen op gezondheids-, maatschappelijk- en economisch niveau. 1 Werknemers in ploegendienst hebben een groter risico op het ontwikkelen van T2D, doordat zij vanwege onregelmatige diensten vaker ongezond eten en minder bewegen dan andere werknemers. 2 Onderzoek heeft aangetoond dat gepersonaliseerde leefstijlinterventies (gericht op voeding en beweging) de ziektelast voor werknemers met T2D kunnen verminderen.3,4
Preventie

Gezondheid van tatoeage-artiesten

Genoemde twee onderzoeken tonen aan dat werken als tatoeage-artiest gepaard kan gaan met werkgerelateerde gezondheidsklachten. Keester4 heeft het over klachten aan rug (94%), nek (85%) en schouder (74%). In het onderzoek van Kluger5 gaat het om rugpijn (65%), vingerpijn (41,5%) en spierpijn (28,8%). Volgens Keester4 vertonen tandartsen een vergelijkbaar klachtenbeeld, wat wordt bevestigd door Weisman.6 […]
Preventie

Waarom bezoeken zwangere vrouwen de bedrijfsarts niet (vaker) preventief?

Op TBV-online plaatsen we interessante onderzoeken van aios. Deze keer: Anouk Scheepers met haar onderzoek Zwanger en werk. Waarom bezoeken zwangere vrouwen de bedrijfsarts niet (vaker) preventief?
Preventie

Update met systematiek optimale werkhervatting

De focus van de richtlijn ligt op optimale werkhervatting en het voorkomen van recidief ischemische hartziekten. De werkgroep deed, met steun van het Nederlands Huisartsen-instituut, een literatuurstudie naar risicofactoren voor een niet-optimale (vertraagde) werkhervatting. De begrippen cardiale belastbaarheid en arbeidsbelasting vervangen de oude termen subjectieve en objectieve belastbaarheid en dynamische en statische belasting. De richtlijn […]
Preventie

Expertise van de bedrijfsarts; stof tot nadenken voor de longarts

Tussen de één en vijf miljoen werknemers in Nederland maakt kans op blootstelling aan schadelijke stoffen op de werkvloer en het ondervinden van gezondheidsschade daarvan.
Preventie

Lifting success of Trunk Exoskeletons

Promoveren op het nut van een exoskelet voor patiënten met rugklachten klinkt als een zware taak, desalniettemin zette Saskia Baltrusch haar schouders eronder. Zij ging als promovenda bij revalidatiecentrum Heliomare aan de slag waar zij de potentiële effectiviteit van het gebruik van een exoskelet voor preventie van lage rugpijn, arbeidsre-integratie en revalidatie heeft bestudeerd.
Preventie

Bevlogen in balans

Leidinggevenden zijn zich over het algemeen nog weinig bewust van hun rol in het creëren van de juiste condities voor het ervaren van een goede werk-privébalans.3 Vaak zijn er expliciete of impliciete verwachtingen waar werknemers zich aan moeten houden, bijvoorbeeld dat zij altijd bereikbaar zijn of fysiek aanwezig zijn op vaste kantoortijden. Om verzuim en […]

Bronchiolitis obliterans door glasvezelversterkt kunststof?

Als mogelijk oorzakelijke blootstelling noemt men styreen, het oplosmiddel bij de polyester harsbereiding, methylethyl keton peroxide (MEKPO), de katalysator, en dimethylftalaat. Glasvezeldeeltjes werden niet gezien als oorzakelijk, gegeven haar aerodynamische eigenschappen en afwezigheid in onderzocht longweefsel. Luchtmetingen uitgevoerd bij een van de patiënten liet hoge concentraties styreen en dimethylflalaat zien. Korte tijd later reageren Chen […]
Preventie

Modelbouw inzake de bescherming van de werknemer

Maar ook het reglementaire kader dat optimale arbeidsomstandigheden moet bevorderen, loopt sterk uiteen. En ook hier is dit te wijten aan het feit dat zowel Nederland als België vertrekken van verschillende premissen. Twee Westerse modellen voor de uitbouw van de preventie op de bedrijfsvloer Tot voor enkele decennia bestonden er nauwelijks wetenschappelijke studies over de […]